Соціально-економічне становище Рівненської області

у січні–квітні 2016 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Рівненській області

 

Демографічна ситуація та соціальний захист

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 квітня 2016р. становила 1161,6 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2016р. чисельність населення зменшилася на 186 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення склало 0,6 особи.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (79 осіб) та міграційного (107 осіб) скорочення.

Природний рух населення області у січні–березні 2016р. характеризувався збільшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–березнем 2015р.

У січні–березні 2016р. кількість живонароджених в області була на 66 осіб більшою, ніж у січні–березні 2015р., рівень народжуваності становив 13,6 немовляти на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості вища, ніж у міських поселеннях (відповідно 15,5 проти 11,6 особи на 1000 наявного населення).

У січні–березні 2016р. кількість померлих була на 76 осіб більшою, ніж у січні–березні 2015р., рівень смертності збільшився з 13,7 до 13,9 померлих на 1000 наявного населення.

Рівень смертності у сільській місцевості в 1,5 раза вищий, ніж у міських поселеннях, і склав відповідно 16,5 проти 11 осіб на 1000 наявного населення.

У січні–березні 2016р. у м.Дубно та 14 районах області зафіксовано міграційний приріст населення, а в містах Рівне, Кузнецовськ, Острог та Березнівському, Костопільському районах – міграційне скорочення.

У січні–квітні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 49,5 тис. домогосподарств, що становило 107,1% загальної кількості домогосподарств, які звернулися за ними (за рахунок тих, що звернулися за субсидіями у 2015р., але призначено їм було тільки у 2016р.), з них у міських поселеннях – 22,0 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 27,5 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні–квітні 2016р. становила 76,3 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 28,8 млн.грн, у сільській місцевості – 47,5 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у квітні 2016р. склав 1025 грн.

Сума нарахованих субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–квітні 2016р. становила 1216,7 млн.грн. Перераховано організаціям, що надають населенню житлово-комунальні послуги, включаючи погашення заборгованості попередніх періодів, 422,6 млн.грн (34,7%).

Крім того, 6140 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на загальну суму 7463,7 тис.грн, що становило 52,3% від загальної кількості домогосподарств області, які звернулися за субсидіями (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2015р., але призначено їм було тільки у 2016р.), з них у міських поселеннях – 755 домогосподарствам на суму 1194,1 тис.грн, у сільській місцевості – 5385 домогосподарствам на суму 6269,6 тис.грн.

Середній розмір призначеної у квітні 2016р. субсидії цього виду на одне домогосподарство склав 1389 грн.

У січні–квітні 2016р. загальна сума отриманих населенням субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива становила 13,8 млн.грн.

У січні–квітні 2016р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 388 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 234,9 млн.грн, рівень оплати наданих послуг склав 165,2%.

У квітні 2016р. мали борг за 3 місяці та більше: за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 42,4% власників особових рахунків, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 28,6%, за газопостачання – 15,4%, за централізоване водопостачання та водовідведення – 14,6%, за вивезення побутових відходів – 13,9%.

 

Зайнятість та безробіття

 

Середньооблікова кількість штатних працівників області, зайнятих на підприємствах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, у квітні 2016р. становила 183,7 тис. осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець квітня 2016р. становила 15,4 тис. осіб. У загальній кількості безробітних 54,4% – жінки, 53,6% – особи, які проживають у сільській місцевості, 42,7% – молодь у віці до 35 років.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець квітня 2016р. склав 2,2% середньорічної чисельності населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 2,3% та 2% відповідно.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець квітня 2016р. становила 922. При цьому, навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 17 осіб.

За сприяння Державної служби зайнятості у квітні 2016р. було працевлаштовано 1408 зареєстрованих безробітних.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у квітні 2016р. становив 1209 грн, що на 12,3% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1378 грн) та у 3,3 раза менше середньої заробітної плати штатного працівника у квітні 2016р. (3953 грн).

 

Доходи населення

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у січні–квітні 2016р. становила 3883 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,8 раза розмір мінімальної заробітної плати (1378 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 28,24 грн.

Порівняно з січнем–квітнем 2015р. номінальна заробітна плата збільшилася на 23,6%, або на 741 грн, тоді як реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) зменшилася на 5,5%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у січні–квітні 2016р. традиційно були: працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (9364 грн), лісового господарства та лісозаготівель (7527 грн), з виробництва електричного устатковання (6941 грн), з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (6065 грн), фінансової та страхової діяльності (5421 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (2645 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (2765 грн), освіти (2965 грн) на 31,9–23,7% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування (1920 грн), наукових досліджень і розробок (2173 грн), поштової та кур’єрської діяльності (2193 грн), серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (2773 грн), з виробництва гумових і пластмасових виробів (2920 грн).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж квітня 2016р. зменшилась на 21,7%, або на 3,7 млн.грн, і на 1 травня 2016р. становила 13,3 млн.грн (дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців).

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 травня 2016р. склав 1,8% фонду оплати праці, нарахованого у квітні 2016р.

У структурі загального обсягу невиплаченої заробітної плати 69,7% припадало на економічно активні підприємства, 30,3% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

На 1 травня 2016р. найбільше заборгували працівникам підприємства м.Рівне (6,2 млн.грн, або 46,4% загальної суми заборгованості із виплати заробітної плати) та Рівненського району (3,1 млн.грн, або 23,2%).

За видами економічної діяльності основними боржниками на 1 травня 2016р. були підприємства транспорту, складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту (39,5% загального обсягу боргу), промисловості (21,3%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (14,6%).

 

Правосуддя та злочинність

 

За повідомленням прокуратури протягом січня–квітня 2016р. обліковано 5427 кримінальних правопорушень, що на 45% більше, ніж у січні–квітні 2015р., з числа яких 5276 виявлено органами внутрішніх справ, 154 – органами прокуратури, 22 – органами, які здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, 13 – органами безпеки.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 29,2% – тяжкі та особливо тяжкі (на 1,2 в.п. більше, ніж у січні–квітні 2015р.).

У загальній кількості злочинів 65% становили злочини проти власності; 12,4% – злочини проти життя та здоров’я особи; 5,5% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту; 2,6% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян; 2,3% – злочини проти довкілля; 2,1% – злочини проти правосуддя; 2% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг; 1,6% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів; 1,5% – злочини проти громадської безпеки.

Протягом січня–квітня 2016р. обліковано 9 очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство (на рівні січні–квітня 2015р.), 21 умисне тяжке тілесне ушкодження та 5 зґвалтувань і замахів на зґвалтування.

Порівняно із січнем–квітнем 2015р. кількість шахрайств (483), розбоїв (20) збільшилася у 2,5 раза, крадіжок (2754), грабежів (93) – на 63,5%, 22,4% відповідно. Кількість вимагань (6) залишилося на рівні січня–квітня 2015р. Водночас кількість хабарництва (23) зменшилася на 25,8%.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 11 осіб, які скоїли злочини у складі 3 організованих груп і злочинних організацій; закінчено 3 кримінальні провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–квітні 2016р. становила 4231 особу (на 62,5% більше, ніж у січні–квітні 2015р.), із числа яких 1418 осіб – жінки, 149 осіб похилого віку та інвалідів 1 і 2 групи, 82 особи – неповнолітні та 47 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (60,4%) від крадіжок та грабежів – відповідно 2466 та 91 особа, серед яких 34,3% – жінки (878 осіб).

У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждала 221 особа, з яких 32 особи загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинула 71 особа, із числа яких 8,5% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 32,4% було вбито.

Серед 379 виявлених осіб, які вчинили злочини, 32,7% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 61,3% мали незняту або непогашену судимість, 12,4% вчинили злочин у групі, 16,6% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 7,4% – жінки; 5% – неповнолітні.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями) у січні–квітні 2016р. становив 8176,7 млн.грн, що на 3,2% більше обсягу відповідного періоду попереднього року. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 39,9%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у січні–квітні 2016р. склав 3290,9 млн.грн і в порівнянних цінах зріс проти січня–квітня 2015р. на 2,5%.

 

Капітальні інвестиції

 

У січні–березні 2016р. у розвиток економіки області підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 727,4 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 35,4% більше, ніж у відповідному періоді 2015р. та в розрахунку на одну особу населення становить 626,9 грн.

Переважну частку капітальних інвестицій (99,5% загального обсягу) спрямовано в матеріальні активи, з них у будівлі та споруди 54,8%, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби 42,4%.

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 50,5% їх загального обсягу. Частка коштів населення на будівництво житла становила 41,2%, кредити банків та інші позики – 3%, кошти державного та місцевих бюджетів – 2,8%.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій у січні–березні 2016р. залучено у будівництво та промисловість (відповідно 40,1% і 31,4%).

 

Сільське господарство

 

У січні–квітні 2016р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 98,8%, у т.ч. в аграрних підприємствах – 101,8%, у господарствах населення – 97,9%.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 30,7 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 1,6% менше порівняно з січнем–квітнем 2015р., вироблено 118,1 тис.т молока (на 0,9% менше), 174,2 млн.шт яєць (на 2,2% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві вказаної продукції тваринництва складала відповідно 77,9%, 81% та 60%.

За розрахунками, на 1 травня 2016р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 167,7 тис. голів (на 6,5% менше, ніж на 1 травня 2015р.), у т.ч. корів – 98,4 тис. голів (на 5,8% менше); свиней – 262,9 тис. голів (на 10,1% менше), овець та кіз – 20,6 тис. голів (на 5,5% менше), птиці – 6118,7 тис. голів (на 5,9% більше). У господарствах населення утримувалося 80,1% загального поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. 85,6% корів; 88,9% свиней, 91,7% овець і кіз, 71,2% птиці.

У січні–квітні 2016р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) реалізовано 48 тис.т зернових та зернобобових культур, що на 29,1% менше, ніж у січні–квітні 2015р., 6,6 тис.т тварин сільськогосподарських живих (на 20,6% більше), 21,3 тис.т молока (на 6,9% більше), 64,4 млн.шт яєць (на 6,4% менше).

Середня ціна реалізації зернових та зернобобових культур проти січня–квітня 2015р. збільшилася на 21,2%, тварин сільськогосподарських живих – на 20,5%, молока – на 28%, яєць – на 6,2%.

На 1 травня 2016р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснювали зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 156 тис.т зерна (на 1,6% менше проти 1 травня 2015р.), у т.ч. 101,6 тис.т кукурудзи, 46,2 тис.т пшениці, 4,7 тис.т ячменю, 2,4 тис.т жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах зберігалося 47,1 тис.т зерна (на 34,3% менше), у т.ч. 24,7 тис.т пшениці, 16,2 тис.т кукурудзи, 4,3 тис.т ячменю, 0,7 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 108,9 тис.т зерна (на 25,3% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 0,4 тис.т, що у 3,5 раза більше, ніж на 1 травня 2015р.

 

Промисловість

 

У січні–квітні 2016р. порівняно з січнем–квітнем 2015р. індекс промислової продукції становив 100%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів проти відповідного періоду попереднього року виробництво зменшилося на 23,2%.

У переробній промисловості у січні–квітні 2016р. випуск продукції зріс на 1%.

Перевищено обсяги січня–квітня 2015р. у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 5,3%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 6,2%), виробництві харчових продуктів, напоїв (на 9,4%), гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 10,6%). Водночас спад допущено у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 17%), машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (на 28,6%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 33,9%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря приріст обсягів проти січня–квітня 2015р. склав 0,4%.

 

Будівництво

 

У січніквітні 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 204,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції проти січня−квітня 2015р. становив 130,4%.

В обсягах виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції переважають будівлі (59,2%), будівництво яких порівняно з січнемквітнем 2015р. зросло на 41,6%, зокрема житлових – у 2,1 раза, нежитлових – на 20,5%. Зведення інженерних споруд збільшилось на 16,5%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 62% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – відповідно 19,3% та 18,7%.

У січніберезні 2016р. в області прийнято в експлуатацію 82,3 тис.м2 загальної площі житла, що на 40,6% більше, ніж у відповідному періоді 2015р.

Переважну частину житла (93,1% загального обсягу) прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 6,9% – в будинках з двома та більше квартирами.

У сільській місцевості збудовано 45,2 тис.м2 житла (54,9% загального обсягу), у міських поселеннях – 37,1 тис.м2 (45,1%).

Протягом січня–березня 2016р. в області прийнято в експлуатацію 648 квартир. Середній розмір квартири становить 127 м2 загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 129,5 м2, у міських поселеннях – 124 м2.

У січні–березні 2016р. завершено реконструкцію й прийнято в експлуатацію низку виробничих об’єктів і потужностей, серед яких склади загальнотоварні оптові на 6,1 тис.м3, будівлі для зберігання зерна на 2,5 тис.т, споруди підприємств електро- та теплоенергетики на 0,2 тис.кВт та інші.

 

Транспорт

 

У січні–квітні 2016р. підприємствами транспорту перевезено 2786,1 тис.т вантажів, що на 20,7% менше, ніж у січні–квітні попереднього року. Вантажооборот зріс на 0,2% та становив 2981,5 млн.ткм.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) перевезено 532,3 тис.т вантажів, або на 31,4% менше порівняно з січнем–квітнем 2015р. Вантажооборот збільшився на 14,4% та склав 318,7 млн.ткм.

Послугами пасажирського транспорту у січні–квітні 2016р. скористалися 43,7 млн. пасажирів (94,5% обсягу відповідного періоду попереднього року). Пасажирооборот зріс на 0,6% і становив 785,5 млн.пас.км.

Автомобільним транспортом перевезено 28,9 млн. пасажирів, що на 10,1% менше порівняно з січнем–квітнем 2015р.

Міським електротранспортом скористалися 11,4 млн. пасажирів, або на 7,4% більше, ніж у відповідному періоді торік.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

У січні–березні 2016р. експорт товарів становив 71,5 млн.дол. США, імпорт – 49 млн.дол. Порівняно з січнем–березнем 2015р. експорт скоротився на 20,2%, імпорт збільшився на 22,4%. Позитивне сальдо становило 22,5 млн.дол. (у січні–березні 2015р. також позитивне – 49,5 млн.дол.).

Основу товарної структури експорту області складали деревина і вироби з деревини, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 58,9 млн.дол., або 82,5% від загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–березнем 2015р. на 6,9 млн.дол., або на 13,3%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Німеччини, Польщі, Румунії, Італії, Угорщини, Литви.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Туреччини, Російської Федерації, Об’єднаної Республіки Танзанія.

Основу товарної структури імпорту області складали машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, вироби з каменю, гіпсу, цементу.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 30,5 млн.дол., або 62,1% від загального обсягу, та збільшився проти січня–березня 2015р. на 8,1 млн.дол., або на 36,5%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини, Італії, Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Білорусі, Китаю.

В область у січні–березні 2016р. надійшло іноземної давальницької сировини на 3,6 млн.дол. Експорт готової продукції з імпортованої давальницької сировини становив 7,1 млн.дол.

Експорт давальницької сировини становив 0,3 млн.дол. У той же час до області імпортовано готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, на 0,6 млн.дол.

У січні–березні 2016р. експорт послуг становив 5,4 млн.дол. США, імпорт – 2,8 млн.дол. Порівняно з січнем–березнем 2015р. експорт скоротився на 2,5%, імпорт – на 19,3%. Позитивне сальдо становило 2,6 млн.дол. (у січні–березні 2015р. також позитивне – 2,1 млн.дол.).

Найбільші обсяги експорту припадали на послуги з переробки матеріальних ресурсів та транспортні послуги.

Експорт послуг країнам ЄС становив 2,3 млн.дол. США, або 42,3% загального обсягу, та зменшився порівняно з січнем–березнем 2015р. на 0,2 млн.дол., або на 8,2%.

Головними партнерами в експорті послуг серед країн-членів ЄС були Німеччина, Польща, Італія, серед інших країн світу – Канада.

Основу структури імпорту послуг у січні–березні 2016р. складали транспортні послуги, послуги, пов’язані з подорожами, послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій, ділові послуги.

Імпорт послуг від країн ЄС становив 2,4 млн.дол., або 88,2% загального обсягу, та збільшився порівняно з відповідним періодом попереднього року на 8 тис.дол., або на 0,3%.

Серед країн ЄС головними партнерами в імпорті послуг були Італія, Угорщина, Німеччина, Польща.

Серед інших країн світу найбільше послуг було одержано від Російської Федерації.

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 1 квітня 2016р. становив 215,2 млн.дол. США, що в розрахунку на одну особу населення склало 185,5 дол.

Інвестиції надійшли з 33 країн світу. До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає більш як три чверті загального обсягу прямих інвестицій, входять: Німеччина – 45,7 млн.дол., Велика Британія – 40,6 млн.дол., Нідерланди – 30,3 млн.дол., Італія – 29,8 млн.дол., Кіпр – 21,2 млн.дол.

На підприємствах промисловості зосереджено 48,4% загального обсягу прямих інвестицій, зокрема переробної – 31,3%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 9,9%, добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 7,2%. На підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів акумульовано 21% прямих інвестицій, будівництва – 14,3%, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 12,5%, сільського, лісового та рибного господарства – 1,8%.

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у січні–квітні 2016р. по області становив 105,8%.

На споживчому ринку у січні–квітні 2016р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,6%. Найбільше (на 11,9%) подорожчали фрукти. Крім того, на 9–0,6% зросли ціни на продукти переробки зернових, масло, кисломолочну продукцію, сири, шоколад, олію соняшникову, сметану, безалкогольні напої, молоко, рибу та продукти з риби, макаронні вироби, кондитерські вироби з цукру, овочі, м’ясо птиці, кондитерські вироби з борошна, яловичину, хліб. Водночас суттєво на 50,8% знизилися ціни на яйця, на 19,1–0,2% подешевшали в ціні сало, рис, цукор, свинина, маргарин та інші рослинні жири.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби знизилися на 2,6%, що пов’язано зі здешевленням тютюнових виробів на 7,3%. У той же час ціни на алкогольні напої зросли на 4,7%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 31,5% відбулося в основному за рахунок підвищення тарифів на природний газ (на 52,3%), електроенергію (на 25,2%), каналізацію (на 21,6%), водопостачання (на 18,9%), плати на утримання та ремонт житла (на 4,1%) та квартирної плати (на 4%).

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка подорожчали на 2,2%, зокрема, побутова техніка – на 3,5%, меблі та предмети обстановки – на 2,7%, домашній текстиль – на 0,6%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 6,3%, що насамперед спричинено підвищенням цін на амбулаторні послуги на 9,3%, послуги лікарень – на 6%, фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання – на 5,6%.

Зростання цін на транспорт у цілому на 4% пов’язано з подорожчанням перевезень залізничним транспортом на 6,6%, палива та мастил – на 4,7%, автомобілів – на 3,7%.

У сфері відпочинку і культури відбулося підвищення цін на 0,4%, що зумовлено зростанням вартості газет, книжок та канцелярських товарів – на 4%, послуг відпочинку та культури – на 0,8%. У той же час ціни на туристичні послуги знизилися на 3,8%, аудіотехніку, фотоапаратуру та обладнання для обробки інформації знизилися – на 1,3%.

Подорожчання послуг освіти на 5,8% головним чином спричинено зростанням плати на утримання дітей у дошкільних закладах на 23,3%.

Одяг і взуття подорожчали на 6,1%, у т.ч. одяг – на 8%, взуття – на 3,6%.