Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

за січень−грудень 2017 року

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до

загального обсягу

Усього

5713726

100,0

у т.ч. за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

212225

3,7

коштів місцевих бюджетів

643736

11,3

власних коштів підприємств та організацій

3111931

54,5

кредитів банків та інших позик

238703

4,2

коштів іноземних інвесторів

40976

0,6

коштів населення на будівництво житла

1144556

20,1

інших джерел фінансування

321599

5,6