Капітальні інвестиції за видами активів

у січні−вересні 2016 року

 

 

Освоєно (використано)

капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

 

 

 

Усього

2507789

100,0

інвестиції у матеріальні активи

2491989

99,4

житлові будівлі

864334

34,5

нежитлові будівлі

263678

10,5

інженерні споруди

152540

6,1

машини, обладнання та інвентар

885317

35,3

транспортні засоби

256294

10,2

земля

6670

0,3

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

16721

0,7

інші матеріальні активи

46435

1,8

інвестиції у нематеріальні активи

15800

0,6

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

10323

0,4

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

2137

0,1