Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

за січень−червень 2015 року

 

 

Освоєно (використано)  капітальних  інвестицій

тис.грн.

у % до

загального обсягу

 

 

 

Усього

1110598

100,0

    у тому числі за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

22417

2,0

коштів місцевих бюджетів

39510

3,5

власних коштів підприємств та організацій

571661

51,5

кредитів банків та інших позик

64282

5,8

коштів іноземних інвесторів

1

1

коштів населення на будівництво житла

345096

31,1

інших джерел фінансування

2

2

____________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».

2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.