Капітальні інвестиції за видами активів

за січень−грудень 2017 року

 

 

Освоєно (використано)

капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

5713726

100,0

інвестиції у матеріальні активи

5664467

99,1

житлові будівлі

1412472

24,7

нежитлові будівлі

945101

16,5

інженерні споруди

503512

8,8

машини, обладнання та інвентар

2056056

36,0

транспортні засоби

616255

10,8

земля

8861

0,2

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

29680

0,5

інші матеріальні активи

92530

1,6

інвестиції у нематеріальні активи

49259

0,9

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

9158

0,2

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

4480

0,1