Соціально-економічне становище Рівненської області

у січні–серпні 2017 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Рівненській області

 

Демографічна ситуація та соціальний захист

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 серпня 2017р. становила 1161,9 тис. осіб. Упродовж січня–липня 2017р. чисельність населення зменшилася на 858 осіб.

Природний рух населення області у січні–липні 2017р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–липнем 2016р.

У січні–липні 2017р. кількість живонароджених в області була на 569 осіб меншою, ніж у січні–липні 2016р., рівень народжуваності знизився з 13,2 до 12,4 немовляти на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості вища, ніж у міських поселеннях (відповідно 13,9 проти 10,7 особи на 1000 наявного населення).

У січні–липні 2017р. кількість померлих була на 39 осіб меншою, ніж у січні–липні 2016р., рівень смертності зменшився з 12,8 до 12,7 померлих на 1000 наявного населення.

Рівень смертності у сільській місцевості на 47,1% більший, ніж у міських поселеннях, і склав відповідно 15 проти 10,2 особи на 1000 наявного населення.

У серпні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримали 44,8% загальної кількості домогосподарств області.

За кількісним складом домогосподарства, які отримали субсидії у серпні 2017р. розподілялися наступним чином: з однієї особи – 30,3% усіх домогосподарств, з 2-х осіб – 24,9%, з 3-х осіб – 17,3%, з 4-х та більше осіб – 27,5%.

У січні–серпні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 189 тис. домогосподарств, що становило 112,6% загальної кількості домогосподарств, які звернулися за ними (за рахунок тих, що звернулися за субсидіями у 2016р., але призначено їм було тільки у 2017р.), з них у міських поселеннях – 113,8 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 75,2 тис. домогосподарств.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–серпні 2017р., становила 94,7 млн.грн, що на 3,8 млн.грн більше, ніж у січні–серпні 2016р., з неї у міських поселеннях – 55,7 млн.грн, у сільській місцевості – 39 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у серпні 2017р. збільшився порівняно з серпнем 2016р. в 1,6 раза і склав 196 грн.

Крім того, 26,2 тис. домогосподарств (85,2% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 3,1 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 23,1 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–серпні 2017р. становила 73,1 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 8,7 млн.грн, у сільській місцевості – 64,4 млн.грн.

Середній розмір субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство у серпні 2017р. склав 2805 грн (у серпні 2016р. – 1732 грн).

У січні–серпні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих населенням на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива становила 58,9 млн.грн (у січні–серпні 2016р. – 35,9 млн.грн).

У січні–серпні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 716,9 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 822,8 млн.грн, рівень оплати наданих послуг склав 87,1%.

На кінець серпня 2017р. заборгованість населення зі сплати за електроенергію становила 60,9 млн.грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 44,2 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 37,2 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 10,7 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 7,6 млн.грн.

Водночас нараховані упродовж січня–серпня 2017р. бюджетні кошти (субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, суттєво перевищували вартість фактично спожитих послуг (на 24,5 млн.грн).

 

Зайнятість та безробіття

 

Середньооблікова кількість штатних працівників області, зайнятих на підприємствах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, у серпні 2017р. становила 174,4 тис. осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець серпня 2017р. становила 13,9 тис. осіб. У загальній кількості безробітних 56,3% – особи, які проживають у сільській місцевості, 52,6% – жінки, 37,2% – молодь у віці до 35 років.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець серпня 2017р. склав 2% середньорічної чисельності населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 2,2% та 1,7% відповідно.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець серпня 2017р. становила 2083. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 7 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у серпні 2017р. становив 1727 грн, що менше в 1,9 раза законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн) та у 3,4 раза середньої заробітної плати штатного працівника у серпні 2017р. (5934 грн).

 

Доходи населення

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у серпні 2017р. становила 5934 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала в 1,9 раза розмір мінімальної заробітної плати (3200 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 48,02 грн.

Порівняно з серпнем 2016р. номінальна заробітна плата збільшилася на 33,8%, або на 1499 грн, реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) – на 14,9%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у серпні 2017р. традиційно були: працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (11063 грн), виробництва електричного устатковання (9310 грн), лісового господарства та лісозаготівель (9108 грн), виробництва меблів (8858 грн), фінансової та страхової діяльності (8316 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (4350 грн), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (4429 грн), освіти (4970 грн) на 26,7–16,2% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (3266 грн), з надання інших видів послуг (3599 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва іншої продукції (3638 грн), виробництва гумових і пластмасових виробів (4099 грн).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж серпня 2017р. зменшилась на 0,9%, або на 0,6 млн.грн, і на 1 вересня 2017р. становила 62,4 млн.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників).

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 вересня 2017р. становив 5,9% фонду оплати праці, нарахованого у серпні 2017р.

У структурі загального обсягу невиплаченої заробітної плати 96,4% припадало на економічно активні підприємства, 3,6% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

На 1 вересня 2017р. найбільше заборгували працівникам підприємства м.Рівне (60,1 млн.грн, або 96,4% загальної суми заборгованості із виплати заробітної плати).

За видами економічної діяльності основними боржниками на 1 вересня 2017р. були підприємства переробної промисловості (92,8% загального обсягу боргу).

 

Правосуддя та злочинність

 

За повідомленням прокуратури протягом січня–серпня 2017р. обліковано 9158 кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки та Національним антикорупційним бюро), що на 5,3% менше, ніж за січень–серпень 2016р. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 31,2% – тяжкі та особливо тяжкі (на 0,2 в.п. менше, ніж у січні–серпні 2016р.).

У загальній кількості злочинів 61,8% становили злочини проти власності; 9,8% – злочини проти життя та здоров’я особи; 5 – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення; 4,9% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту; 3,8% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян; 3% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг; 2,4% – злочини проти довкілля; 1,9% – злочини проти громадської безпеки; 1,6% – злочини проти правосуддя.

Протягом січня–серпня 2017р. обліковано 31 очевидне умисне вбивство і замах на вбивство (в 1,9 раза більше, ніж у січні–серпні 2016р.), 38 умисних тяжких тілесних ушкоджень (на 13,6% менше, ніж у січні–серпні 2016р.).

Порівняно із січнем–серпнем 2016р. кількість грабежів (198) зменшилася на 9,6%, крадіжок (4479) – на 15,6%, розбоїв (27) – на 34,1%. Водночас кількість випадків шахрайств (699) та хабарництва (48) збільшилась на 4,3% відповідно.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 25 осіб, які скоїли злочини у складі 6 організованих груп і злочинних організацій; закінчено 6 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–серпні 2017р. становила 6748 осіб (на 12,2% менше, ніж у січні–серпні 2016р.), із числа яких 2205 осіб – жінки, 268 осіб похилого віку та інвалідів 1 і 2 групи, 94 особи – неповнолітні та 44 особи – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (70,6%) від крадіжок та шахрайств – відповідно 4126 та 637 осіб, серед яких 33,9% – жінки (1613 осіб).

У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 278 осіб, з яких 33 особи загинуло.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 90 осіб, із числа яких 11,1% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 25,6% було вбито.

Серед 1867 виявлених осіб, які вчинили злочини, 29,4% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 54,8% мали незняту або непогашену судимість, 12,3% вчинили злочин у групі, 10,5% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 12,2% – жінки; 5,5% – неповнолітні.

 

Діяльність підприємств

 

Фінансовий результат (сальдо) великих та середніх підприємств до оподаткування (крім бюджетних установ) у січні–червні 2017р. був позитивним і становив 1026,7 млн.грн прибутку (за аналогічний період попереднього року – 131,4 млн.грн збитків).

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості склала 72,8%, отримано 1231,5 млн.грн прибутку, що у 2,6 раза більше, ніж у січні–червні 2016р.

Частка збиткових підприємств порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшилась на 0,9 в.п. і становила 27,2%. Ними допущено 204,8 млн.грн збитків, що на 66,1% менше, ніж у січні–червні 2016р.

Найбільша питома вага збиткових підприємств спостерігалась у таких видах економічної діяльності як охорона здоров’я та надання соціальної допомоги (100% загальної кількості), транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність (55,6%), діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (42,9%).

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні–серпні 2017р. становив 9355,3 млн.грн, що на 3,2% більше обсягу січня–серпня 2016р.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–серпні 2017р. склав 5893,1 млн.грн і в порівнянних цінах зріс проти відповідного періоду попереднього року на 2%.

 

Сільське господарство

 

У січні–серпні 2017р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем–серпнем 2016р. становив 109,3%, у т.ч. в аграрних підприємствах – 120%, у господарствах населення – 106,2%.

Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2016р. склав 115,5%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 125,1%, у господарствах населення – 112,5%.

На 1 вересня 2017р. господарствами усіх категорій культури зернові та зернобобові скошено та обмолочено на площі 198,7 тис.га, що на 1,6% менше, ніж на початок вересня 2016р. Виробництво зерна становило 810,4 тис.т (на 1,5% більше). У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 40,8 ц зерна (на 1,2 ц більше).

В аграрних підприємствах (крім малих) ріпаку (озимого та ярого) зібрано у 2,6 раза більше, ніж торік, як за рахунок збільшення зібраної площі в 1,8 раза, так і зростання урожайності на 42,6%.

У січні–серпні 2017р. індекс обсягу виробництва продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 101,3%, у т.ч. в аграрних підприємствах – 112,8%, у господарствах населення – 98,1%.

Господарствами усіх категорій реалізовано на забій 47,5 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 0,8% більше порівняно з січнем–серпнем 2016р., вироблено 302,4 тис.т молока (на 0,1% більше), 440,9 млн.шт яєць (на 7,5% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві вказаної продукції тваринництва складала відповідно 68%, 81,9% і 61,4%.

За розрахунками, на 1 вересня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби в господарствах усіх категорій становила 155,5 тис. голів (на 3,4% менше, ніж на відповідну дату 2016р.), у т.ч. корів – 96 тис. голів (на 1,8% менше); свиней – 269 тис. голів (на 1,7% більше), овець та кіз – 18,3 тис. голів (на 2,1% менше), птиці – 8414,7 тис. голів (на 2,3% більше). У господарствах населення утримувалося 79,8% загального поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. 85,4% корів; 85,5% свиней, 88% овець і кіз, 75,5% птиці.

На 1 вересня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснювали зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 439,7 тис.т зерна (на 28,4% більше проти 1 вересня 2016р.), у т.ч. 249,9 тис.т пшениці, 103,2 тис.т кукурудзи, 47,6 тис.т ячменю, 16,5 тис.т жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах зберігалося 140,6 тис.т зерна (на 17,6% більше), у т.ч. 87,3 тис.т пшениці, 4,6 тис.т кукурудзи. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 299,1 тис.т зерна (на 34,2% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 0,7 тис.т.

 

Промисловість

 

У січні–серпні 2017р. проти січня–серпня 2016р. індекс промислової продукції становив 108,2%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–серпнем 2016р. виробництво нарощено на 39,7%.

У переробній промисловості у січні–серпні 2017р. випуск продукції зріс на 8,9%.

Перевищено обсяги січня–серпня 2016р. у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 11,2%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 10,3%), виробництві харчових продуктів, напоїв (на 8,5%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 8%), машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (на 7,7%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 4,4%). Водночас скорочення обсягів допущено у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 15,5%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря приріст обсягів випуску порівняно з січнем–серпнем 2016р. становив 5,4%.

 

Будівництво

 

У січні–серпні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 750,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції проти січня–серпня 2016р. становив 117,5%.

Зведення будівель порівняно з січнем–серпнем 2016р. зросло на 19,7%, зокрема нежитлових – на 32,1%. Водночас зведення житлових будівель зменшилось на 5,5%. Будівництво інженерних споруд збільшилося на 14,8%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 63,4% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – відповідно 17% та 19,6%.

 

Транспорт

 

У січні–серпні 2017р. усіма видами транспорту перевезено 8600,1 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 7259,4 млн.ткм, а це відповідно на 31,3% і 11,9% більше, ніж у січні–серпні 2016р.

Автомобільним транспортом виконано вантажооборот в обсязі 912,7 млн.ткм та доставлено замовникам 1752,2 тис.т вантажів, що відповідно на 15,4% та 27,2% перевищило обсяги січня–серпня попереднього року.

Послугами пасажирського транспорту у січні–серпні 2017р. скористалися 94 млн. пасажирів, пасажирооборот виконано в обсязі 1845,9 млн.пас.км, що відповідно на 10,6% та 29,8% більше, ніж у січні–серпні 2016р.

Автомобільним транспортом перевезено 67,6 млн. пасажирів, або на 14,9% більше порівняно з відповідним періодом 2016р.

Міським електротранспортом скористалися 22,6 млн. пасажирів, що на 0,4% більше, ніж у січні–серпні попереднього року.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

У січні–липні 2017р. експорт товарів становив 206,6 млн.дол. США, імпорт – 173,1 млн.дол. Порівняно з січнем–липнем 2016р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 22,4% і 33,2%. Позитивне сальдо склало 33,5 млн.дол. (у січні–липні 2016р. також позитивне – 38,8 млн.дол.).

Основу товарної структури експорту області складали деревина і вироби з деревини, продукти рослинного походження, скло та вироби із скла, меблі.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 148,4 млн.дол., або 71,9% від загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–липнем 2016р. на 17,7 млн.дол., або на 13,5%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Італії, Франції, Угорщини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Білорусі, Туреччини, Російської Федерації.

Основу товарної структури імпорту області складали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, засоби наземного транспорту, крім залізничного, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 94,8 млн.дол., або 54,8% від загального обсягу, та збільшився проти січня–липня 2016р. на 10 млн.дол., або на 11,8%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, США, Білорусі, Китаю.

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 1 липня 2017р. становив 189,6 млн.дол. США, у розрахунку на одну особу населення – 163,3 дол.

Інвестиції надійшли з 35 країн світу. До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає більш як три чверті загального обсягу прямих інвестицій, входять: Німеччина – 46,4 млн.дол., Велика Британія – 39,5 млн.дол., Італія – 29,9 млн.дол., Кіпр – 17,5 млн.дол., Нідерланди – 11,1 млн.дол.

На підприємствах промисловості зосереджено 44,7% загального обсягу прямих інвестицій, зокрема переробної – 35,9%, добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 8,2%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 0,6%. На підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів акумульовано 20,8% прямих інвестицій, будівництва – 16,8%, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 14,3%, сільського, лісового та рибного господарства – 1,1%.

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у січні–серпні 2017р. по області становив 108,6%.

На споживчому ринку області у січні–серпні 2017р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 10,5%. Найбільше подорожчали фрукти та свинина (відповідно на 45,8% та 42%). Крім того, зросла ціна на м’ясо птиці, яловичину, сало, хліб, масло, сметану, кондитерські вироби з цукру, рис, шоколад, кондитерські вироби з борошна, маргарин та інші рослинні жири, цукор, безалкогольні напої, кисломолочну продукцію, макаронні вироби, сири, олію соняшникову, рибу та продукти з риби, продукти переробки зернових, овочі (на 27,6–0,4%). Водночас суттєво знизилися в ціні яйця на 34,8%, молоко – на 1,7%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 18,4%, у т.ч. тютюнові вироби – на 31,9%, алкогольні напої – на 10,5%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 8,2% відбулося в основному за рахунок підвищення тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 37,2%, електроенергію – на 28,1%, каналізацію – на 19,6%, водопостачання – на 12,1%, природний газ – на 1,2%.

Ціни на транспорт у цілому підвищилися на 9,6%, насамперед через подорожчання перевезень автодорожнім пасажирським транспортом на 19,9%, автомобілів – на 8,1%, палива та мастил – на 5,5%, перевезень залізничним пасажирським транспортом – на 2,6%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 2%, що насамперед спричинено підвищенням цін на амбулаторні послуги на 7,9%, послуги лікарень – на 5,2%, фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання – на 0,9%.

Одяг і взуття подешевшали на 4,5%, зокрема взуття – на 6,1%, одяг – на 3,2%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 5,6%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 66,8% та мобільного зв’язку – на 7,3%.

У сфері відпочинку і культури відбулося підвищення цін на 3,2%, що зумовлено зростанням вартості туристичних послуг 10,4%, послуг відпочинку та культури – на 5,7%, газет, книжок та канцелярських товарів – на 3,7%, аудіотехніки, фотоапаратури та обладнання для обробки інформації – на 2%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка подорожчали на 2,9%, зокрема меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів – на 4,9%, побутова техніка – на 1,2%.