Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності

у січні−грудні 2015 року

 

 

Освоєно (використано)

капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до

загального

обсягу

Усього

4176910

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

420698

10,1

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

365256

8,7

Лісове господарство та лісозаготівлі

52803

1,3

Рибне господарство

2639

0,1

Промисловість

1839081

44,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

39468

0,9

Переробна промисловість

1604387

38,4

Постачання електроенергії, газу, пари та   кондиційованого повітря

167710

4,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

27516

0,7

Будівництво

1159404

27,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

88546

2,1

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

3492

0,1

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

57701

1,4

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

27353

0,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

78912

1,9

Наземний і трубопровідний транспорт

56165

1,4

Водний транспорт

Авіаційний транспорт

76

0,0

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

22649

0,5

Поштова та кур'єрська діяльність

22

0,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

3640

0,1

Тимчасове розміщування

2025

0,1

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

1615

0,0

Інформація та телекомунікації

3894

0,1

Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

1708

0,1

Телекомунікації (електрозв'язок)

493

0,0

Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

1693

0,0

Фінансова та страхова діяльність

1

1

Операції з нерухомим майном

72096

1,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

2340

0,1

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

1935

0,1

Наукові дослідження та розробки

1

1

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

2

2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 

54532

1,3

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

395248

9,5

Освіта

27792

0,7

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

21667

0,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

8012

0,2

Надання інших видів послуг

2

2

______________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».

2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.