Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

за січень–березень 2018 року

 

 

Освоєно (використано)

капітальних інвестицій

тис.грн

у % до

загального обсягу

Усього

1137180

100,0

у т.ч. за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

3056

0,3

коштів місцевих бюджетів

70939

6,2

власних коштів підприємств та організацій

486852

42,8

кредитів банків та інших позик

217104

19,1

коштів іноземних інвесторів

1

1

коштів населення на будівництво житла

314359

27,6

інших джерел фінансування

1

1

____________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.