Залишки енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у споживачів та постачальників

 

 

На

1 грудня 2015р., тис.т

Приріст, зниження (–)

на 1 грудня 2015р., у % до

1 листопада 2015р.

1 грудня 2014р.

Вугілля кам’яне

37,6

18,7

–29,6

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Бензин моторний

2,8

1,6

–0,7

Газойлі (паливо дизельне)

6,5

0,0

14,9

Мазути топкові важкі

0,2

–0,2

–0,6