Соціально-економічне становище Рівненської області

за січень–липень 2015 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Рівненській області

 

Промисловість

 

За січень–липень 2015р. порівняно з січнем–липнем 2014р. індекс промислової продукції становив 109%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів проти відповідного періоду попереднього року виробництво зменшилося на 20,7%.

У переробній промисловості в січні–липні 2015р. випуск продукції скоротився на 0,5%.

Перевищено обсяги січня–липня 2014р. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 11,4%), виробництві харчових продуктів, напоїв (на 7,8%). Водночас спад допущено у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 0,4%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 2,3%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 4%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 10,6%), машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (на 15,1%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря приріст порівняно з січнем–липнем 2014р. становив 21,9%.

 

Сільське господарство

 

У січні–липні 2015р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з відповідним періодом 2014р. становив 95,6%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 88,1%, у господарствах населення – 98,2%. Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва становив 92,2%, продукції тваринництва –97,9%.

Станом на 1 серпня п.р. зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) скошено та обмолочено на площі 104,5 тис.га (на 9,9% менше, ніж на 1 серпня 2014р.), намолочено 392,9 тис.т зерна (на 12,9% менше) при середній врожайності 37,6 ц з 1 га зібраної площі (на 1,3 ц менше, ніж торік).

Ріпак (озимий і ярий) зібрано на площі 15,7 тис.га (на 12,2% менше, ніж на початок серпня 2014р.), валовий збір становив 52,4 тис.т (на 18,6% менше), а середня врожайність – 33,3 ц з 1 га (зменшилась проти минулорічної на 7,5%).

Порівняно з початком серпня 2014р. виробництво картоплі (57,9 тис.т) збільшилося на 3,3%, виробництво овочів відкритого ґрунту (56,3 тис.т) зросло на 1,7%, виробництво плодоягідної продукції (30,5 тис.т) скоротилося на 23,3%.

За січень–липень п.р. реалізовано на забій 44 тис.т  худоби та птиці (у живій вазі), що на 12% менше порівняно з відповідним періодом 2014р., вироблено 263,9 тис.т молока (на 2,3% менше) та 351,9 млн.шт. яєць (на 8,2% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 73%, 85,6% та 66,5%.

За розрахунками, на 1 серпня 2015р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 179 тис. голів (на 14% менше, ніж на 1 серпня 2014р.), у т.ч. корів – 104,5 тис. голів (на 9,1% менше); свиней – 315,6 тис. голів (на 11,1% менше), овець і кіз – 24,4 тис. голів (на 5,2% більше), птиці – 8160,7 тис. голів (на 0,5% більше). У господарствах населення утримувалось 81,6% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 86,3%; свиней – 89,3%, овець і кіз – 93,4%, птиці – 79,2%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції порівняно з січнем–липнем 2014р. зменшився на 8,8%, у т.ч. рослинництва – на 21,4%, тваринництва – збільшився на 13,9%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації проти січня–липня 2014р. збільшилися в 1,7 раза, у т.ч. продукції рослинництва – в 1,9 раза, тваринництва – на 40,6%.

На 1 серпня 2015р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 112,1 тис.т зерна (на 31,4% менше проти 1 серпня 2014р.), у т.ч. 50,5 тис.т пшениці, 32,8 тис.т ячменю, 17,7 тис.т кукурудзи, 4,2 тис.т жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах зберігалося 78,5 тис.т зерна, у т.ч. 31,2 тис.т пшениці, 24,3 тис.т ячменю, 14,9 тис.т кукурудзи 1,9 тис.т жита. Запаси насіння соняшнику становили 3 т.

 

Будівництво

 

За січень–липень 2015р. будівельними підприємствами області виконано робіт у фактичних цінах на суму 509,9 млн.грн. Порівняно з січнем–липнем 2014р. обсяги будівництва зменшилися на 40,1%.

Серед видів будівельної продукції переважають обсяги виконаних будівельних робіт з будівництва споруд – 65,2%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 75,1% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 13,3% та 11,6% відповідно.

За січень–червень 2015р. забудовниками області прийнято в експлуатацію 109,8 тис.м2 загальної площі житла, що на 7% менше, ніж за січень–червень  2014р.

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 60,8 тис.м2 загальної площі житла (55,4% загального обсягу), у сільській місцевості – 49 тис.м2 (44,6%).

Загалом в області прийнято в експлуатацію 925 квартир. Середній розмір квартири становить 118,4 м2 загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 136,1 м2 , у міських поселеннях – 107,2 м2 .

За січень–червень 2015р. завершено реконструкцію й прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких місцеві водопровідні мережі протяжністю 4,03 км, місцеві електросилові мережі – 2,42 км, будівлі для зберігання зерна на 14 тис.т, торгові центри, магазини торговою площею 3,7 тис.м2 та інші.

 

Транспорт і зв’язок

 

За січень–липень 2015р. усіма видами транспорту перевезено 6,4 млн.т вантажів, що становить 82,5% обсягів січня–липня 2014р. та виконано 5,4 млрд.ткм вантажообороту, що на 0,7% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Послугами пасажирського транспорту за січень–липень 2015р. скористалося 81,1 млн. пасажирів, що на 6,9% більше, ніж за січень–липень 2014р. Пасажирооборот склав 1,4 млрд.пас.км, що на 5,0% більше рівня відповідного періоду 2014р.

Найбільша частка (68,3%) загального обсягу пасажирських перевезень припадає на автомобільний транспорт, яким скористалося 55,4 млн. пасажирів, з них 45,7 млн. перевезено фізичними особами-підприємцями.

Підприємствами пошти та зв’язку за січень–червень 2015р. від надання послуг отримано доходу на загальну суму 400,8 млн.грн., що на 14,4% більше, ніж за січень–червень 2014р.

Доходи від послуг пошти та зв’язку, наданих населенню, зросли на 3,3%, іншим споживачам – на 48,2% і становили відповідно 272,7 млн.грн. та 128,1 млн.грн.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами області за січень–червень 2015р. становив 215,8 млн.дол. США, імпорту – 86,5 млн.дол. Порівняно з січнем–червнем 2014р. експорт та імпорт зменшився відповідно на 10,0% та 31,4%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 129,3 млн.дол.

Найвагоміші експортні поставки здійснювались до Польщі, Російської Федерації, Німеччини, Туреччини, Бельґії, Італії та Румунії.

У загальному обсязі імпорту найсуттєвіші надходження здійснювалися з Польщі, Німеччини, Російської Федерації, Білорусі, Китаю.

Основу товарної структури зовнішньої торгівлі області складали: продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, деревина і вироби з деревини, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання.

За січень–червень 2015р. експортно-імпортні операції послугами здійснювались із партнерами 71 країни світу. Загальні обсяги експорту-імпорту послуг становили 11 млн.дол. США та 7 млн.дол., по відношенню до січня–червня 2014р. вони склали 42,1% та 73,8% відповідно. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 4 млн.дол.

Основними партнерами в експорті послуг були Канада, Португалія, Німеччина, Італія, Велика Британія, Швейцарія, Російська Федерація; в імпорті – Російська Федерація, Італія, Польща, Німеччина, Угорщина та Кіпр.

Провідне місце в експорті займають послуги з переробки матеріальних ресурсів та транспортні послуги; в імпорті – транспортні послуги, послуги пов’язані з подорожами та ділові послуги.

У січні–червні 2015р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 3,7 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

Зменшення капіталу за цей період становить  20,8 млн.дол. (у т.ч. за рахунок курсової різниці – 19,6 млн.дол.)

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) станом на 01.07.2015 склав 246,2 млн.дол. США, у т.ч. числі з країн ЄС унесено 224,8 млн.дол. інвестицій (91,3% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 21,4 млн.дол. (8,7%). Прямі інвестиції у розрахунку на одну особу населення склали 212,4 дол.

Інвестування здійснювали представники з 33 країн світу. Активно співпрацюють інвестори Німеччини, Великої Британії, Кіпру, Нідерландів та Італії.

Найбільш інвестиційно привабливими для нерезидентів є підприємства промисловості, в які вкладено 113,1 млн.дол. іноземних інвестицій (акціонерного капіталу). Значні обсяги інвестицій внесено нерезидентами у підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 45,8 млн.дол., транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 31,4 млн.дол., будівельні – 30,4 млн.дол. та підприємства сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства – 19,7 млн.дол.

Іноземні інвестиції (акціонерний капітал) вкладено у 221 підприємство області.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями) за січень–липень 2015р. становив 13081,7 млн.грн., що на 13,4% менше обсягу січня–липня 2014р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 39,3%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, за січень–липень 2015р. склав 5356,2 млн.грн. і в порівнянних цінах зменшився проти січня–липня 2014р. на 14%.

 

Ціни і тарифи

 

Індекс споживчих цін у січні–липні 2015р. по області становив 142,2%.

Продукти харчування та безалкогольні напої за січень–липень п.р. подорожчали на 36,4%. При цьому суттєво (на 86,0% та 47,7%) зросли в ціні фрукти і овочі. Крім того, на 62,6–1,0% стали дорожчими маргарин та інші рослинні жири, олія соняшникова, безалкогольні напої, рис, хліб, продукти переробки зернових, кондитерські вироби з цукру, риба та продукти з риби, макаронні вироби, кондитерські вироби з борошна, свинина, цукор, яловичина, кисломолочна продукція, сири, м’ясо птиці, сметана, масло, сало, молоко, яйця. 

Зростання цін на алкогольні напої, тютюнові вироби на 24,0%, обумовлено подорожчанням алкогольних напоїв – на 26,0%, тютюнових виробів – на 22,5%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива у 2,4 раза відбулося за рахунок суттєвого підвищення тарифів на природний газ у 5,5 раза, гарячу воду – на 45,7% та електроенергію – на 33,5%. Крім того, зросли ціни та тарифи на  утримання та ремонт житла на 23,1%, скраплений газ – на 21,6%, каналізацію – на 13,7%, квартирну плату – на 8,0%, водопостачання – на 4,3%.

Подорожчання у сфері охорони здоров’я на 22,0% спричинено зростанням цін на  фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання на 28,3%, амбулаторні послуги – на 20,8% та послуги лікарень – на 9,5%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка стали дорожчими на 34,0%, у т.ч.  меблі та предмети обстановки – на 36,5%, домашній текстиль – на 35,5%, килими й інші види покриттів для підлоги – на 28,0%, побутова техніка – на 25,6%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 20,0% пов’язано з подорожчанням автомобілів на 26,3%, палива та мастил – на 21,0%. Крім того, на 16,6 % зросла вартість  транспортних послуг.

У сфері відпочинку і культури відбулося підвищення цін на 34,2%, що зумовлено зростанням вартості газет, книжок та канцелярських товарів на 59,5%, туристичних послуг – на 48,5%, аудіотехніки, фотоапаратури та обладнання для обробки інформації – на 20,9%, послуг відпочинку та культури – на 19,0%.

Одяг і взуття подорожчали на 12,8%, зокрема, взуття – на 17,7%, одяг – на 10,2%.

Подорожчання послуг освіти на 5,2% головним чином спричинено зростанням плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 20,4%.

 

Доходи населення

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у січні–червні 2015р. становила 3289 грн. (тут і надалі дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,7 раза розмір мінімальної заробітної плати (1218 грн.). Нарахування за одну оплачену годину становили 23,54 грн.

Порівняно з січнем–червнем 2014р. номінальна заробітна плата збільшилася на 13,9%, або на 400 грн., тоді як реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) зменшилася на 26,4%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у січні–червні 2015р. традиційно були: працівники з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (7727 грн.), лісового господарства та лісозаготівель (5188 грн.), з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (5058 грн.), з виробництва електричного устатковання (4998 грн.), фінансової та страхової діяльності (4844 грн.), добувної промисловості і розроблення кар’єрів (4804 грн.), з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (4100 грн.).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (2329 грн.), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (2396 грн.), освіти (2726 грн.) на 29,2–17,1% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників з тимчасового розміщування й організації харчування (1780 грн.), поштової та кур’єрської діяльності (1836 грн.), надання інших видів послуг (2250 грн.), сільського господарства (2292 грн.); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (2077 грн.), виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (2183 грн.), текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (2201 грн.).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж червня 2015р. зросла на 16,5%, або на 1,4 млн.грн., і на 1 липня 2015р. становила 9,7 млн.грн. (дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців).

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 липня 2015р. становив 1,4% фонду оплати праці, нарахованого за червень п.р.

У структурі загального обсягу невиплаченої заробітної плати 65,0% припадало на економічно активні підприємства, 35,0%– на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Станом на 1 липня 2015р. найбільше заборгували працівникам підприємства

м.Рівне (4,3 млн.грн., або 44,6% загальної суми заборгованості із виплати заробітної плати) та Рівненського району (3,1 млн.грн., або 32,2%).

За видами економічної діяльності основними боржниками станом на 1 липня 2015р. були підприємства транспорту, складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту (30,9% загального обсягу боргу), переробної промисловості (24,7%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (22,0%).

У січні–червні 2015р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 38,6 тис. домогосподарствам, з них у міських поселеннях – 25,1 тис. домогосподарствам, у сільській місцевості – 13,5 тис. домогосподарствам.

Загальна сума призначених субсидій у січні–червні 2015р. становила 10658,6 тис.грн., з неї у міських поселеннях – 6838,8 тис.грн., у сільській місцевості – 3819,8 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у червні 2015р. становив 117 грн.

Крім того, 5982 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 7586,5 тис.грн., з них у міських поселеннях – 699 домогосподарствам на суму 975,5 тис.грн., у сільській місцевості – 5283 домогосподарствам на суму 6611,0 тис.грн.

Середній розмір призначеної у червні 2015р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 1132 грн.

У січні–червні 2015р. загальна сума отриманих населенням субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 3524,8 тис.грн.

У січні–червні 2015р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 517,4 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 522,3 млн.грн., рівень оплати наданих послуг становив 99,1%.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг зменшилася у червні 2015р. порівняно з травнем 2015р. на 1,9% і на кінець червня 2015р. становила 193,5 млн.грн., середній термін заборгованості за всі послуги склав 2,2 місяця.

У червні 2015р. мали борг за 3 місяці та більше: за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 30,7% власників особових рахунків, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 29,2%, за централізоване водопостачання та водовідведення – 16,0%, за вивезення побутових відходів – 12,8%, за газопостачання – 12,5%.

 

Ринок праці

 

Середньооблікова кількість штатних працівників області, зайнятих на підприємствах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, у червні 2015р. становила 185,0 тис. осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець липня 2015р. становила 16,7 тис. осіб. У загальній кількості безробітних 58,8% – жінки, 50,9% – особи, які проживають у сільській місцевості, 43,2% – молодь у віці до 35 років.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець липня 2015р. становив 2,3% населення працездатного віку. У сільській місцевості та в міських поселеннях цей показник становив відповідно 2,4% і 2,3%.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець липня 2015р. становила 1321. При цьому, навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 13 осіб.

За сприяння Державної служби зайнятості в липні 2015р. було працевлаштовано 1026 зареєстрованих безробітних.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного в липні 2015р. становив 1101 грн., що на 9,6% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218 грн.) та у 3,4 раза менше середньої заробітної плати штатного працівника у червні 2015р. (3734 грн.).

 

Демографічна ситуація

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 липня 2015р. становила 1161,0 тис. осіб. Упродовж січня–червня 2015р. чисельність населення зменшилася на 186 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 0,3 особи.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (17 осіб) та міграційного (169 осіб) скорочення.

Природний рух населення області у січні–червні 2015р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з січнем–червнем 2014р.

За січень–червень 2015р. кількість живонароджених в області була на 596 осіб меншою, ніж за січень–червень 2014р., рівень народжуваності знизився з 14,3 до 13,3 немовляти на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості вища, ніж у міських поселеннях (відповідно 14,8 проти 11,6 особи на 1000 наявного населення).

За січень–червень 2015р. кількість померлих була на 184 особи більшою, ніж за січень–червень 2014р., рівень смертності збільшився з 13,0 до 13,3 померлих на 1000 наявного населення.

Рівень смертності у сільській місцевості в 1,5 раза вищий, ніж у міських поселеннях, і склав відповідно 15,8 проти 10,5 особи на 1000 наявного населення.

У січні–червні 2015р. у м.Кузнецовськ та у 14 районах області зафіксовано міграційний приріст населення, а в містах Рівне, Дубно, Острог та Березнівському, Демидівському районах – міграційне скорочення.

 

Криміногенна ситуація

 

За повідомленням прокуратури протягом січня–липня 2015р. обліковано 6771 кримінальне правопорушення, що на 4,2% більше, ніж у січні–липні 2014р., з числа яких 6558 виявлено органами внутрішніх справ, 196 – органами прокуратури, 35 – органами, які здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, 30 – органами безпеки.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 27,1% (на 3,7 в.п. більше, ніж у січні–липні 2014р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 58,5% становили злочини проти власності; 11,5% – злочини проти життя та здоров’я особи; 4,6% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення; 4,2% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту; 3,8% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг; 3,5% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян; 2,4% – злочини проти довкілля; по 2,0% – злочини проти правосуддя; злочини проти громадського порядку та моральності; 1,8% – злочини проти громадської безпеки.

Протягом січня–липня 2015р. обліковано 32 умисні тяжкі тілесні ушкодження, 16 очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство та 3 зґвалтування і замахи на зґвалтування.

Порівняно із січнем–липнем 2014р. кількість крадіжок (3307), розбоїв (22), збільшилася на 36,1% та на 15,8%,  відповідно, проте кількість грабежів (100), хабарництва (42) та шахрайств (302) зменшилася відповідно 15,3%, 25,0% та 43,2%.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 13 осіб, які скоїли злочини у складі 4 організованих груп і злочинних організацій; закінчено 4 кримінальні провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–липень 2015р. становила 4947 осіб (на 0,2% менше, ніж у січні–липні 2014р.), із числа яких 1654 особи – жінки, 182 особи похилого віку та інваліди1 і 2 групи, 95 осіб – неповнолітні та 30 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (63,3%) від крадіжок та грабежів – відповідно 3032 та 98 осіб, серед яких 34,0% – жінки (1064 особи).

У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 216 осіб, з яких 39 осіб загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 75 осіб, із числа яких 5,3% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 28,0% було вбито.

Серед 1470 виявлених осіб, які вчинили злочини, 30,2% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 59,9% мали незняту або непогашену судимість, 16,2% вчинили злочин у групі, 13,7% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 10,7% – жінки, 7,0% – неповнолітні.