Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

за січень−вересень 2015 року

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до

загального обсягу

 

 

 

Усього

1895085

100,0

    за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

34390

1,8

коштів місцевих бюджетів

103754

5,5

власних коштів підприємств та організацій

953970

50,3

кредитів банків та інших позик

81436

4,3

коштів іноземних інвесторів

61265

3,2

коштів населення на будівництво житла

571974

30,2

інших джерел фінансування

88296

4,7