Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

у січні−грудні 2015 року

 

 

Освоєно (використано)  капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до

загального обсягу

Усього

4176910

100,0

    за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

127127

3,0

коштів місцевих бюджетів

323686

7,7

власних коштів підприємств та організацій

2366718

56,7

кредитів банків та інших позик

108611

2,6

коштів іноземних інвесторів

61963

1,5

коштів населення на будівництво житла

1047729

25,1

інших джерел фінансування

141076

3,4