Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти у споживачів та постачальників

 

 

На 1 червня 2015р., тис.т

Приріст, зниження (–)

на 1 червня 2015р., у % до

1 травня 2015р.

1 черввня 2014р.

Вугілля кам’яне

29,3

3,6

–46,4

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Бензин моторний

1,9

–27,7

–52,7

Газойлі (паливо дизельне)

5,8

–11,2

8,7

Мазути топкові важкі

0,2

–0,4

–8,5