Капітальні інвестиції за видами активів

за січень−грудень 2014 року

 

 

Освоєно (використано)

капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

 

 

 

Усього

2560776

100,0

інвестиції у матеріальні активи

2504608

97,8

житлові будівлі

848134

33,1

нежитлові будівлі

332678

13,0

інженерні споруди

339549

13,3

машини, обладнання та інвентар

742840

29,0

транспортні засоби

190195

7,4

земля

7371

0,3

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

8416

0,3

інші матеріальні активи

35425

1,4

інвестиції у нематеріальні активи

56168

2,2

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

5068

0,2

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

24392

1,0