Соціально-економічне становище Рівненської області

за січень–серпень 2015 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Рівненській області

 

Промисловість

 

За січень–серпень 2015р. порівняно з січнем–серпнем 2014р. індекс промислової продукції становив 105,1%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів проти відповідного періоду попереднього року виробництво зменшилося на 21,8%.

У переробній промисловості в січні–серпні 2015р. випуск продукції скоротився на 1,1%.

Перевищено обсяги січня–серпня 2014р. у виробництві харчових продуктів, напоїв (на 10,2%), у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 0,9%). Водночас спад допущено у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 2%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 2,7%), виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 3,7%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 11,8%), машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (на 19,7%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря зростання обсягів порівняно з січнем–серпнем 2014р. склало 14%.

 

Сільське господарство

 

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні–серпні 2015р. порівняно з відповідним періодом 2014р. становив 99,8%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 99,1%, у господарствах населення – 100%. Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва становив 102%, продукції тваринництва – 97,2%.

Станом на 1 вересня п.р. зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) скошено та обмолочено на площі 193,2 тис.га (на 1,3% більше, ніж на 1 вересня 2014р.), намолочено 751,7 тис.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 0,4% більше, при середній врожайності 38,9 ц з 1 га зібраної площі (на 0,4 ц менше, ніж торік).

Ріпак (озимий і ярий) зібрано на площі 20 тис.га (на 4,7% більше, ніж на початок вересня 2014р.), валовий збір становив 64,6 тис.т (на 5,1% менше), середня врожайність – 32,3 ц з 1 га (зменшилась проти минулорічної на 3,3 ц).

Господарствами усіх категорій накопано 470,5 тис.т картоплі, що на 0,5% більше проти початку вересня 2014р. за рахунок прискорених темпів збирання площ (на 4,1% більше); виробництво овочів відкритого ґрунту (84,3 тис.т) скоротилося на 6,6% (за рахунок зменшення врожайності на 7,9%); виробництво плодоягідної продукції (77,3 тис.т) збільшилося на 8,8% (за рахунок збільшення зібраних площ насаджень у плодоносному віці на 17,5%). Господарствами населення одержано 99,9% загального обсягу картоплі та 95,6% овочів.

За січень–серпень п.р. реалізовано на забій 48,1 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 12,1% менше порівняно з відповідним періодом 2014р., вироблено 307,5 тис.т молока (на 3,5% менше) та 408,1 млн.шт. яєць (на 8,4% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 71,3%, 85,9 та 66,8%.

За розрахунками, на 1 вересня 2015р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 177,9 тис. голів (на 13,6% менше, ніж на 1 вересня 2014р.), у т.ч. корів – 104,1 тис. голів (на 9,2% менше), свиней – 318,6 тис. голів (на 12,1% менше), овець і кіз – 24,6 тис. голів (на 8,4% більше), птиці – 8075,2 тис. голів (на 4,7% більше). У господарствах населення утримувалось 81,3% загальної чисельності великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 86,2%; свиней – 89,3%, овець і кіз – 93,5%, птиці – 80,2%.

Загальний обсяг реалізації аграрними підприємствами власно виробленої продукції у січні–серпні 2015р. порівняно з січнем–серпнем 2014р. зменшився на 7,4%, у т.ч. продукції рослинництва – на 16,9%, тваринництва – збільшився на 14,6%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації проти січня–серпня 2014р. збільшилися в 1,7 раза, у т.ч. продукції рослинництва – в 1,8 раза, тваринництва – на 39,4%.

У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, на 1 вересня 2015р. було в наявності 287,9 тис.т зерна (на 14,5% менше проти 1 вересня 2014р.), у т.ч. 221,9 тис.т пшениці, 44,6 тис.т ячменю та відповідно по 7,8 тис.т жита і кукурудзи. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах зберігалося 189,5 тис.т зерна, у т.ч. 138 тис.т пшениці, 35,2 тис.т ячменю, 7,3 тис.т кукурудзи, 4 тис.т жита. Запаси насіння соняшнику становили 3 т.

 

Капітальні інвестиції

 

У січні–червні 2015р. у розвиток економіки області суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 1110,6 млн.грн. капітальних інвестицій, що на 11,6% менше, ніж за січень–червень 2014р.

Найбільшу частку інвестицій складають власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 51,5% усіх інвестицій.

Значні обсяги капітальних інвестицій (40,9% усіх інвестицій області) було спрямовано у розвиток промисловості, з яких 78,5% становили інвестиції у переробну промисловість, 15,9% – у постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 3,9% – у добувну промисловість і розроблення кар’єрів та 1,7% – у водопостачання; каналізацію, поводження з відходами.

Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 365,9 млн.грн. (32,9% загального обсягу інвестицій області), що на 25,5% менше, ніж за січень–червень 2014р.

 

Будівництво

 

За січень–серпень 2015р. будівельними підприємствами області виконано робіт у фактичних цінах на суму 573,4 млн.грн. Порівняно з січнем–серпнем 2014р. обсяги будівництва зменшилися на 48,6%.

Серед видів будівельної продукції переважають обсяги виконаних будівельних робіт з будівництва споруд – 63,6%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 73,2% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 14,6% та 12,2% відповідно.

 

Транспорт і зв’язок

 

За січень–серпень 2015р. усіма видами транспорту перевезено 7,3 млн.т вантажів, що становить 81,1% обсягів січня–серпня минулого року та виконано 6,2 млрд.ткм вантажообороту, що на 1,4% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Послугами пасажирського транспорту за січень–серпень 2015р. скористалося 92,4 млн. пасажирів, що на 6,4% більше, ніж за січень–серпень 2014р. Пасажирооборот склав 1,6 млрд.пас.км, що на 3,9% більше рівня відповідного періоду минулого року.

Найбільша частка (68,4%) загального обсягу пасажирських перевезень припадає на автомобільний транспорт, яким скористалося 63,2 млн. пасажирів, з них 52 млн. перевезено фізичними особами-підприємцями.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами за січень–липень 2015р. становив 241,8 млн.дол. США, імпорту – 106,5 млн.дол. Порівняно з січнем–липнем 2014р. експорт та імпорт зменшилися відповідно на 15,3% та 29,2%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 135,3 млн.дол.

Найвагоміші експортні поставки здійснювались до Польщі, Російської Федерації, Німеччини, Туреччини, Бельґії, Італії, Румунії.

У загальному обсязі імпорту найсуттєвіші надходження здійснювалися з Польщі, Німеччини, Російської Федерації, Білорусі, Китаю.

Основу товарної структури зовнішньої торгівлі області складали: продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, деревина і вироби з деревини, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання.

 

Наукова та науково-технічна діяльність

 

У січні–червні 2015р. виконанням наукових та науково-технічних робіт в області займалося 11 підприємств та організацій, з них 45,4% здійснювали діяльність у галузі природничих наук, 27,3% – організації, що мають багатогалузевий профіль, решта – у сфері технічних, гуманітарних, суспільних та інших наук. Понад 63,6% наукових організацій зосереджено у м.Рівне.

За січень–червень 2015р. внутрішні витрати організацій на виконання наукових та науково-технічних робіт склали 4448 тис.грн., з них 3165,3 тис.грн. – за рахунок держбюджету. Найбільше бюджетних коштів надійшло у природничу галузь науки (83,9%).

У січні–червні 2015р. загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами організацій, зменшився у порівнянні з січнем–червнем 2014р. на 6,4% і становив 4477,5 тис.грн., з них 49,6% виконано в обласному центрі, 43,5% – у Рівненському районі, 4,8% – у Сарненському районі та 2,1% – у м.Острог. При цьому обсяги фундаментальних досліджень та науково-технічних розробок збільшився у 2,2 та 2,1 раза відповідно, а обсяги прикладних досліджень та науково-технічних послуг зменшилися відповідно на 41,5% та 2,3%.

Загальна чисельність працівників у зазначених організаціях становила 211 осіб (без урахування сумісників), що на 2,4% більше, ніж у січні–червні 2014р., з них 127 дослідників, 34 техніки, 18 осіб допоміжного персоналу. Кількість фахівців з науковим ступенем, які виконували дослідження й розробки, склала 32 особи (4 доктора і 28 кандидатів наук).

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями) за січень–серпень 2015р. становив 15064,5 млн.грн., що на 13,3% менше обсягу січня–серпня 2014р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 39,3%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, за січень–серпень 2015р. склав 6168,1 млн.грн. і в порівнянних цінах зменшився проти січня–серпня 2014р. на 13,9%.

 

Ціни і тарифи

 

Індекс споживчих цін у січні–серпні 2015р. по області становив 141,2%.

Продукти харчування та безалкогольні напої за січень–серпень п.р. подорожчали на 34,2%. При цьому суттєво (на 63,3–32%) зросли в ціні безалкогольні напої, олія соняшникова, маргарин та інші рослинні жири, рис, фрукти, хліб, кондитерські вироби з цукру, макаронні вироби, риба та продукти з риби, продукти переробки зернових, свинина. Крім того, на 27–3,1% стали дорожчими кондитерські вироби з борошна, овочі, цукор, яловичина, кисломолочна продукція, сири, масло, м’ясо птиці, сметана, сало, молоко, яйця.

Зростання цін на алкогольні напої, тютюнові вироби на 24,5% обумовлено подорожчанням алкогольних напоїв на 25,9%, тютюнових виробів – на 23,4%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива у 2,4 раза відбулося за рахунок суттєвого підвищення тарифів на природний газ у 5,5 раза, гарячу воду – на 45,7% та електроенергію – на 33,5%. Крім того, зросли ціни та тарифи на утримання та ремонт житла на 23,4%, скраплений газ – на 21,6%, каналізацію – на 13,7%, квартирну плату – на 8% та водопостачання – на 4,3%.

Подорожчання у сфері охорони здоров’я на 22% спричинено зростанням цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання на 27,8%, амбулаторні послуги – на 22,6% та послуги лікарень – на 9,5%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка стали дорожчими на 34,7%, у т.ч. домашній текстиль – на 38,4%, меблі та предмети обстановки – на 36,9%, килими й інші види покриттів для підлоги – на 31%, побутова техніка – на 25,7 %.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 18,9% пов’язано з подорожчанням автомобілів на 25,5%, палива та мастил – на 18,8%. Крім того, на 16,7 % зросла вартість транспортних послуг.

У сфері відпочинку і культури відбулося підвищення цін на 36,5%, що зумовлено зростанням вартості газет, книжок та канцелярських товарів на 62,7%, туристичних послуг – на 50%, аудіотехніки, фотоапаратури та обладнання для обробки інформації – на 21,2%, послуг відпочинку та культури – на 19,3%.

Одяг і взуття подорожчали на 12,9%, зокрема, взуття – на 16,9%, одяг – на 10,9%.

Подорожчання послуг освіти на 5,2% головним чином спричинено зростанням плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 20,4%.

 

Фінанси

 

Фінансовий результат великих та середніх підприємств до оподаткування (крім банків і бюджетних установ) за січень–червень 2015р. становив 3669,3 млн.грн. збитку.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 64,9%, отримано 471,2 млн.грн. прибутку.

Протягом січня–червня 2015р. збитково працювало 35,1% великих та середніх підприємств. Цими підприємствами отримано 4140,5 млн.грн. збитків.

 

Доходи населення

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у січні–липні 2015р. становила 3352 грн. (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,8 раза розмір мінімальної заробітної плати (1218 грн.). Нарахування за одну оплачену годину становили 23,48 грн.

Порівняно з січнем–липнем 2014р. номінальна заробітна плата збільшилася на 13,9%, або на 410 грн., тоді як реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) зменшилася на 26,8%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у січні–липні 2015р. традиційно були: працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (7759 грн.), лісового господарства та лісозаготівель (5349 грн.), з виробництва електричного устатковання (5111 грн.), з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (5041 грн.), фінансової та страхової діяльності (4902 грн.), добувної промисловості і розроблення кар’єрів (4877 грн.), з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (4151 грн.).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (2365 грн.), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (2464 грн.), освіти (2790 грн.) на 29,5–16,8% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування (1801 грн.), поштової та кур’єрської діяльності (1868 грн.), надання інших видів послуг (2305 грн.), сільського господарства (2370 грн.); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (2191 грн.), з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (2234 грн.), текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (2290 грн.).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж липня 2015р. зросла на 20,6%, або на 2 млн.грн., і на 1 серпня 2015р. становила 11,7 млн.грн. (дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців).

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 серпня 2015р. становив 1,7% фонду оплати праці, нарахованого за липень п.р.

У структурі загального обсягу невиплаченої заробітної плати 67,2% припадало на економічно активні підприємства, 32,8% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Станом на 1 серпня 2015р. найбільше заборгували працівникам підприємства м.Рівне (5,4 млн.грн., або 46,2% загальної суми заборгованості із виплати заробітної плати) та Рівненського району (3,4 млн.грн., або 29,1%).

За видами економічної діяльності основними боржниками станом на 1 серпня 2015р. були підприємства транспорту, складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту (35,8% загального обсягу боргу), переробної промисловості (20,5%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (19,7%).

У січні–липні 2015р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 53 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 34,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 18,6 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні–липні 2015р. становила 13,3 млн.грн., з неї у міських поселеннях – 8,9 млн.грн., у сільській місцевості – 4,4 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у липні 2015р. становив 181 грн.

Крім того, 7499 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на загальну суму 9437 тис.грн., з них у міських поселеннях – 882 домогосподарствам на суму 1222,8 тис.грн., у сільській місцевості – 6617 домогосподарствам на суму 8214,2 тис.грн.

Середній розмір призначеної у липні 2015р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 1220 грн.

У січні–липні 2015р. загальна сума отриманих населенням субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива становила 4480,6 тис.грн.

У січні–липні 2015р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 580,8 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 584,8 млн.грн., рівень оплати наданих послуг становив 99,3%.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг зменшилася у липні 2015р. порівняно з червнем 2015р. на 0,8% і на кінець липня 2015р. становила 191,9 млн.грн., середній термін заборгованості за всі послуги склав 2,3 місяця.

У липні 2015р. мали борг за 3 місяці та більше: за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 29% власників особових рахунків, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 28%, за централізоване водопостачання та водовідведення – 15,3%, за вивезення побутових відходів – 12,9%, за газопостачання – 14,5%.

 

Ринок праці

 

Середньооблікова кількість штатних працівників області, зайнятих на підприємствах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, у липні 2015р. становила 184,5 тис. осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець серпня 2015р. становила 16,4 тис. осіб. У загальній кількості безробітних 59,5% – жінки, 51,6% – особи, які проживають у сільській місцевості, 43,8% – молодь у віці до 35 років.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець серпня 2015р. становив 2,3% населення працездатного віку. У сільській місцевості та в міських поселеннях цей показник становив відповідно 2,4% і 2,2%.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець серпня 2015р. становила 1796. При цьому, навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 9 осіб.

За сприяння Державної служби зайнятості в серпні 2015р. було працевлаштовано 944 зареєстрованих безробітних.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного в серпні 2015р. становив 1104 грн., що на 9,4% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218 грн.) та у 3,4 раза менше середньої заробітної плати штатного працівника у липні 2015р. (3732 грн.).

 

Демографічна ситуація

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 серпня 2015р. становила 1161,6 тис. осіб. Упродовж січня–липня 2015р. чисельність населення збільшилася на 471 особу, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 0,7 особи.

Збільшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного приросту (492 особи), водночас зафіксовано міграційне скорочення (21 особа).

Природний рух населення області у січні–липні 2015р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з січнем–липнем 2014р.

За січень–липень 2015р. кількість живонароджених в області була на 613 осіб меншою, ніж за січень–липень 2014р., рівень народжуваності знизився з 14,7 до 13,8 немовляти на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості вища, ніж у міських поселеннях (відповідно 15,4 проти 12,0 особи на 1000 наявного населення).

За січень–липень 2015р. кількість померлих була на 243 особи більшою, ніж за січень–липень 2014р., рівень смертності збільшився з 12,7 до 13,0 померлих на 1000 наявного населення.

Рівень смертності у сільській місцевості в 1,5 раза вищий, ніж у міських поселеннях, і склав відповідно 15,6 проти 10,3 особи на 1000 наявного населення.

У січні–липні 2015р. у м.Кузнецовськ та 15 районах області зафіксовано міграційний приріст населення, а в містах Рівне, Дубно, Острог та Березнівському районі – міграційне скорочення.

 

Криміногенна ситуація

 

За повідомленням прокуратури протягом січня–серпня 2015р. обліковано 7909 кримінальних правопорушень, що на 6,4% більше, ніж у січні–серпні 2014р., з числа яких 7677 виявлено органами внутрішніх справ, 216 – органами прокуратури, 39 – органами, які здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, 31 – органами безпеки.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 27% (на 2,8 в.п. більше, ніж у січні–серпні 2014р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 58,4% становили злочини проти власності; 11,7% – злочини проти життя та здоров’я особи; 4,4% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення; 4,2% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту; 3,6% – злочини проти довкілля; 3,4% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян; 3,3% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг; по 1,9% – злочини проти правосуддя та злочини проти громадської безпеки; 1,8% – злочини проти громадського порядку та моральності.

Протягом січня–серпня 2015р. обліковано 36 умисних тяжких тілесних ушкоджень, 18 очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство та 4 зґвалтування і замахи на зґвалтування.

Порівняно із січнем–серпнем 2014р. кількість крадіжок (3885), розбоїв (23), збільшилася відповідно на 37,1% та 4,5%, проте кількість грабежів (113), хабарництва (45) та шахрайств (343) зменшилася відповідно на 13,1%, 27,4% та 45,5%.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 13 осіб, які скоїли злочини у складі 4 організованих груп і злочинних організацій; закінчено 4 кримінальні провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–серпень 2015р. становила 5746 осіб (на 1,2% більше, ніж у січні–серпні 2014р.), із числа яких 1904 особи – жінки, 207 осіб похилого віку та інвалідів 1 і 2 групи, 101 особа – неповнолітні та 37 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (64,1%) від крадіжок та грабежів – відповідно 3571 та 110 осіб, серед яких 33,7% – жінки (1242 особи).

У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 253 особи, з яких 45 осіб загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 92 особи, із числа яких 6,5% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 28,3% було вбито.

Серед 1725 виявлених осіб, які вчинили злочини, 30,3% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 61,5% мали незняту або непогашену судимість, 16,9% вчинили злочин у групі, 13,2% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 11,2% – жінки, 7,4% – неповнолітні.