Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 2010−2017 роки

(тис.грн)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Усього

1937089

2565835

2770912

2837341

2804554

4334225

4324071

6126758

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

174154

337900

214050

288190

315900

456541

563450

1481224

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

163696

319795

188989

255838

284596

400050

491918

1433936

Лісове господарство та лісозаготівлі

10309

17225

24324

32034

30827

53816

70108

40374

Рибне господарство

149

880

737

318

477

2675

1424

6914

Промисловість

617963

546843

696913

677413

980052

1869427

1282332

1547774

Будівництво

573860

908969

1098759

1311787

973058

1154889

1167742

1516560

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

91863

137782

109881

78244

100020

132015

182019

367661

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

5778

5843

9061

4518

4987

25759

11269

21904

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

72686

89224

73700

50315

68182

67734

130730

267350

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

13399

42715

27120

23411

26851

38522

40020

78407

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

77301

153099

183093

114648

102288

75202

144715

189952

Наземний і трубопровідний транспорт

71421

144511

107102

66065

33997

55671

131026

168805

Водний транспорт

Авіаційний транспорт

1

1

1

1

1

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

5880

1

1

48465

67444

19433

13608

20981

Поштова та кур'єрська діяльність

1

1

1

1

1

1

1

Тимчасове розміщування й організація харчування

2736

20069

6984

3862

5722

3832

4507

7685

Тимчасове розміщування

1032

10649

2136

1998

3619

2078

1983

2379

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

1704

9420

4848

1864

2103

1754

2524

5306

Інформація та телекомунікації

3912

5446

9246

14725

7460

4087

11326

8209

Видавнича діяльність, радіомовлення, телебачення

639

357

1019

3709

1485

1880

3566

752

Телекомунікації (електрозв'язок)

3060

4719

6021

1705

2870

849

3958

6675

Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

213

370

2206

9311

3105

1358

3802

782

Фінансова та страхова діяльність

51

289

71

28

1

1

91

87

Операції з нерухомим майном

87605

45657

65058

42606

71296

79308

81777

75132

Професійна, наукова та технічна діяльність

5230

7540

5137

6267

3930

6819

7612

5990

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження

3683

4858

4330

5085

3586

6200

6824

4394

Наукові дослідження та розробки

831

1889

300

1

1

1

1

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

716

793

507

1

344

1

1

1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 

21704

41422

39210

12359

10340

64494

162016

13366

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

203858

299215

263082

237571

178192

408587

620298

720211

Освіта

50902

30920

31587

32969

33899

29822

36070

67267

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

21801

27798

42649

12136

17621

37564

51147

114628

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2713

2371

2865

2805

3373

9240

6906

9701

Надання інших видів послуг

1436

515

2327

1731

1

1

2063

1311

______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.