Капітальні інвестиції за видами активів

за січень–березень 2018 року

 

 

Освоєно (використано)

капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

1137180

100,0

інвестиції у матеріальні активи

1128578

99,2

житлові будівлі

352097

31,0

нежитлові будівлі

80209

7,0

інженерні споруди

42642

3,7

машини, обладнання та інвентар

458208

40,3

транспортні засоби

168928

14,9

земля

1388

0,1

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

9219

0,8

інші матеріальні активи

15887

1,4

інвестиції у нематеріальні активи

8602

0,8

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

2741

0,2

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

356

0,0