Капітальні інвестиції за видами активів

за січень−червень 2015 року

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

 

 

 

Усього

1110598

100,0

інвестиції у матеріальні активи

1083169

97,5

житлові будівлі

365855

32,9

нежитлові будівлі

110515

10,0

інженерні споруди

102352

9,2

машини, обладнання та інвентар

398892

35,9

транспортні засоби

82656

7,5

земля

3543

0,3

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

3401

0,3

інші матеріальні активи

15955

1,4

інвестиції у нематеріальні активи

27429

2,5

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

2644

0,2

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

9372

0,8