Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників

за видами економічної діяльності у 2017 році

 

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Всього

174573

178991

179281

177589

176303

175414

175601

174438

174970

177001

177409

176611

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

10111

10093

10373

10514

10610

10686

10876

10861

10861

10993

10842

10732

Промисловість

43069

43536

43523

42875

42425

42347

42132

41866

41781

42110

42381

42212

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

2109

2133

2183

2215

2226

2248

2252

2280

2294

2278

2286

2261

Переробна промисловість

24504

25051

25022

24774

24762

24723

24607

24342

24316

24271

24216

24089

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

13635

13661

13674

13330

12888

12851

12846

12843

12751

13155

13466

13474

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2821

2691

2644

2556

2549

2525

2427

2401

2420

2406

2413

2388

Будівництво

3075

3058

3139

3151

3295

3224

3246

3165

3103

3034

2746

2679

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

9619

10999

10933

10694

10660

10319

10351

10209

10047

10132

10292

10145

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

11721

11672

11731

11685

11630

11548

11824

11798

11824

11772

11703

11681

Тимчасове розміщування й організація харчування

623

622

625

550

529

514

477

461

451

443

442

438

Інформація та телекомунікації

1544

1546

1534

1537

1516

1530

1549

1557

1535

1543

1549

1543

Фінансова та страхова діяльність

1866

1802

1790

1777

1767

1770

1763

1761

1766

1775

1785

1788

Операції з нерухомим майном

1078

1075

1078

1081

1088

1088

1091

1087

1090

1093

1098

1119

Професійна, наукова та технічна діяльність

1837

1825

1825

1825

1801

1776

1767

1787

1774

1769

1741

1734

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1652

1692

1674

1561

1563

1553

1565

1609

1639

1644

1669

1664

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

8950

9052

9064

9230

9158

9112

9127

9097

9110

9255

9319

9372

Освіта

46049

48031

48005

47661

46519

46045

46212

45598

46643

47938

48328

47964

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

27897

28074

28084

27955

27945

28187

28181

28171

27896

27986

28009

27977

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

5063

5514

5504

5099

5408

5324

5050

5031

5064

5127

5116

5169

Надання інших видів послуг

419

400

399

394

389

391

390

380

386

387

389

394

 

продовження

Вид діяльності

Відпрцьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Всього

131

135

147

128

133

122

112

124

132

137

145

136

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

113

137

158

140

147

145

151

156

151

151

157

145

Промисловість

136

141

154

131

137

132

137

142

138

146

154

144

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

113

130

151

130

143

139

141

144

135

144

149

137

Переробна промисловість

133

141

154

132

136

134

141

146

141

147

154

143

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

144

142

153

128

135

125

129

133

133

144

155

147

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

142

144

159

139

145

140

144

150

140

148

157

142

Будівництво

130

140

157

140

148

147

151

155

149

152

164

153

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

140

145

155

140

141

137

140

146

147

149

156

147

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

138

138

150

133

136

134

136

139

135

140

149

143

Тимчасове розміщування й організація харчування

132

130

139

124

128

122

118

114

122

126

128

123

Інформація та телекомунікації

145

147

160

134

141

136

135

139

138

146

156

142

Фінансова та страхова діяльність

145

146

160

137

143

139

141

145

144

148

158

146

Операції з нерухомим майном

127

137

150

126

131

130

130

136

129

141

149

138

Професійна, наукова та технічна діяльність

132

136

147

129

137

130

123

124

134

140

152

141

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

136

138

163

141

138

140

141

142

142

151

155

148

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

141

142

158

135

140

132

129

133

132

141

152

142

Освіта

118

120

130

112

118

89

49

80

118

119

124

117

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

142

141

154

133

138

131

128

132

131

142

151

141

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

132

130

142

125

127

118

95

110

127

129

141

134

Надання інших видів послуг

141

139

147

130

134

130

136

133

132

135

143

131

 

продовження

Вид діяльності

Нараховано в середньому працівнику, грн

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Всього

5214

5276

5935

5452

5724

6319

6219

5934

6138

6047

6223

7676

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

5272

5697

6505

5829

6239

6550

6430

6660

7086

6618

6632

8169

Промисловість

7165

6839

8646

7018

7360

7432

7884

7887

7736

7824

8232

10715

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

5849

6385

7100

6842

8150

7355

7655

7409

7296

7458

7593

7825

Переробна промисловість

5652

5535

5882

5452

5652

5773

6302

6511

6537

6689

6594

7172

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

10688

9762

14702

10465

11063

11147

11446

11063

10614

10486

11858

18395

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

4269

4497

4765

4381

4543

4836

5281

5307

5037

5061

5034

5852

Будівництво

4371

5074

4664

4825

4949

4915

5200

5308

5475

5469

5234

6425

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

3999

4032

4351

4267

4433

4666

4418

4571

4523

4647

4754

5115

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

4960

4896

5777

5843

5903

6004

6839

6316

6074

6407

6324

6969

Тимчасове розміщування й організація харчування

3444

3432

3853

3637

3835

3987

4431

3621

3452

3664

3513

4065

Інформація та телекомунікації

4850

5261

6729

5711

5867

5744

6083

6237

5992

6056

6309

6288

Фінансова та страхова діяльність

6934

6842

7382

7682

8155

8116

8767

8316

8301

8439

8351

11756

Операції з нерухомим майном

3953

4060

10377

4285

4265

4347

4643

4699

4799

4708

4697

4897

Професійна, наукова та технічна діяльність

4180

4670

4877

4771

5239

5532

5604

5587

5709

6136

6142

8170

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

4326

4318

4966

4871

4891

4871

5416

5042

4878

5400

5306

6126

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

5018

5635

5989

6039

6573

7642

7698

7763

7988

7937

8177

10476

Освіта

4756

4980

4997

4918

5268

6845

5816

4970

5794

5341

5579

6543

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

3989

4129

4219

4252

4352

4696

4652

4429

4401

4428

4420

5761

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3966

3961

3988

4145

4297

4603

4831

4350

4684

4579

4701

5458

Надання інших видів послуг

3300

3403

3510

3520

3414

3526

3977

3599

3344

3490

3494

3688

_____________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.