Капітальні інвестиції за видами активів

у січні−червні 2016 року

 

 

Освоєно (використано)

капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

 

 

 

Усього

1497281

100,0

інвестиції у матеріальні активи

1488442

99,4

житлові будівлі

518388

34,6

нежитлові будівлі

120798

8,1

інженерні споруди

80978

5,4

машини, обладнання та інвентар

591936

39,6

транспортні засоби

135176

9,0

земля

3375

0,2

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

10618

0,7

інші матеріальні активи

27173

1,8

інвестиції у нематеріальні активи

8839

0,6

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

6175

0,4

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

1053

0,1