Капітальні інвестиції за видами активів за 2010−2017 роки

(тис.грн)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Усього

1937089

2565835

2770912

2837341

2804554

4334225

4324071

6126758

інвестиції у матеріальні активи

1923539

2547592

2752244

2803988

2746237

4251244

4292895

6070982

житлові будівлі

554778

747396

832028

958170

870161

1200492

1356731

1417012

нежитлові будівлі

303652

436860

435511

419181

441528

581926

645805

1027804

інженерні споруди

256517

280558

291833

279968

341650

1109779

370469

533517

машини, обладнання та інвентар

642141

782364

911524

765952

826278

984253

1360116

2198637

транспортні засоби

109064

210219

207181

314955

202013

250420

414864

731198

земля

9664

11425

9850

6405

12137

11274

11985

12468

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

15200

42204

19205

21441

14387

32775

36594

34167

інші матеріальні активи

32523

36566

45112

37916

38083

80325

96331

116179

інвестиції у нематеріальні активи

13550

18243

18668

33353

58317

82981

31176

55776

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

програмне забезпечення та бази даних

6178

8700

9765

8462

4373

15906

16414

9969

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

1136

5935

1818

6477

28799

11581

5040

5772