Капітальні інвестиції за видами активів

у січні−березні 2016 року

 

 

Освоєно (використано)

капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

 

 

 

Усього

727440

100,0

інвестиції у матеріальні активи

723911

99,5

житлові будівлі

322143

44,3

нежитлові будівлі

48695

6,7

інженерні споруди

27555

3,8

машини, обладнання та інвентар

242718

33,3

транспортні засоби

66053

9,1

земля

2239

0,3

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

4844

0,7

інші матеріальні активи

9664

1,3

інвестиції у нематеріальні активи

3529

0,5

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

2941

0,4

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

465

0,1