Соціально-економічне становище Рівненської області

у січні–лютому 2017 році

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Рівненській області

 

Демографічна ситуація та соціальний захист

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 лютого 2017р. становила 1162,4 тис. осіб. Упродовж січня 2017р. чисельність населення зменшилася на 413 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 4,2 особи.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (345 осіб) та міграційного (68 осіб) скорочення.

Природний рух населення області у січні 2017р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з січнем 2016р.

У січні 2017р. кількість живонароджених в області була на 111 осіб меншою, ніж у січні 2016р., рівень народжуваності знизився з 13,5 до 12,3 немовляти на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості вища, ніж у міських поселеннях (відповідно 14 проти 10,5 особи на 1000 наявного населення).

У січні 2017р. кількість померлих була на 39 осіб більшою, ніж у січні 2016р., рівень смертності зріс з 15,5 до 15,8 померлих на 1000 наявного населення.

Рівень смертності у сільській місцевості на 47,2% вищий, ніж у міських поселеннях, і склав відповідно 18,7 проти 12,7 особи на 1000 наявного населення.

У січні–лютому 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримали 46,3% загальної кількості домогосподарств області.

За кількісним складом домогосподарства, які отримали субсидії у лютому 2017р. розподілялися наступним чином: з однієї особи – 25,9% усіх домогосподарств, з 2-х осіб – 25,3%, з 3-х осіб – 18,9%, з 4-х та більше осіб – 29,9%.

У січні–лютому 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово–комунальних послуг призначено 26,7 тис. домогосподарств, що становило 147,1% загальної кількості домогосподарств, які звернулися за ними (за рахунок тих, що звернулися за субсидіями у 2016р., але призначено їм було тільки у 2017р.), з них у міських поселеннях – 14,5 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 12,2 тис. домогосподарств.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–лютому 2017р., становила 54,6 млн.грн, що на 741,8 тис.грн більше, ніж у січні–лютому 2016р., з неї у міських поселеннях – 27,2 млн.грн, у сільській місцевості – 27,4 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у лютому 2017р. збільшився порівняно з лютим 2016р. на 22,1% і склав 2168 грн.

Крім того, 1309 домогосподарствам (54,3% із числа тих, які звернулися), було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива), з них у міських поселеннях – 165 домогосподарствам, у сільській місцевості – 1144 домогосподарствам.

Загальна сума призначених субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–лютому 2017р. становила 1601,6 тис.грн, з неї у міських поселеннях – 191,7 тис.грн, у сільській місцевості – 1409,9 тис.грн.

Середній розмір субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство у лютому 2017р. склав 1581 грн (у лютому 2016р. – 1066 грн).

У січні–лютому 2017р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих населенням на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива становила 15,7 млн.грн   січні–лютому 2016р. – 7,8 млн.грн).

У січні–лютому 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 237,5 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 325,3 млн.грн, рівень оплати наданих послуг становив 73%.

На кінець лютого 2017р. заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та гаряче водопостачання склала 61,3 млн.грн, за електроенергію – 54,3 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій30,4 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 6,2 млн.грн.

Водночас нараховані у лютому 2017р. бюджетні кошти (субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, суттєво перевищували вартість фактично спожитих послуг (на 153,4 млн.грн та 1,8 млн.грн відповідно).

 

Зайнятість та безробіття

 

Середньооблікова кількість штатних працівників області, зайнятих на підприємствах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, у лютому 2017р. становила 179 тис. осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець лютого 2017р. становила 16,7 тис. осіб. У загальній кількості безробітних 56,4% – особи, які проживають у сільській місцевості, 50,6% – жінки, 40,6% – молодь у віці до 35 років.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець лютого 2017р. склав 2,3% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 2,6% та 2% відповідно.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець лютого 2017р. становила 1410. При цьому, навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 12 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у лютому 2017р. становив 1671 грн, що менше в 1,9 раза законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн) та у 3,2 раза середньої заробітної плати штатного працівника у лютому 2017р. (5276 грн).

 

Доходи населення

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у лютому 2017р. становила 5276 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала в 1,6 раза розмір мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Порівняно з січнем 2017р. розмір заробітної плати збільшився на 1,2%, або на 62 грн, а відносно лютого 2016р. – на 41%, або на 1535 грн.  

Реальна заробітна плата у лютому 2017р. порівняно з січнем 2017р. становила 99,9%, порівняно з лютим 2016р. – 122,3%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у лютому 2017р. традиційно були: працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (9762 грн), виробництва меблів (7934 грн), лісового господарства та лісозаготівель (7593 грн), виробництва електричного устатковання (7530 грн), виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (7249 грн), фінансової та страхової діяльності (6842 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (3961 грн), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (4130 грн), освіти (4980 грн) на 24,9–5,6% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (2721 грн), з надання інших видів послуг (3403 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (3432 грн), наукових досліджень та розробок (3736 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва іншої продукції (2642 грн), виробництва гумових і пластмасових виробів (3417 грн).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж лютого 2017р. збільшилась у 3,3 раза, або на 15,7 млн.грн, і на 1 березня 2017р. становила 22,4 млн.грн (дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців).

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 березня 2017р. становив 2,3% фонду оплати праці, нарахованого у лютому 2017р.

У структурі загального обсягу невиплаченої заробітної плати 89,7% припадало на економічно активні підприємства, 10,3% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

На 1 березня 2017р. найбільше заборгували працівникам підприємства м.Рівне (18,3 млн.грн, або 81,6% загальної суми заборгованості із виплати заробітної плати).

За видами економічної діяльності основними боржниками на 1 березня 2017р. були підприємства промисловості (83,9% загального обсягу боргу).

 

Правосуддя та злочинність

 

За повідомленням прокуратури протягом січня–лютого 2017р. обліковано 2454 кримінальні правопорушення (за даними органів Національної поліції, прокуратури та органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органів безпеки та Національним антикорупційним бюро), що на 12,3% менше, ніж за січень–лютий 2016р. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 29,6% – тяжкі та особливо тяжкі (на 1,2 в.п. більше, ніж у січні–лютому 2016р.)

У загальній кількості злочинів 62,6% становили злочини проти власності; 9,6% – злочини проти життя та здоров’я особи; 4,6% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян; 4,2% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення; 3,6% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту; 3,5% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг; 2,7% – злочини проти громадської безпеки.

Протягом січня–лютого 2017р. обліковано 8 очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство, 13 умисних тяжких тілесних ушкоджень (відповідно на 14,3% та 30% більше, ніж у січні–лютому 2016р.)

Порівняно із січнем–лютим 2017р. кількість розбоїв (15), шахрайств (268), збільшилася на 36,4% та 2,3% відповідно. Водночас кількість крадіжок (1135), грабежів (51), хабарництва (13) зменшилася відповідно на 12,6%, 21,5% та 38,1%.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 13 осіб, які скоїли злочини у складі 3 організованих груп і злочинних організацій; закінчено 3 кримінальні провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–лютому 2017р. становила 1725 осіб (на 19,1% менше, ніж у січні–лютому 2016р.), із числа яких 581 особа – жінки, 58 осіб похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 25 осіб – неповнолітні та 17 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (71,9%) від крадіжок та шахрайств – відповідно 1003 та 237 осіб, серед яких 34,9% – жінки (433 особи).

У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 52 особи, з яких 3 особи загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 17 осіб, із числа яких 29,4% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 17,6% було вбито.

Серед 275 виявлених осіб, які вчинили злочини, 30,9% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 60% мали незняту або непогашену судимість, 4,7% вчинили злочин у групі, 12,4% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 2,5% – неповнолітні.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні–лютому 2017р. становив 2040,8 млн.грн, що на 6,6% менше обсягу січня–лютого 2016р.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–лютому 2017р. склав 1285,5 млн.грн, що в порівнянних цінах складає 92,4% обсягу січня–лютого 2016р.

 

Сільське господарство

 

У січні–лютому 2017р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем–лютим 2016р. становив 101,9%, у т.ч. в аграрних підприємствах – 115,4%, у господарствах населення 97%.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 11,9 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 1,7% більше порівняно з січнем–лютим 2016р., вироблено 45,7 тис.т молока (на 3,2% більше), 87,4 млн.шт яєць (на 19,4% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві вказаної продукції тваринництва складала відповідно 72,3%, 73,7% та 41,9%.

За розрахунками, на 1 березня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств становила 160,8 тис. голів (на 0,5% більше, ніж на відповідну дату 2016р.), у т.ч. корів – 96,1 тис. голів (на 1,9% менше); свиней – 236,9 тис. голів (на 15% менше), овець та кіз – 18,2 тис. голів (на 2,8% більше), птиці6140,7 тис. голів (на 3,8% менше). У господарствах населення утримувалося 80% загального поголівя великої рогатої худоби, у т.ч. 85,2% корів; 89,7% свиней, 91,8% овець і кіз, 74,9% птиці.

На 1 березня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснювали зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 246,5 тис.т зерна (на 33,5% більше проти 1 березня 2016р.), у т.ч. 148 тис.т кукурудзи, 77,4 тис.т пшениці, 9,9 тис.т ячменю, 3,3 тис.т жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах зберігалося 84 тис.т зерна (на 21,5% більше), у т.ч. 39 тис.т кукурудзи, 28,2 тис.т пшениці. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 162,5 тис.т зерна (на 40,6% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 16,5 тис.т (у 10,8 раза більше, ніж на відповідну дату 2016р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 1,3 тис.т, підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання – 15,2 тис.т.

 

Промисловість

 

У січні–лютому 2017р. проти січня–лютого 2016р. індекс промислової продукції становив 90,1%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–лютим 2016р. виробництво нарощено в 1,9 раза.

У переробній промисловості в січні–лютому 2017р. випуск продукції зріс на 3,3%.

Перевищено обсяги січня–лютого 2016р. у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (на 43,2%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 15,5%), виробництві харчових продуктів, напоїв (на 15,3%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 1,8%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 1,6%). Водночас скорочення обсягів допущено у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 40,8%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 9,9%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря спад порівняно з січнем–лютим 2016р. становив 21,6%.

 

Будівництво

 

У січні–лютому 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 134,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції проти січня–лютого 2016р. становив 152,7%.

В обсягах виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції переважають інженерні споруди (58,6%), будівництво яких порівняно з січнем–лютим 2016р. зросло у 2,6 раза. Зведення будівель зменшилося на 3%, зокрема житлових на 2,8%, нежитловихна 3,2%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 68,5% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонтивідповідно 12,7% та 18,8%.

 

Транспорт

 

У січнілютому 2017р. усіма видами транспорту перевезено 1679,3 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 1656,6 млн.ткм, а це відповідно на 32,6% і 26,4% більше, ніж у відповідному періоді 2016р.

Автомобільним транспортом виконано вантажооборот в обсязі 171,3 млн.ткм та доставлено замовникам 310,7 тис.т вантажів, що відповідно на 27% і 41,7% перевищило обсяги січнялютого попереднього року.

Послугами пасажирського транспорту у січнілютому 2017р. скористалися 23,2 млн. пасажирів, пасажирооборот виконано в обсязі 350,5 млн.пас.км, що відповідно на 14,7% та 8,4% більше, ніж у січнілютому 2016р.

Автомобільним транспортом перевезено 17,5 млн. пасажирів, що на 21,6% більше порівняно з відповідним періодом 2016р.

Міським електротранспортом скористалися 5 млн. пасажирів, що становить 96,8% рівня січнялютого попереднього року.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

У січні 2017р. експорт товарів становив 23,7 млн.дол. США, імпорт – 18,9 млн.дол. Порівняно з січнем 2016р. експорт скоротився на 12,1%, імпорт збільшився на 46,2%. Позитивне сальдо становило 4,8 млн.дол. (у січні 2016р. також позитивне – 14 млн.дол.).

Основу товарної структури експорту області складали продукти рослинного походження, деревина і вироби з деревини, меблі, скло та вироби із скла.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 16,8 млн.дол., або 71,1% від загального обсягу, та зменшився порівняно з січнем 2016р. на 5,4 млн.дол., або на 24,3%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Угорщини, Франції, Італії, Бельґії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Туреччини, Білорусі.

Основу товарної структури імпорту області складали продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, засоби наземного транспорту, крім залізничного.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 7,6 млн.дол., або 40% від загального обсягу, та збільшився проти січня 2016р. на 0,3 млн.дол., або на 4,2%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини, Естонії, Фінляндії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Білорусі, США, Китаю.

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 31 грудня 2016р. становив 182,3 млн.дол. США, у розрахунку на одну особу населення – 157 дол.

Інвестиції надійшли з 34 країн світу. До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає більш як три чверті загального обсягу прямих інвестицій, входять: Німеччина – 44,9 млн.дол., Велика Британія – 38,8 млн.дол., Італія – 27,4 млн.дол., Кіпр – 18,1 млн.дол., Російська Федерація – 18 млн.дол.

На підприємствах промисловості зосереджено 44,4% загального обсягу прямих інвестицій, зокрема переробної – 35,9%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 0,5%, добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 8%. На підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів акумульовано 21,6% прямих інвестицій, будівництва – 15,5%, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 14%, сільського, лісового та рибного господарства – 2,1%.

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін у січні–лютому 2017р. по області становив 102,3%.

На споживчому ринку області у січні–лютому 2017р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 3%. Найбільше подорожчали овочі (на 21,4%). Крім того, на 10,8–0,1% подорожчали яловичина, сметана, фрукти, сири, молоко, масло, кисломолочна продукція, продукти переробки зернових, свинина, риба та продукти з риби, цукор, безалкогольні напої, кондитерські вироби з цукру, макаронні вироби, хліб, шоколад, м’ясо птиці, кондитерські вироби з борошна, маргарин та інші рослинні жири, олія соняшникова. Водночас суттєво знизилися в ціні яйця (на 24,9%). Сало та рис подешевшали відповідно на 2,6% та 2,1%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 4,4%, у т.ч. тютюнові вироби – на 9,4%, алкогольні напої – на 1,6%, одяг і взуття подешевшали на 5,9%, зокрема взуття – на 6,9%, одяг – на 5,2%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,2% відбулося в основному за рахунок підвищення плати на утримання будинків та прибудинкових територій на 3% та утримання та ремонт житла – на 1,5%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка подорожчали на 1,5%, зокрема, меблі та предмети обстановки – на 4,4%, домашній текстиль – на 1,5%, побутова техніка – на 0,8%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 1,1%, що насамперед спричинено підвищенням цін на амбулаторні послуги на 7,3%, фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання – на 0,4%, послуги лікарень – на 0,1%.

Ціни на транспорт у цілому підвищилися на 5,7%, насамперед через подорожчання перевезень автодорожнім пасажирським транспортом на 12,2%, палива та мастил – на 4,7%, автомобілів – на 2,9%.

У сфері відпочинку і культури відбулося підвищення цін на 1,5%, що зумовлено зростанням вартості газет, книжок та канцелярських товарів на 3,9%, послуг відпочинку та культури – на 3,2%. Разом з тим відбулося здешевлення туристичних послуг на 1,1%, аудіотехніки, фотоапаратури та обладнання для обробки інформації – на 0,2%.