Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

у січні−вересні 2016 року

 

 

Освоєно (використано)  капітальних інвестицій

тис.грн

у % до

загального обсягу

 

 

 

Усього

2507789

100,0

за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

25737

1,0

коштів місцевих бюджетів

185802

7,4

власних коштів підприємств та організацій

1335940

53,3

кредитів банків та інших позик

107702

4,3

коштів іноземних інвесторів

1130

0,1

коштів населення на будівництво житла

763492

30,4

інших джерел фінансування

87986

3,5