Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

за січень−грудень 2014 року

 

 

Освоєно (використано)  капітальних  інвестицій

тис.грн.

у % до

загального обсягу

 

 

 

Усього

2560776

100,0

у т.ч. за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

20084

0,8

коштів місцевих бюджетів

206593

8,1

власних коштів підприємств та організацій

1314550

51,3

кредитів банків та інших позик

80213

3,1

коштів іноземних інвесторів

22370

0,9

коштів населення на будівництво власних квартир

21114

0,8

коштів населення на індивідуальне житлове будівництво

748629

29,2

інших джерел фінансування

147223

5,8