Капітальні інвестиції за видами активів

за січень−вересень 2015 року

 

 

Освоєно (використано)

капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

 

 

 

Усього

1895085

100,0

інвестиції в матеріальні активи

1838759

97,0

житлові будівлі

626293

33,0

нежитлові будівлі

235353

12,4

інженерні споруди

191309

10,1

машини, обладнання та інвентар

618661

32,6

транспортні засоби

127129

6,7

земля

4856

0,3

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

4687

0,3

інші матеріальні активи

30471

1,6

інвестиції в нематеріальні активи

56326

3,0

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

3438

0,2

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

9758

0,5