Капітальні інвестиції за видами активів

у січні−грудні 2015 року

 

 

Освоєно (використано)

капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

4176910

100,0

інвестиції у матеріальні активи

4099807

98,2

житлові будівлі

1183671

28,3

нежитлові будівлі

544114

13,0

інженерні споруди

1093597

26,2

машини, обладнання та інвентар

951152

22,8

транспортні засоби

233958

5,6

земля

8207

0,2

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

7896

0,2

інші матеріальні активи

77212

1,9

інвестиції у нематеріальні активи

77103

1,8

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

15603

0,4

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

10727

0,3