Соціально-економічне становище Рівненської області

у січні–квітні 2017 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Рівненській області

 

Демографічна ситуація та соціальний захист

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 квітня 2017р. становила 1162,2 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2017р. чисельність населення зменшилася на 566 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 2 особи.

Природний рух населення області у січні–березні 2017р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–березнем 2016р.

У січні–березні 2017р. кількість живонароджених в області була на 410 осіб меншою, ніж у січні–березні 2016р., рівень народжуваності знизився з 13,6 до 12,3 немовляти на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості вища, ніж у міських поселеннях (відповідно 13,6 проти 10,8 особи на 1000 наявного населення).

У січні–березні 2017р. кількість померлих була на 36 осіб меншою, ніж у січні–березні 2016р., рівень смертності становив 13,9 померлих на 1000 наявного населення.

Рівень смертності у сільській місцевості в 1,5 раза вищий, ніж у міських поселеннях, і склав відповідно 16,6 проти 10,9 особи на 1000 наявного населення.

У січні–квітні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримали 49,4% загальної кількості домогосподарств області.

За кількісним складом домогосподарства, які отримали субсидії у квітні 2017р. розподілялися наступним чином: з однієї особи – 27,3% усіх домогосподарств, з 2-х осіб – 25,1%, з 3-х осіб – 18,4%, з 4-х та більше осіб – 29,2%.

У січні–квітні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово–комунальних послуг призначено 42,7 тис. домогосподарств, що становило 124,6% загальної кількості домогосподарств, які звернулися за ними (за рахунок тих, що звернулися за субсидіями у 2016р., але призначено їм було тільки у 2017р.), з них у міських поселеннях – 21,1 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 21,6 тис. домогосподарств.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–квітні 2017р., становила 68,2 млн.грн, що на 8,1 млн.грн менше, ніж у січні–квітні 2016р., з неї у міських поселеннях – 34,6 млн.грн, у сільській місцевості – 33,6 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у квітні 2017р. зменшився порівняно з квітнем 2016р. у 2,2 раза і склав 461 грн.

Крім того, 10,7 тис. домогосподарств (68,6% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива), з них у міських поселеннях – 1,8 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 8,9 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–квітні 2017р. становила 28,7 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 5 млн.грн, у сільській місцевості – 23,7 млн.грн.

Середній розмір субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство у квітні 2017р. склав 2892 грн (у квітні 2016р. – 1389 грн).

У січні–квітні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих населенням на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива становила 26,4 млн.грн (у січні–квітні 2016р. – 13,8 млн.грн).

У січні–квітні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 429,8 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 544,6 млн.грн, рівень оплати наданих послуг становив 78,9%.

На кінець квітня 2017р. заборгованість населення зі сплати за електроенергію склала 62,5 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 31,6 млн.грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 21,6 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 7 млн.грн.

Водночас нараховані у січні–квітні 2017р. бюджетні кошти (субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення суттєво перевищували вартість фактично спожитих послуг (на 262,9 млн.грн та 3,5 млн.грн відповідно).

 

Зайнятість та безробіття

 

Середньооблікова кількість штатних працівників області, зайнятих на підприємствах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, у квітні 2017р. становила 177,6 тис. осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець квітня 2017р. становила 15,8 тис. осіб. У загальній кількості безробітних 55% – особи, які проживають у сільській місцевості, 51,4% – жінки, 39,2% – молодь у віці до 35 років.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець квітня 2017р. склав 2,2% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 2,4% та 2% відповідно.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець квітня 2017р. становила 1720. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 9 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у квітні 2017р. становив 1635 грн, що менше у 2 рази законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн) та в 1,7 раза середньої заробітної плати штатного працівника у квітні 2017р. (5452 грн).

 

Доходи населення

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у квітні 2017р. становила 5452 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала в 1,7 раза розмір мінімальної заробітної плати (3200 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 42,69 грн.

Порівняно з квітнем 2016р. номінальна заробітна плата збільшилася на 37,9%, або на 1499 грн, реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) – на 22,1%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у квітні 2017р. традиційно були: працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (10465 грн), виробництва електричного устатковання (8742 грн), фінансової та страхової діяльності (7682 грн), виробництва меблів (7374 грн), лісового господарства та лісозаготівель (7287 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (4145 грн), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (4252 грн), освіти (4918 грн) на 24–9,8% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (2774 грн), з надання інших видів послуг (3520 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (3637 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва іншої продукції (3113 грн), виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (4085 грн), виробництва гумових і пластмасових виробів (4117 грн).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж квітня 2017р. збільшилась в 1,5 раза, або на 17,4 млн.грн, і на 1 травня 2017р. становила 51,2 млн.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників).

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 травня 2017р. становив 5,1% фонду оплати праці, нарахованого у квітні 2017р.

У структурі загального обсягу невиплаченої заробітної плати 95,6% припадало на економічно активні підприємства, 4,4% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

На 1 травня 2017р. найбільше заборгували працівникам підприємства м.Рівне (49,1 млн.грн, або 95,9% загальної суми заборгованості із виплати заробітної плати).

За видами економічної діяльності основними боржниками на 1 травня 2017р. були підприємства переробної промисловості (92,7% загального обсягу боргу).

 

Правосуддя та злочинність

 

За повідомленням прокуратури протягом січня–квітня 2017р. обліковано 4906 кримінальних правопорушень (за даними органів Національної поліції, прокуратури, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органів безпеки та Національного антикорупційного бюро), що на 9,6% менше, ніж за січень–квітень 2016р. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 29,6% – тяжкі та особливо тяжкі (на 0,4 в.п. більше, ніж у січні–квітні 2016р.)

У загальній кількості злочинів 63,1% становили злочини проти власності; 9,8% – злочини проти життя та здоров’я особи; 4,6% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту; 4% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян; 3,5% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення; 3% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг; по 2,3% – злочини проти довкілля та злочини проти громадської безпеки.

Протягом січня–квітня 2017р. обліковано 18 очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство (у 2 рази більше, ніж у січні–квітні 2016р.), 20 умисних тяжких тілесних ушкоджень ( на 4,8% менше, ніж у січні–квітні 2016р.).

Порівняно із січнем–квітнем 2016р. кількість грабежів (98) зросла на 5,4%. Кількість випадків хабарництва (23) залишилась на рівні січня–квітня 2016р. Водночас кількість шахрайств (477), крадіжок (2362), розбоїв (15) зменшилася на 1,2%, 14,2%, та 25% відповідно.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 17 осіб, які скоїли злочини у складі 4 організованих груп і злочинних організацій; закінчено 4 кримінальні провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–квітні 2017р. становила 3507 осіб (на 17,1% менше, ніж у січні–квітні 2016р.), із числа яких 1130 осіб – жінки, 148 осіб похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 44 особи – неповнолітні та 34 особи – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (71,5%) від крадіжок та шахрайств – відповідно 2078 та 429 осіб, серед яких 33,2% – жінки (832 особи).

У дорожньо–транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 133 особи, з яких 13 осіб загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 43 особи, із числа яких 14% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 30,2% було вбито.

Серед 786 виявлених осіб, які вчинили злочини, 27,6% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 59,4% мали незняту або непогашену судимість, 11,8% вчинили злочин у групі, 12,1% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 8,5% – жінки; 4,4% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 68,7%, безробітних – 13,6%.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні–квітні 2017р. становив 4398,9 млн.грн, що на 2% більше обсягу січня–квітня 2016р.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–квітні 2017р. склав 2770,1 млн.грн і в порівнянних цінах зріс проти відповідного періоду попереднього року на 1%.

 

Капітальні інвестиції

 

У січні–березні 2017р. у розвиток економіки області підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 790,1 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 2,1% більше, ніж у відповідному періоді 2016р. та в розрахунку на одну особу населення становить 680,4 грн.

Переважну частину капітальних інвестицій (99,6% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, зокрема у будівлі та споруди 52,6%, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби 44,3%.

Майже половину (48,5%) загального обсягу капітальних інвестицій складають власні кошти підприємств та організацій, 31,2% – кошти населення на будівництво житла, 6,2% – кредити банків та інші позики, 3,9% – кошти державного та місцевих бюджетів.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами будівництва та промисловості (відповідно 37,6% і 26,6%).

 

Сільське господарство

 

У січні–квітні 2017р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем–квітнем 2016р. становив 102,8%, у т.ч. в аграрних підприємствах – 114,8%, у господарствах населення – 99%.

Господарствами всіх категорій, як і у відповідному періоді торік, реалізовано на забій 30,7 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), вироблено 120,8 тис.т молока (на 2,3% більше), 204,9 млн.шт яєць (на 17,6% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві вказаної продукції тваринництва складала відповідно 77,9%, 78,6% та 51,9%.

За розрахунками, на 1 травня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств становила 162,9 тис. голів (на 2,9% менше, ніж на відповідну дату 2016р.), у т.ч. корів – 97,2 тис. голів (на 1,2% менше); свиней – 251,1 тис. голів (на 4,5% менше), овець та кіз – 19,6 тис. голів (на 4,9% менше), птиці – 6342 тис. голів (на 3,6% більше). У господарствах населення утримувалося 80,4% загального поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. 85,5% корів; 88% свиней, 91,3% овець і кіз, 67,8% птиці.

На 1 травня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснювали зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 170,3 тис.т зерна (на 9,2% більше проти 1 травня 2016р.), у т.ч. 115,7 тис.т кукурудзи, 40,7 тис.т пшениці, 6 тис.т ячменю, 2 тис.т жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах зберігалося 50,5 тис.т зерна (на 7,4% більше), у т.ч. 23,6 тис.т кукурудзи, 15,1 тис.т пшениці, 5,9 тис.т ячменю. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 119,8 тис.т зерна (на 10% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 13,6 тис.т (у 38 разів більше, ніж на відповідну дату 2016р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 0,8 тис.т, підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання – 12,8 тис.т.

 

Промисловість

 

У січні–квітні 2017р. проти січня–квітня 2016р. індекс промислової продукції становив 95,7%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–квітнем 2016р. виробництво нарощено в 1,7 раза.

У переробній промисловості у січні–квітні 2017р. випуск продукції зріс на 5,8%.

Перевищено обсяги січня–квітня 2016р. у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (на 32,1%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 11,4%), виробництві харчових продуктів, напоїв (на 11,3%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 8,7%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 4,8%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 0,5%). Водночас скорочення обсягів допущено у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 53,8%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря спад порівняно з січнем–квітнем 2016р. становив 14,5%.

 

Будівництво

 

У січні–квітні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 284,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції проти січня–квітня 2016р. становив 120,8%.

Будівництво будівель порівняно з січнем–квітнем 2016р. зросло на 12,7%, зокрема нежитлових – на 22,7%. Водночас будівництво житлових будівель зменшилося на 5,9%. Зведення інженерних споруд збільшилося на 33,1%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 63,1% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – відповідно 16% та 20,9%.

У січні–березні 2017р. в області прийнято в експлуатацію 107,5 тис.м2 загальної площі житла, що на 30,6% більше, ніж у відповідному періоді 2016р.

Переважну частину житла (60,8% загального обсягу) прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 39,2% у будинках з двома та більше квартирами.

У міських поселеннях збудовано 64,5 тис.м2 житла (60% загального обсягу), у сільській місцевості – 43 тис.м2 (40%).

Протягом січня–березня 2017р. в області прийнято в експлуатацію 1139 квартир. Середній розмір квартири становив 94,36 м2 загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 130,98 м2, у міських поселеннях – 79,55 м2.

З об’єктів соціальної сфери у січні–березні 2017р. прийнято в експлуатацію амбулаторно-поліклінічні заклади на 600 відвідувань за зміну.

 

Транспорт

 

У січні–квітні 2017р. усіма видами транспорту перевезено 3986,9 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 3529,4 млн.ткм, а це відповідно на 43,1% і 18,5% більше, ніж у відповідному періоді 2016р.

Автомобільним транспортом виконано вантажооборот в обсязі 402,7 млн.ткм та доставлено замовникам 750,6 тис.т вантажів, що відповідно на 26,4% і 41% перевищило обсяги січня–квітня попереднього року.

Послугами пасажирського транспорту у січні–квітні 2017р. скористалися 47,8 млн. пасажирів, пасажирооборот виконано в обсязі 897,4 млн.пас.км, що відповідно на 14% та 30,6% більше, ніж у січні–квітні 2016р.

Автомобільним транспортом перевезено 35 млн. пасажирів, що на 21,2% більше порівняно з відповідним періодом 2016р.

Міським електротранспортом скористалися 11,1 млн. пасажирів, що становить 97,2% рівня січня–квітня попереднього року.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

У січні–березні 2017р. експорт товарів становив 85,5 млн.дол. США, імпорт – 70,4 млн.дол. Порівняно з січнем–березнем 2016р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 18,3% і 35,3%. Позитивне сальдо становило 15,1 млн.дол. (у січні–березні 2016р. також позитивне – 20,3 млн.дол.).

Основу товарної структури експорту області складали деревина і вироби з деревини, продукти рослинного походження, меблі, скло та вироби із скла.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 61,8 млн.дол., або 72,4% від загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–березнем 2016р. на 2,2 млн.дол., або на 3,7%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Угорщини, Італії, Франції, Бельґії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Білорусі, Туреччини.

Основу товарної структури імпорту області складали продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 35 млн.дол., або 49,8% від загального обсягу, та збільшився проти січня–березня 2016р. на 1,9 млн.дол., або на 5,7%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини, Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, США, Білорусі, Китаю.

У січні–березні 2017р. експорт послуг становив 7 млн.дол. США, імпорт – 3,5 млн.дол. Порівняно з січнем–березнем 2016р. експорт зріс на 27,5% (на 1,5 млн.дол.), імпорт – на 26,6% (на 0,7 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 3,5 млн.дол. (у січні–березні 2016р. також позитивне – 2,7 млн.дол.).

Найбільші обсяги експорту припадали на транспортні послуги та послуги з переробки матеріальних ресурсів.

Обсяг експорту послуг країнам ЄС становив 2,6 млн.дол. США, або 36,6% загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–березнем 2016р. на 0,2 тис.дол., або на 6,5%.

Головними партнерами в експорті послуг серед країн-членів ЄС були Німеччина, Італія, Нідерланди, Польща, серед інших країн світу – Швейцарія, Російська Федерація, Канада.

Основу структури імпорту послуг у січні–березні 2017р. складали транспортні послуги, послуги, пов’язані з подорожами, ділові послуги.

Імпорт послуг від країн ЄС становив 3,3 млн.дол., або 93,6% загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–березнем 2016р. на 0,8 млн.дол., або на 34,4%.

Серед країн ЄС головними партнерами в імпорті послуг були Польща, Італія, Німеччина, Угорщина.

Серед інших країн світу найбільше послуг було одержано від Російської Федерації.

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у січні–квітні 2017р. по області становив 105,4%.

На споживчому ринку області у січні–квітні 2017р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 5,3%. Найбільше на 26,1% та 23,3% подорожчали відповідно овочі та фрукти. Крім того, на 13,9–1,2% подорожчали яловичина, свинина, продукти переробки зернових, сметана, масло, хліб, цукор, шоколад, кондитерські вироби з цукру, м’ясо птиці, кисломолочна продукція, безалкогольні напої, сири, кондитерські вироби з борошна, макаронні вироби, маргарин та інші рослинні жири, олія соняшникова, риба та продукти з риби, рис, молоко. Водночас суттєво знизилися в ціні яйця на 48%. На 1,4% подешевшало сало.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 8,6%, у т.ч. тютюнові вироби – на 14%, алкогольні напої – на 5,7%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 6,7% відбулося в основному за рахунок підвищення тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 34,2%, електроенергію – на 28,1%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 6%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг та мобільного зв’язку – відповідно на 66,8% та 7,3%.

Одяг і взуття подорожчали на 5,2%, зокрема одяг – на 6,6%, взуття – на 3,6%.

Ціни на транспорт у цілому підвищилися на 8%, насамперед через подорожчання перевезень автодорожнім пасажирським транспортом на 17,4%, палива та мастил – на 6,5%, автомобілів – на 4,5%, перевезень залізничним пасажирським транспортом – на 1,9%.

У сфері відпочинку і культури відбулося підвищення цін на 2,9%, що зумовлено зростанням вартості туристичних послуг на 9,3%, газет, книжок та канцелярських товарів – на 4%, послуг відпочинку та культури – на 3,5%, аудіотехніки, фотоапаратури та обладнання для обробки інформації – на 0,8%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 1,5%, що насамперед спричинено підвищенням цін на амбулаторні послуги на 7,4%, послуг лікарень – на 1,8%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 0,7%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка подорожчали на 1,8%, зокрема, меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів та домашній текстиль – на 2,4%, побутова техніка – на 1,6%.