Соціально-економічне становище Рівненської області

у січні–травні 2017 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Рівненській області

 

Демографічна ситуація та соціальний захист

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 травня 2017р. становила 1161,9 тис. осіб. Упродовж січня–квітня 2017р. чисельність населення зменшилася на 910 осіб.

Природний рух населення області у січні–квітні 2017р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з січнем–квітнем 2016р.

У січні–квітні 2017р. кількість живонароджених в області була на 562 особи меншою, ніж у січні–квітні 2016р., рівень народжуваності знизився з 13,3 до 11,9 немовляти на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості вища, ніж у міських поселеннях (відповідно 13,3 проти 10,3 особи на 1000 наявного населення).

У січні–квітні 2017р. кількість померлих була на 18 осіб більшою, ніж у січні–квітні 2016р., рівень смертності збільшився з 13,4 до 13,6 померлих на 1000 наявного населення.

Рівень смертності у сільській місцевості в 1,5 раза вищий, ніж у міських поселеннях, і склав відповідно 16,1 проти 10,8 особи на 1000 наявного населення.

У січні–травні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримали 10,1% загальної кількості домогосподарств області.

За кількісним складом домогосподарства, які отримали субсидії у травні 2017р. розподілялися наступним чином: з однієї особи – 35,2% усіх домогосподарств, з 2-х осіб – 24,2%, з 3-х осіб – 14,5%, з 4-х та більше осіб – 26,1%.

У січні–травні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 47,8 тис. домогосподарств, що становило 42,6% загальної кількості домогосподарств, які звернулися за ними, з них у міських поселеннях – 21,7 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 26,1 тис. домогосподарств.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–травні 2017р., становила 68,9 млн.грн, що на 12,7 млн.грн менше, ніж у січні–травні 2016р., з неї у міських поселеннях – 34,7 млн.грн, у сільській місцевості – 34,2 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у травні 2017р. зменшився порівняно з травнем 2016р. у 2,2 раза і склав 141 грн.

Крім того, 18,5 тис. домогосподарств (80,3% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 2,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 16,1 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–травні 2017р. становила 51 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 6,8 млн.грн, у сільській місцевості – 44,2 млн.грн.

Середній розмір субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство у травні 2017р. склав 2874 грн (у травні 2016р. – 1627 грн).

У січні–травні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих населенням на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива становила 40,8 млн.грн (у січні–травні 2016р. – 17,7 млн.грн).

У січні–травні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 522,3 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 647,3 млн.грн, рівень оплати наданих послуг склав 80,7%.

На кінець травня 2017р. заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 71,5 млн.грн, за електроенергію – 68,8 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 35,9 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 7,9 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 5,8 млн.грн.

Водночас нараховані у січні–травні 2017р. бюджетні кошти (субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання суттєво перевищували вартість фактично спожитих послуг (на 8 млн.грн).

 

Зайнятість та безробіття

 

Середньооблікова кількість штатних працівників області, зайнятих на підприємствах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, у травні 2017р. становила 176,3 тис. осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець травня 2017р. становила 15,3 тис. осіб. У загальній кількості безробітних 55,4% – особи, які проживають у сільській місцевості, 50,4% – жінки, 37,7% – молодь у віці до 35 років.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець травня 2017р. склав 2,1% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 2,4% та 1,9% відповідно.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець травня 2017р. становила 1435. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 11 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у травні 2017р. становив 1702 грн, що менше в 1,9 раза законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн) та у 3,4 раза середньої заробітної плати штатного працівника у травні 2017р. (5724 грн).

 

Доходи населення

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у травні 2017р. становила 5724 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала в 1,8 раза розмір мінімальної заробітної плати (3200 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 43,07 грн.

Порівняно з травнем 2016р. номінальна заробітна плата збільшилася на 38,5%, або на 1591 грн, реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) – на 21,9%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у травні 2017р. традиційно були: працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (11063 грн), виробництва електричного устатковання (9181 грн), виробництва меблів (8463 грн), фінансової та страхової діяльності (8155 грн), лісового господарства та лісозаготівель (8063 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (4297 грн), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (4352 грн), освіти (5268 грн) на 24,9–8% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (2776 грн), з надання інших видів послуг (3414 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (3835 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва іншої продукції (3340 грн), виробництва гумових і пластмасових виробів (3974 грн), виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (4273 грн).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж травня 2017р. збільшилася на 15,5%, або на 7,9 млн.грн, і на 1 червня 2017р. становила 59,1 млн.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників).

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 червня 2017р. становив 5,7% фонду оплати праці, нарахованого у травні 2017р.

У структурі загального обсягу невиплаченої заробітної плати 96,2% припадало на економічно активні підприємства, 3,8% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

На 1 червня 2017р. найбільше заборгували працівникам підприємства м.Рівне (56,7 млн.грн, або 95,8% загальної суми заборгованості із виплати заробітної плати).

За видами економічної діяльності основними боржниками на 1 червня 2017р. були підприємства переробної промисловості (92,5% загального обсягу боргу).

 

Правосуддя та злочинність

 

За повідомленням прокуратури протягом січня–травня 2017р. обліковано 6014 кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки та Національним антикорупційним бюро), що на 8,6% менше, ніж за січень–травень 2016р. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 30,4% – тяжкі та особливо тяжкі (на 1,2 в.п. більше, ніж у січні–травні 2016р.).

У загальній кількості злочинів 63,1% становили злочини проти власності; 9,8% – злочини проти життя та здоров’я особи; 4,7% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту; 4% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян; 3,3% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення; 3% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг; 2,5% – злочини проти довкілля; 2% – злочини проти громадської безпеки; 1,8% – злочини проти правосуддя.

Протягом січня–травня 2017р. обліковано 21 очевидне умисне вбивство і замах на вбивство (у 2,1 раза більше, ніж у січні–травні 2016р.), 20 умисних тяжких тілесних ушкоджень (на 13% менше, ніж у січні–травні 2016р.).

Порівняно із січнем–травнем 2016р. кількість грабежів (120) зросла на 12,1%. Водночас кількість випадків хабарництва (29), шахрайств (528), крадіжок (2958), розбоїв (19) зменшилася на 3,3%, 7,2%, 14,4% та 24% відповідно.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 18 осіб, які скоїли злочини у складі 4 організованих груп і злочинних організацій; закінчено 4 кримінальні провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–травні 2017р. становила 4299 осіб (на 17,2% менше, ніж у січні–травні 2016р.), із числа яких 1400 осіб – жінки, 178 осіб похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 60 осіб – неповнолітні та 33 особи – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (71,2%) від крадіжок та шахрайств – відповідно 2588 та 472 особи, серед яких 33,4% – жінки (1023 особи).

У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждала 161 особа, з яких 19 осіб загинуло.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 52 особи, із числа яких 11,5% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 30,8% було вбито.

Серед 1045 виявлених осіб, які вчинили злочини, 28,4% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 58,9% мали незняту або непогашену судимість, 12,3% вчинили злочин у групі, 11,7% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 7,8% – жінки; 4,6% – неповнолітні.

 

Діяльність підприємств

 

Фінансовий результат (сальдо) великих та середніх підприємств до оподаткування (крім бюджетних установ) у січні–березні 2017р. був позитивним і становив 274,2 млн.грн прибутку (за аналогічний період попереднього року – 1178,4 млн.грн збитків).

Прибутковими підприємствами, питома вага яких у загальній кількості склала 68,5%, отримано 456,9 млн.грн прибутку, що в 1,8 раза більше, ніж у січні–березні 2016р.

Частка збиткових підприємств порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшилась на 1,7 в.п. і становила 31,5%. Ними допущено 182,7 млн.грн збитків, що на 87,3% менше, ніж у січні–березні 2016р.

Найбільша питома вага збиткових підприємств спостерігалась у таких видах економічної діяльності як охорона здоров’я та надання соціальної допомоги (100% загальної кількості), діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (57,1%), транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність (55,6%), операції з нерухомим майном (50%).

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні–травні 2017р. становив 5581,1 млн.грн, що на 2,4% більше обсягу січня–травня 2016р.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–травні 2017р. склав 3514,5 млн.грн і в порівнянних цінах зріс проти відповідного періоду попереднього року на 1,5%.

 

Сільське господарство

 

У січні–травні 2017р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем–травнем 2016р. становив 103,1%, у т.ч. в аграрних підприємствах – 116,3%, у господарствах населення – 99,2%.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 35 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 0,3% менше порівняно з січнем–травнем 2016р., вироблено 169,4 тис.т молока (на 1,5% більше), 268 млн.шт яєць (на 15,4% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві вказаної продукції тваринництва складала відповідно 75,1%, 80,3% та 56%.

За розрахунками, на 1 червня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств становила 161,1 тис. голів (на 4,7% менше, ніж на відповідну дату 2016р.), у т.ч. корів – 97,1 тис. голів (на 1,5% менше); свиней – 268,1 тис. голів (на 2% менше), овець та кіз – 20 тис. голів (на 2% менше), птиці – 7382,8 тис. голів (на 5,5% більше). У господарствах населення утримувалося 80,2% загального поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. 85,4% корів; 88,1% свиней, 91,5% овець і кіз, 70,6% птиці.

На 1 червня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснювали зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 190,8 тис.т зерна (на 30,7% більше проти 1 червня 2016р.), у т.ч. 119,5 тис.т кукурудзи, 60,1 тис.т пшениці, 4,7 тис.т ячменю, 1,8 тис.т жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах зберігалося 36,3 тис.т зерна (на 12,3% більше), у т.ч. 17,2 тис.т кукурудзи, 9,9 тис.т пшениці, 4,5 тис.т ячменю. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 154,5 тис.т зерна (на 35,9% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 11,4 тис.т, із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 0,7 тис.т, підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання – 10,7 тис.т.

 

Промисловість

 

У січні–травні 2017р. проти січня–травня 2016р. індекс промислової продукції становив 103,5%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–травнем 2016р. виробництво нарощено в 1,6 раза.

У переробній промисловості у січні–травні 2017р. випуск продукції зріс на 10,8%.

Перевищено обсяги січня–травня 2016р. у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (на 40,5%), виробництві харчових продуктів, напоїв (на 12,7%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 12,4%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 10,8%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 6,7%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 4,6%). Водночас скорочення обсягів допущено у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 50,9%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря спад порівняно з січнем–травнем 2016р. становив 4,6%.

 

Будівництво

 

У січні–травні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 387,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції проти січня–травня 2016р. становив 117,1%.

Будівництво будівель порівняно з січнем–травнем 2016р. зросло на 19,8%, зокрема нежитлових – на 26,6%, житлових – на 6,4%. Зведення інженерних споруд збільшилося на 13,9%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 63,7% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – відповідно 17% та 19,3%.

 

Транспорт

 

У січні–травні 2017р. усіма видами транспорту перевезено 5188,7 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 4483,4 млн.ткм, а це відповідно на 45,1% і 15,9% більше, ніж у відповідному періоді 2016р.

Автомобільним транспортом виконано вантажооборот в обсязі 531,6 млн.ткм та доставлено замовникам 996 тис.т вантажів, що відповідно на 22,7% і в 1,5 раза перевищило обсяги січня–травня попереднього року.

Послугами пасажирського транспорту у січні–травні 2017р. скористалися 59,7 млн. пасажирів, пасажирооборот виконано в обсязі 1081 млн.пас.км, що відповідно на 13,1% та 25,1% більше, ніж у січні–травні 2016р.

Автомобільним транспортом перевезено 43,3 млн. пасажирів, або на 19% більше порівняно з відповідним періодом 2016р.

Міським електротранспортом скористалися 14,2 млн. пасажирів, що становить 99,7% рівня січня–травня попереднього року.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

У січні–квітні 2017р. експорт товарів становив 112,1 млн.дол. США, імпорт – 90,6 млн.дол. Порівняно з січнем–квітнем 2016р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 18,5% і 24%. Позитивне сальдо склало 21,5 млн.дол. (у січні–квітні 2016р. також позитивне – 21,6 млн.дол.).

Основу товарної структури експорту області складали деревина і вироби з деревини, продукти рослинного походження, меблі, скло та вироби із скла.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 79,8 млн.дол., або 71,2% від загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–квітнем 2016р. на 2,8 млн.дол., або на 3,7%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Угорщини, Італії, Франції, Бельґії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Білорусі, Туреччини.

Основу товарної структури імпорту області складали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, засоби наземного транспорту, крім залізничного, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 47,4 млн.дол., або 52,3% від загального обсягу, та зменшився проти січня–квітня 2016р. на 0,3 млн.дол., або на 0,6%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини, Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, США, Білорусі, Китаю.

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 1 квітня 2017р. становив 183,1 млн.дол. США, у розрахунку на одну особу населення – 157,7 дол.

Інвестиції надійшли з 35 країн світу. До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає більш як три чверті загального обсягу прямих іноземних інвестицій, входять: Німеччина – 45,5 млн.дол., Велика Британія – 39 млн.дол., Італія – 28,1 млн.дол., Російська Федерація – 18 млн.дол., Кіпр – 16,8 млн.дол.

На підприємствах промисловості зосереджено 44,6% загального обсягу прямих іноземних інвестицій, зокрема переробної – 36%, добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 8,1%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 0,5%. На підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів акумульовано 21,4% прямих іноземних інвестицій, будівництва – 16,3%, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 14,2%, сільського, лісового та рибного господарства – 1,1%.

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у січні–травні 2017р. по області становив 106,4%.

На споживчому ринку області у січні–травні 2017р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 6,5%. Найбільше подорожчали фрукти та овочі (відповідно на 37,4% та 28,5%). Крім того, на 18,2–1,5% підвищилася ціна на свинину, яловичину, масло, сметану, кондитерські вироби з цукру, цукор, м’ясо птиці, продукти переробки зернових, хліб, кисломолочну продукцію, кондитерські вироби з борошна, безалкогольні напої, шоколад, рибу та продукти з риби, макаронні вироби, сири, олію соняшникову, маргарин та інші рослинні жири, рис. Водночас суттєво знизилися в ціні яйця (на 54%). На 1,1% подешевшало сало та молоко.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 10,7%, у т.ч. тютюнові вироби – на 17,7%, алкогольні напої – на 6,8%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 7,7% відбулося в основному за рахунок підвищення тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 34,2%, електроенергію – на 28,1%, каналізацію – на 14,1%, водопостачання – на 7,9%, природний газ – на 1,2%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 5,9%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг (на 66,8%) та мобільного зв’язку (на 7,3%).

Одяг і взуття стали дорожчими на 4%, зокрема одяг – на 4,3%, взуття – на 4%.

Ціни на транспорт у цілому підвищилися на 9,5%, насамперед через подорожчання перевезень автодорожнім пасажирським транспортом на 18,2%, палива та мастил – на 7,7%, автомобілів – на 7,1%, перевезень залізничним пасажирським транспортом – на 5,1%.

У сфері відпочинку і культури відбулося підвищення цін на 2,3%, що зумовлено зростанням вартості послуг відпочинку та культури на 4,1%, газет, книжок та канцелярських товарів – на 3%, туристичних послуг – на 2,6%, аудіотехніки, фотоапаратури та обладнання для обробки інформації – на 0,5%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 1,9%, що насамперед спричинено підвищенням цін на амбулаторні послуги на 8%, послуги лікарень – на 3,8%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка подорожчали на 2%, зокрема домашній текстиль на 2,4%, меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів – на 2,3%, побутова техніка – на 0,9%