Соціально-економічне становище Рівненської області

у січні 2018 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Рівненській області

 

Населення

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 січня 2018р. становила 1160,6 тис. осіб. Упродовж 2017р. чисельність населення зменшилася на 2116 осіб.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (289 осіб) та міграційного (1827 осіб) скорочення.

Природний рух населення області у 2017р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з 2016р. Кількість живонароджених у 2017р. становила 14371 особу, померлих – 14660 осіб.

 

Зайнятість та безробіття

 

Середньооблікова кількість штатних працівників області, зайнятих на підприємствах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, у січні 2018р. становила 175,8 тис. осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець січня 2018р. становила 13,5 тис. осіб. У загальній кількості безробітних 55,5% – особи, які проживають у сільській місцевості, 55% – жінки, 39,1% – молодь у віці до 35 років.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець січня 2018р. склав 1,9% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 2,1% та 1,7% відповідно.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець січня 2018р. становила 1679. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 8 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у січні 2018р. становив 1890 грн, що у 2 рази менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у січні 2018р. – 3723 грн).

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у січні 2018р. становила 6458 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала в 1,7 раза розмір мінімальної заробітної плати (3723 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 46,65 грн.

Порівняно з груднем 2017р. номінальна заробітна плата зменшилася на 15,9%, або на 1218 грн, а відносно січня 2017р. збільшилася на 23,8%, або на 1244 грн.

Реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) порівняно з груднем 2017р. зменшилася на 16,9%, а відносно січня 2017р. збільшилася на 7%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у січні 2018р. традиційно були працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (12885 грн), виробництва електричного устатковання (10188 грн), лісового господарства та лісозаготівель (9945 грн), фінансової та страхової діяльності (9503 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери, а саме охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (4640 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (4721 грн), освіти (5613 грн) на 28,1–13,1% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (2627 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (3750 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва іншої продукції (3448 грн), виробництва гумових і пластмасових виробів (4123 грн).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж січня 2018р. збільшилась на 0,8%, або на 0,5 млн.грн, і на 1 лютого 2018р. становила 55,8 млн.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників).

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 лютого 2018р. склав 4,8% фонду оплати праці, нарахованого у січні 2018р.

У структурі загального обсягу невиплаченої заробітної плати 99,6% припадало на економічно активні підприємства, 0,4% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

На 1 лютого 2018р. найбільше заборгували працівникам підприємства м.Рівне (55,1 млн.грн, або 98,6% загальної суми заборгованості із виплати заробітної плати).

За видами економічної діяльності основними боржниками на 1 лютого 2018р. були підприємства переробної промисловості (90% загального обсягу боргу).

 

Соціальний захист

 

У січні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримали 176,7 тис. домогосподарств (47% від загальної кількості домогосподарств області).

У січні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 2094 домогосподарствам (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2017р., але призначено їм було тільки у 2018р., та тих, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі змінами і доповненнями)), з них у міських поселеннях – 905 домогосподарствам, у сільській місцевості – 1189 домогосподарствам. Порівняно з січнем 2017р. кількість таких домогосподарств зменшилася у 7,7 раза.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні 2018р. становила 4151,6 тис.грн (у міських поселеннях – 2082,6 тис.грн, у сільській місцевості – 2069 тис.грн), у січні 2017р. – 31422,1 тис.грн (у міських поселеннях – 15600,2 тис.грн, у сільській місцевості – 15821,9 тис.грн).

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у січні 2018р. збільшився порівняно з січнем 2017р. на 1,2% і склав 1982,6 грн.

Крім того, 285 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 24 домогосподарствам, у сільській місцевості – 261 домогосподарству.

Сума призначених субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні 2018р. становила 703 тис.грн, з неї у міських поселеннях – 74 тис.грн, у сільській місцевості – 629 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство у січні 2018р. збільшився порівняно з січнем 2017р. у 2,1 раза і склав 2466,7 грн.

У січні 2018р. сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 9426,8 тис.грн (у січні 2017р. – 6892,5 тис.грн).

У січні 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 131,4 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 187 млн.грн, рівень оплати наданих послуг склав 70,3%.

На кінець січня 2018р. заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та постачання гарячої води становила 85,9 млн.грн, за постачання електричної енергії – 66,7 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 36,2 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 7,7 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 3,2 млн.грн.

Водночас нараховані у січні 2018р. бюджетні кошти (субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) організаціям, що надають домогосподарствам послуги постачання природного газу, суттєво перевищували вартість фактично спожитих послуг (на 103,5 млн.грн).

 

Правосуддя та злочинність

 

За повідомленням прокуратури протягом січня 2018р. обліковано 1324 кримінальні правопорушення (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та органами безпеки), що на 2,6% більше, ніж у січні 2017р. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 31,7% – тяжкі та особливо тяжкі (на 2,6 в.п. більше, ніж у січні 2017р.).

Протягом січня 2018р. обліковано 2 очевидні умисні вбивства і замахи на вбивство, 1 зґвалтування і замах на зґвалтування (на рівні січня 2017р.), 8 умисних тяжких тілесних ушкоджень (на 20% менше, ніж у січні 2017р.).

Порівняно з січнем 2017р. кількість випадків хабарництва (12), незаконного заволодіння транспортними засобами (10), привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (58), збільшилась на 50%, в 1,7 раза, та у 2,6 раза відповідно. Водночас кількість крадіжок (543), шахрайств (98), незаконного обігу зброї (24), грабежів (15), розбоїв (1) зменшилася на 3,2%, 31%, 31,4%, 48,3% та у 9 разів відповідно.

У загальній кількості злочинів 55,5% становили злочини проти власності; 10,3% – злочини проти життя та здоров’я особи; 7% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг; 5,3% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення; 5,1% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту; 3,9% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів; 2,6% – злочини проти громадського порядку та моральності; 2,1% – злочини проти правосуддя; 2% – злочини проти громадської безпеки.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 4 особи, які скоїли злочини у складі 1 організованої групи і злочинної організації; закінчено 1 кримінальне провадження про кримінальні правопорушення, вчинене організованою групою і злочинною організацією.

Кількість потерпілих від злочинів у січні 2018р. становила 921 особу (на 2,6% більше, ніж у січні 2017р.), із числа яких 285 осіб – жінки, 20 осіб похилого віку та інвалідів 1 і 2 групи, 12 осіб – неповнолітні та 13 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (61,8%) від крадіжок та шахрайств – відповідно 475 та 94 особи, серед яких 31,6% – жінки (180 осіб).

У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 42 особи, з яких 4 особи загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 11 осіб, із числа яких по 9,1% відповідно – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень  та було вбито.

Серед 84 виявлених осіб, які вчинили злочини, 34,5% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 69% мали незняту або непогашену судимість, 4,8% вчинили злочин у групі, 8,3% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 9,5% – жінки.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні 2018р. становив 1212,3 млн.грн, що на 3,6% більше, ніж у січні 2017р.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні 2018р. склав 754,5 млн.грн і в порівнянних цінах проти січня 2017р. зріс на 2,3%, проти грудня 2017р. зменшився на 26,9%.

 

Капітальні інвестиції

 

У січні–грудні 2017р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 5713,7 млн.грн капітальних інвестицій, що на 34,6% більше, ніж у січні–грудні 2016р.

Переважну частину капітальних інвестицій (99,1% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, зокрема у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 46,8%, у будівлі та споруди – 50%.

Більше половини (54,5%) загального обсягу капітальних інвестицій складають власні кошти підприємств та організацій, 20,1% – кошти населення на будівництво житла, 15% – кошти державного та місцевих бюджетів, 4,2% – кредити банків та інші позики, 0,6% – кошти іноземних інвесторів.

Підприємствами промисловості освоєно 26,4% усіх капітальних інвестицій області, будівництва – 25,9%, сільського, лісового та рибного господарства – 23%.

 

Сільське господарство

 

У січні 2018р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем 2017р. становив 100,2%, у т.ч. в аграрних підприємствах – 106,6%, у господарствах населення – 97,4%.

Господарствами усіх категорій реалізовано на забій 6,9 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 3% більше, ніж у січні 2017р., вироблено 21,9 тис.т молока (на 1,4% менше), 42,8 млн.шт яєць (на 0,5% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві вказаної продукції тваринництва склала відповідно 72,5%, 72,1% та 38,6%.

За розрахунками, на 1 лютого 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби в господарствах усіх категорій становила 148,3 тис. голів (на 0,4% менше, ніж на 1 лютого 2017р.), у т.ч. корів – 94,3 тис. голів (на 1,4% менше); свиней – 236,3 тис. голів (на 1,9% більше), овець та кіз – 17 тис. голів (на 0,6% більше), птиці – 6987,7 тис. голів (на 6,8% більше). У господарствах населення утримувалося 79,1% загального поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. 85,3% корів; 85,4% свиней, 87,6% овець та кіз, 68,8% птиці.

На 1 лютого 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснювали зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 366,6 тис.т зерна (на 26,5% більше проти 1 лютого 2017р.), у т.ч. 206,2 тис.т кукурудзи, 99,7 тис.т пшениці, 32,7 тис.т ячменю, 12,2 тис.т жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах зберігалося 149,5 тис.т зерна (в 1,5 раза більше), у т.ч. 79,1 тис.т кукурудзи, 42 тис.т пшениці, 5,7 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 217,1 тис.т зерна (на 13,9% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 25,9 тис.т (на 31,3% більше, ніж на 1 лютого 2017р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 5,5 тис.т, підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання – 20,4 тис.т.

 

Промисловість

 

У січні 2018р. проти січня 2017р. індекс промислової продукції становив 106,3%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем 2017р. виробництво нарощено в 1,6 раза.

У переробній промисловості у січні 2018р. випуск продукції зріс на 11,1%.

Перевищено обсяги січня 2017р. у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (в 1,7 раза), машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (на 42%), виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 32%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 20,1%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 6,9%), виробництві харчових продуктів, напоїв (на 5,6%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 1,9%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги випуску порівняно з січнем 2017р. зменшилися на 1,6%.

 

Будівництво

 

У січні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 90,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції проти січня 2017р. становив 92,5%.

Зведення будівель порівняно з відповідним періодом попереднього року зросло на 3,7%, зокрема житлових – на 5,1%, нежитлових – на 3%. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 12,3%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 80,9% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – відповідно 4,7% та 14,4%.

У 2017р. в області прийнято в експлуатацію 394,4 тис.м2 загальної площі житла, що на 21,5% більше, ніж у 2016р.

Більше двох третин житла (66,9% загального обсягу) прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 33,1% – у будинках з двома та більше квартирами.

У міських поселеннях збудовано 238,9 тис.м2 загальної площі житла (60,6% загального обсягу), у сільській місцевості – 155,5 тис.м2 (39,4%).

Протягом 2017р. в області прийнято в експлуатацію 4037 квартир. Середній розмір квартири становив 97,71 м2 загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 129,95 м2, у міських поселеннях – 84,12 м2.

 

Транспорт і зв'язок

 

У січні 2018р. усіма видами транспорту перевезено 953,9 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 898,1 млн.ткм, а це відповідно на 22,9% і 11,1% більше, ніж у січні 2017р.

Вантажооборот автомобільного транспорту становив 82,1 млн.ткм, замовникам доставлено 139,2 тис.т вантажів, що відповідно на 13,4% та 3,7% перевищило обсяги січня попереднього року.

Послугами пасажирського транспорту у січні 2018р. скористалися 11,3 млн. пасажирів, пасажирооборот склав 172 млн.пас.км, а це відповідно на 5,5% та 23,5% менше, ніж у січні 2017р.

Автомобільним транспортом перевезено 7,8 млн. пасажирів, що становить 85,9% обсягу січня попереднього року.

Міським електротранспортом скористалися 3,1 млн. пасажирів, або на 27,3% більше порівняно з відповідним місяцем 2017р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

У 2017р. експорт товарів становив 383,3 млн.дол. США, імпорт – 341,1 млн.дол. Порівняно з 2016р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 20,4% і 33,8%. Позитивне сальдо становило 42,2 млн.дол. (у 2016р. також позитивне – 63,3 млн.дол.).

Основу товарної структури експорту області складали деревина і вироби з деревини, продукти рослинного походження, скло та вироби із скла, меблі.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 276,9 млн.дол., або 72,2% від загального обсягу, та збільшився порівняно з 2016р. на 49,3 млн.дол., або на 21,7%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Угорщини, Франції, Італії, Бельґії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Білорусі.

Основу товарної структури імпорту області складали продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 177,8 млн.дол., або 52,1% від загального обсягу, та збільшився проти 2016р. на 22,1 млн.дол., або на 14,2%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Білорусі, США, Китаю.

У 2017р. експорт послуг становив 36,3 млн.дол. США, імпорт – 17,7 млн.дол. Порівняно з 2016р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 25,4% і 10,2%. Позитивне сальдо становило 18,6 млн.дол.

Найбільші обсяги експорту припадали на транспортні послуги та послуги з переробки матеріальних ресурсів.

Обсяг експорту послуг країнам ЄС становив 12,7 млн.дол. США, або 35,1% загального обсягу, та збільшився порівняно з 2016р. на 2,2 млн.дол., або на 20,9%.

Головними партнерами в експорті послуг серед країн-членів ЄС були Польща, Німеччина, Італія, серед інших країн світу – Канада, Швейцарія, Російська Федерація.

Основу структури імпорту послуг у 2017р. складали транспортні послуги, послуги, пов’язані з подорожами, ділові послуги.

Імпорт послуг від країн ЄС становив 16,4 млн.дол., або 92,2% загального обсягу, та збільшився порівняно з 2016р. на 2 млн.дол., або на 14%.

Головними партнерами в імпорті послуг були Польща, Італія, Німеччина, Угорщина.

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 31 грудня 2017р. становив 169,3 млн.дол. США, у розрахунку на одну особу населення – 145,9 дол.

Інвестиції надійшли з 33 країн світу. До основних країн-інвесторів, на які припадає майже дві третини загального обсягу прямих інвестицій, входять: Велика Британія – 39,4 млн.дол., Італія – 31,3 млн.дол.,  Німеччина – 22,5 млн.дол., Кіпр – 19,4 млн.дол.

На підприємствах промисловості зосереджено 36,5% загального обсягу прямих інвестицій, зокрема переробної – 26,9%, добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 9%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 0,6%. На підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів акумульовано 23,8% прямих інвестицій, будівництва – 19,7%, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 16,1%.

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін у січні 2018 році по області становив 101,4%.

На споживчому ринку області в січні 2018р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,6%. Найбільше подорожчали овочі та фрукти (на 16,1% та 5,3% відповідно). На 4,3–0,5% підвищилися ціни на яйця, шоколад, масло, яловичину, кондитерські вироби з борошна, молоко, олію соняшникову, хліб, сметану, інші продукти переробки зернових, м’ясо птиці, рибу та продукти з риби, кондитерські вироби з цукру, сири. Водночас на 4,8–0,1% подешевшали сало, рис, маргарин та інші рослинні жири, цукор, кисломолочна продукція, безалкогольні напої, макаронні вироби, свинина. 

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,6%, що насамперед пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,2%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,8% відбулося головним чином  за рахунок підвищення цін і тарифів на скраплений газ на 14,9%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 3,8%, водопостачання – на 3,2%, гарячу воду, опалення – на 1,7% та каналізацію – на 0,1%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 2,8% в основному спричинено подорожчанням палива та мастил на 4,1%, автомобілів – на 2,8%, а також транспортних послуг – на 1,9%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 2,5%, що пов’язано з подорожчанням  амбулаторних послуг на 7,8%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання  – на 2,2%.

Зростання цін у сфері зв’язку на 2,1% обумовлено подорожчанням поштових послуг на 25% та місцевого телефонного зв’язку – на 8,2%.

Послуги освіти в цілому подорожчали на 3,9%, що насамперед пов’язано з подорожчанням послуг дошкільної та початкової освіти на 32,5%.

Одяг і взуття подешевшали на 2,5%, зокрема, одяг – на 3,1%, взуття – на 1,5%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка подорожчали на 1,4%, зокрема меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів – на 2,5%, домашній текстиль – на 1,9%, побутова техніка – на 1,2%.

У сфері відпочинку і культури відбулося підвищення цін на 0,8%, що зумовлено зростанням вартості послуг відпочинку та культури – на 2,8%, туристичних послуг – на 1,2%, газет, книжок та канцелярських товарів – на 0,4%, аудіотехніки, фотоапаратури та обладнання для обробки інформації – на 0,1%.