Соціально-економічне становище Рівненської області

у січні–березні 2016 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Рівненській області

 

Демографічна ситуація та соціальний захист

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 березня 2016р. становила 1161,6 тис. осіб. Упродовж січня–лютого 2016р. чисельність населення зменшилася на 256 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 1,3 особи.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (196 осіб) та міграційного (60 осіб) скорочення.

Природний рух населення області у січні–лютому 2016р. характеризувався збільшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–лютим 2015р.

У січні–лютому 2016р. кількість живонароджених в області була на 17 осіб більшою, ніж у січні–лютому 2015р., рівень народжуваності становив 13,4 немовляти на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості вища, ніж у міських поселеннях (відповідно 15,2 проти 11,5 особи на 1000 наявного населення).

У січні–лютому 2016р. кількість померлих була на 225 осіб більшою, ніж у січні –лютому 2015р., рівень смертності збільшився з 13,5 до 14,5 померлих на 1000 наявного населення.

Рівень смертності у сільській місцевості на 53,1% вищий, ніж у міських поселеннях, і склав відповідно 17,3 проти 11,3 особи на 1000 наявного населення.

У січні–лютому 2016р. у містах Дубно, Кузнецовськ та 14 районах області зафіксовано міграційний приріст населення, а в м.Рівне та Березнівському, Костопільському районах – міграційне скорочення.

У січні–березні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 42,5 тис. домогосподарств, що становило 129,5% загальної кількості домогосподарств, які звернулися за ними (за рахунок тих, що звернулися за субсидіями у 2015р., але призначено їм було тільки у 2016р.), з них у міських поселеннях – 18,8 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 23,7 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні–березні 2016р. становила 69,1 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 25,3 млн.грн, у сільській місцевості – 43,8 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у березні 2016р. склав 1474 грн.

Сума нарахованих субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–березні 2016р. становила 1024,4 млн.грн. Перераховано організаціям, що надають населенню житлово-комунальні послуги, включаючи погашення заборгованості попередніх періодів, 380,9 млн.грн (37,2%).

Крім того, 3318 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на загальну суму 3544,1 тис.грн, що становило 104,6% від загальної кількості домогосподарств області, які звернулися за субсидіями (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2015р., але призначено їм було тільки у 2016р.), з них у міських поселеннях – 168 домогосподарствам на суму 246,7 тис.грн, у сільській місцевості – 3150 домогосподарствам на суму 3297,4 тис.грн.

Середній розмір призначеної у березні 2016р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 1008 грн.

У січні–березні 2016р. загальна сума отриманих населенням субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива становила 12,6 млн.грн.

У січні–березні 2016р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 308,1 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 187,3 млн.грн, рівень оплати наданих послуг становив 164,5%.

У березні 2016р. мали борг за 3 місяці та більше: за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 49% власників особових рахунків, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 26,9%, за централізоване водопостачання та водовідведення – 14,6%, за вивезення побутових відходів 13,6%, за газопостачання – 5,2%.

 

Зайнятість та безробіття

 

Середньооблікова кількість штатних працівників області, зайнятих на підприємствах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, у лютому 2016р. становила 184,5 тис. осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець березня 2016р. становила 15,8 тис. осіб. У загальній кількості безробітних 56,5% – жінки, 53,7% – особи, які проживають у сільській місцевості, 43,8% – молодь у віці до 35 років.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець березня 2016р. склав 2,2% середньорічної чисельності населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 2,4% та 2% відповідно.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець березня 2016р. становила 1047. При цьому, навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 15 осіб.

За сприяння Державної служби зайнятості у березні 2016р. було працевлаштовано 1309 зареєстрованих безробітних.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у березні 2016р. становив 1318 грн, що на 4,3% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1378 грн) та у 2,8 раза менше середньої заробітної плати штатного працівника у лютому 2016р. (3741 грн).

 

Доходи населення

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у січні–березні 2016р. становила 3865 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,8 раза розмір мінімальної заробітної плати (1378 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 28,11 грн.

Порівняно з січнем–березнем 2015р. номінальна заробітна плата збільшилася на 24,6%, або на 764 грн, тоді як реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) зменшилася на 8,9%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у січні–березні 2016р. традиційно були: працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (9554 грн), лісового господарства та лісозаготівель (7722 грн), з виробництва електричного устатковання (6641 грн), з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (6126 грн), фінансової та страхової діяльності (5342 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (2621 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (2752 грн), освіти (2950 грн) на 32,2–23,7% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування (1905 грн), наукових досліджень і розробок (2146 грн), поштової та кур’єрської діяльності (2147 грн), серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (2706 грн), з виробництва гумових і пластмасових виробів (2835 грн).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж березня 2016р. збільшилась на 11,8%, або на 1,8 млн.грн, і на 1 квітня 2016р. становила 17 млн.грн (дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців).

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 квітня 2016р. становив 2,1% фонду оплати праці, нарахованого у березні 2016р.

У структурі загального обсягу невиплаченої заробітної плати 77,5% припадало на економічно активні підприємства, 22,5% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

На 1 квітня 2016р. найбільше заборгували працівникам підприємства м.Рівне (9 млн.грн, або 53,1% загальної суми заборгованості із виплати заробітної плати) та Рівненського району (2,9 млн.грн, або 17,1%).

За видами економічної діяльності основними боржниками на 1 квітня 2016р. були підприємства транспорту, складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту (44,4% загального обсягу боргу), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (20,5%), промисловості (14,9%).

 

Правосуддя та злочинність

 

За повідомленням прокуратури протягом січня–березня 2016р. обліковано 4093 кримінальні правопорушення, що на 26,5% більше, ніж у січні–березні 2015р., з числа яких 3982 виявлено органами внутрішніх справ, 107 – органами прокуратури, 15 – органами, які здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, 6 – органами безпеки.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 28,1% – тяжкі та особливо тяжкі (на 2,4 в.п. більше, ніж у січні–березні 2015р.).

У загальній кількості злочинів 64,6% становили злочини проти власності; 12,4% – злочини проти життя та здоров’я особи; 5,3% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту; 2,7% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян; 2,5% – злочини проти довкілля; по 2,3% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг та злочини проти правосуддя.

Протягом січня–березня 2016р. обліковано 6 очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство (на 14,3% менше, ніж у січні–березні 2015р.), 19 умисних тяжких тілесних ушкоджень та 5 зґвалтувань і замахів на зґвалтування.

Порівняно із січнем–березнем 2015р. кількість шахрайств (374), розбоїв (16) збільшилася у 2,2 раза та 2,7 раза відповідно, хабарництва (24), крадіжок (2047), грабежів (82) – на 14,3%, 37,9% та 41,4% відповідно. Водночас кількість вимагань (6) зменшилася на 14,3%.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 11 осіб, які скоїли злочини у складі 3 організованих груп і злочинних організацій; закінчено 3 кримінальні провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–березні 2016р. становила 3150 осіб (на 38,3% більше, ніж у січні–березні 2015р.), із числа яких 1061 особа – жінки, 115 осіб похилого віку та інвалідів 1 і 2 групи, 58 осіб – неповнолітні та 36 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (59,6%) від крадіжок та грабежів – відповідно 1797 та 80 осіб, серед яких 34,1% – жінки (640 осіб).

У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 155 осіб, з яких 22 особи загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 49 осіб, із числа яких 10,2% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 22,4% було вбито.

Серед 228 виявлених осіб, які вчинили злочини, 35,1% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 58,8% мали незняту або непогашену судимість, 13,6% вчинили злочин у групі, 16,2% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 7,9% – жінки; 3,9% – неповнолітні.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями) у січні–березні 2016р. становив 6004,8 млн.грн, що на 0,2% більше обсягу відповідного періоду попереднього року. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 39,7%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, у січні–березні 2016р. становив 2430,7 млн.грн, що в порівнянних цінах складає 99,7% обсягу січня–березня 2015р.

 

Сільське господарство

 

У січні–березні 2016р. індекс обсягу сільськогосподарського вироб-ництва порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 96,7%, у т.ч. в аграрних підприємствах – 95,9%, у господарствах населення – 97%.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 18,6 тис.т сільсько-господарських тварин (у живій масі), що на 2,1% менше порівняно з січнем–березнем 2015р., вироблено 77,5 тис.т молока (на 1,3% менше), 121,3 млн.шт яєць (на 1,7% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві вказаної продукції тваринництва складала відповідно 73,7%, 79,2% та 54,8%.

За розрахунками, на 1 квітня 2016р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 164,8 тис. голів (на 7,4% менше, ніж на відповідну дату 2015р.), у т.ч. корів – 98,2 тис. голів (на 5,8% менше); свиней – 288,6 тис. голів (на 5,8% менше), овець та кіз – 19,4 тис. голів (як і торік), птиці – 6581,5 тис. голів (на 8,5% більше). У господарствах населення утримувалося 80% загального поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. 85,6% корів; 89,3% свиней, 91,2% овець і кіз, 69% птиці.

У січні–березні 2016р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) реалізовано 37,5 тис.т зернових та зернобобових культур, що на 30,7% менше, ніж у січні–березні 2015р., 4,8 тис.т тварин сільськогосподарських живих (на 23,5% більше), 15,5 тис.т молока (на 5,1% більше), 49,7 млн.шт яєць (на 2,3% менше).

Середня ціна реалізації зернових та зернобобових культур проти січня–березня 2015р. збільшилася на 22,3%, тварин сільськогосподарських живих – на 26,6%, молока – на 31,1%, яєць – на 11,4%.

На 1 квітня 2016р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснювали зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 167,5 тис.т зерна (на 10,3% менше проти 1 квітня 2015р.), у т.ч. 96,9 тис.т кукурудзи, 59,9 тис.т пшениці, 6,2 тис.т ячменю, 2,3 тис.т жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах зберігалося 59,8 тис.т зерна (на 30,2% менше), у т.ч. 32 тис.т пшениці, 19,1 тис.т кукурудзи, 5,8 тис.т ячменю, 0,8 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 107,7 тис.т зерна (на 6,7% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 1,5 тис.т, або 58% від їх наявності на 1 квітня 2015р.

 

Промисловість

 

У січні–березні 2016р. порівняно з січнем–березнем 2015р. індекс промислової продукції становив 99,9%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–березнем 2015р. виробництво зменшилося на 29%.

У переробній промисловості в січні–березні 2016р. випуск продукції зріс на 2%.

Підприємствами з виробництва харчових продуктів, напоїв проти січня–березня 2015р. обсяг випуску збільшено на 8%, у т.ч. у переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 47,6%, риби, ракоподібних і молюсків – на 44,1%, виробництві олії та тваринних жирів – на 22,7%, молочних продуктів – на 12,3%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 8,8%, м’яса та м’ясних продуктів – на 0,4%. Водночас скорочені обсяги у виробництві напоїв (на 17,8%), продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів (на 15,9%), готових кормів для тварин (на 8,3%).

Серед основних видів харчової продукції зріс випуск печива солодкого і вафель у 2,5 раза, соусів і продуктів для приготування соусів; приправ та прянощів змішаних інших (крім соєвого соусу, кетчупу і соусів томатних інших, борошна та порошку гірчичних, гірчиці готової) – у 2,1 раза, молока рідкого обробленого – у 2 рази, м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – на 36,8%, джемів, желе фруктових, пюре та паст фруктових чи горіхових – на 35,7%, вод натуральних мінеральних газованих – на 31,1%, виробів кондитерських цукрових, що не містять какао – на 25%, масла вершкового – на 19,1%, виробів здобних – на 14,3%, сирів жирних – на 11,9%, виробів макаронних, локшини та виробів борошняних подібних – на 2,7%. Поряд з цим скоротилося виробництво вод непідсолоджених й неароматизованих на 21,4%, борошна – на 12,4%, виробів ковбасних – на 5,8%, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 1,5%, м’яса свиней свіжого чи охолодженого – на 0,7%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів у січні–березні 2016р. одержано приріст продукції 3,5%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності порівняно з січнем–березнем 2015р. випуск продукції зріс на 1,1%, у т.ч. у виготовленні виробів з паперу та картону – на 18,8%, поліграфічній діяльності – на 6%. Разом з тим відбулося незначне скорочення обсягів в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів (на 0,2%).

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні–березні 2016р. одержано приріст 5,8%.

На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції обсяги випуску проти січня–березня 2015р. збільшилися на 11,1%, у т.ч. у виробництві виробів із бетону, гіпсу та цементу – на 25,4%, скла та виробів зі скла – на 15%, пластмасових виробів – на 1,7%. Водночас спад допущено у виробництві цементу, вапна та гіпсових сумішей (на 9,8%), будівельних матеріалів із глини (на 58,1%).

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання у січні–березні 2016р. індекс промислової продукції становив 63,7%, у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – 58%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря скорочення обсягів порівняно з січнем–березнем 2015р. склало 0,3%.

 

Будівництво

 

У січніберезні 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 140,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції проти січня−березня 2015р. становив 129,9%.

В обсягах виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції переважають будівлі (62,4%), будівництво яких порівняно з січнемберезнем 2015р. зросло в 1,6 раза, зокрема житлових – в 1,9 раза, нежитлових – на 42,7%. Зведення інженерних споруд збільшилось на 0,3%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 63,6% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – відповідно 17,7% та 18,7%.

 

Транспорт

 

У січні–березні 2016р. підприємствами транспорту перевезено 2054,3 тис.т вантажів та виконано 2132,1 млн.ткм вантажообороту, що становить відповідно 82% та 96,2% рівня відповідного періоду 2015р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) перевезено 376,3 тис.т вантажів, або на 28,3% менше, ніж у січні–березні 2015р. Вантажооборот зріс на 13,7% та становив 226 млн.ткм.

Послугами пасажирського транспорту у січні–березні 2016р. скористалися 32,6 млн. пасажирів (95,1% обсягу відповідного періоду попереднього року). Пасажирооборот зріс на 1,1% і склав 577,9 млн.пас.км.

Автомобільним транспортом перевезено 21,8 млн. пасажирів, або на 9,2% менше порівняно з січнем–березнем 2015р.

Міським електротранспортом скористалися 8,3 млн. пасажирів, що на 7,3% більше, ніж у відповідному періоді 2015р.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

У січні–лютому 2016р. експорт товарів становив 49,5 млн.дол. США, імпорт – 31,7 млн.дол. Порівняно з січнем–лютим 2015р. експорт скоротився на 20%, імпорт збільшився на 23,5%. Позитивне сальдо становило 17,8 млн.дол. (у січні–лютому 2015р. також позитивне – 36,2 млн.дол.).

Основу товарної структури експорту області складали деревина і вироби з деревини, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 40,8 млн.дол., або 82,4% від загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–лютим 2015р. на 25,3%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Німеччини, Польщі, Румунії, Італії, Угорщини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Туреччини та Об’єднаної Республіки Танзанія.

Основу товарної структури імпорту області складали машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, вироби з каменю, гіпсу, цементу.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 19,5 млн.дол., або 61,6% від загального обсягу, та збільшився проти січня–лютого 2015р. на 42,5%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини, Італії, Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Білорусі, Китаю.

В область у січні–лютому 2016р. надійшло іноземної давальницької сировини на 2,1 млн.дол. Експорт готової продукції з імпортованої давальницької сировини становив 4,8 млн.дол. У той же час до області імпортовано готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, на 0,6 млн.дол.

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у січні–березні 2016р. по області становив 101,4%.

На споживчому ринку у січні–березні 2016р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,4%. Найбільше (на 12,7%) подорожчали фрукти. Крім того, на 8,5–0,2% зросли ціни на масло, шоколад, кисломолочну продукцію, овочі, сири, рибу та продукти з риби, сметану, олію соняшникову, молоко, продукти переробки зернових, кондитерські вироби з борошна, безалкогольні напої, макаронні вироби, кондитерські вироби з цукру, м’ясо птиці, яловичину, хліб. Водночас на 42,7–3,7% знизилися ціни на яйця, сало, свинину, рис, цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби знизилися на 4,5%, що пов’язано зі здешевленням тютюнових виробів на 9,5%. У той же час ціни на алкогольні напої зросли (на 3,3%).

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 4,3% відбулося в основному за рахунок підвищення тарифів на електроенергію (на 25,2%), водопостачання (на 14,1%), каналізацію (13,2%) та плати на утримання та ремонт житла на 3,3%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка подорожчали на 0,7%, зокрема, меблі та предмети обстановки – на 3,4%, побутова техніка – на 2,2%, домашній текстиль – на 0,4%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 5,8%, що насамперед спричинено підвищенням цін на амбулаторні послуги на 8%, послуги лікарень – на 5,9%, фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання – на 5,1%.

Зростання цін на транспорт у цілому на 0,6% пов’язано з подорожчанням автомобілів на 5,2% та перевезень залізничним транспортом на 3,2%.

У сфері відпочинку і культури відбулося підвищення цін на 1,6%, що зумовлено зростанням вартості газет, книжок та канцелярських товарів – на 3,8%, аудіотехніки, фотоапаратури та обладнання для обробки інформації – на 2%, послуг відпочинку та культури – на 1,4%, туристичних послуг – на 0,3%.

Подорожчання послуг освіти на 5,8% головним чином спричинено зростанням плати на утримання дітей у дошкільних закладах на 23,2%.