Соціально-економічне становище Рівненської області

за січень–лютий 2015 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Рівненській області

 

 

Промисловість

 

За січень–лютий 2015р. порівняно з січнем–лютим 2014р. індекс промислової продукції становив 108%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів проти відповідного періоду попереднього року виробництво зменшилося на 22,6%.

У переробній промисловості в січні–лютому 2015р. випуск продукції зріс на 3,9%.

Перевищено обсяги січня–лютого 2014р. у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 38,7%), машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (на 23,1%), виробництві харчових продуктів, напоїв (на 6,3%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 3,6%). Водночас спад допущено у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 2,5%), виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 4,1%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 5,6%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря зростання обсягів порівняно з січнем–лютим 2014р. склало 12,4%.

 

Сільське господарство

 

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні–лютому  2015р. порівняно з січнем–лютим 2014р. становив 96%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 99,9%, у господарствах населення – 94,7%.

За січень–лютий п.р. реалізовано на забій 12,7 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 7,3% менше порівняно з січнем–лютим 2014р., вироблено 45,2 тис.т молока (на 0,4% більше) та 71,6 млн.шт. яєць (на 18,7% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 71,7%, 78,7% та 50,3%.

За розрахунками, на 1 березня  2015р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 173 тис. голів (на 14,8% менше, ніж на 1 березня 2014р.), у т.ч. корів – 104,4 тис. голів (на 10% менше), свиней – 304,6 тис. голів (на 10,1% менше), овець і кіз – 18,4 тис. голів (на 2,8% більше), птиці всіх видів – 6307,6 тис. голів (на 9,9% більше). У господарствах населення утримувалося 80,6% загальної чисельності великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 86%; свиней – 90,4%, овець і кіз – 91,8%, птиці всіх видів – 74%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–лютий 2015р. порівняно з січнем–лютим 2014р. знизився на 33,2%, у т.ч. продукції рослинництва – на 55,6%, тваринництва – збільшився на 13,6%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації проти січня–лютого 2014р. збільшилися в 1,7 раза, у т.ч. продукції рослинництва – у 2,3 раза, продукції тваринництва – на 30,6%.

На 1 березня 2015р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 227,1 тис.т зерна (на 11,9% менше проти 1 березня 2014р.), у т.ч. 129,1 тис.т пшениці, 79,2 тис.т кукурудзи, 10,8 тис.т ячменю, 2,4 тис.т жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах зберігалося 104,8 тис.т зерна, у т.ч. 40,8 тис.т пшениці, 50,2 тис.т кукурудзи, 7,6 тис.т ячменю, 1,3 тис.т жита.

Запаси насіння соняшнику становили 6,8 тис.т, із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 0,2 тис.т, у підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання – 6,6 тис.т.

 

Капітальні інвестиції

 

У січні–грудні 2014р. у розвиток економіки області суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 2560,8 млн.грн. капітальних інвестицій, що на 19,3% менше, ніж за січень–грудень 2013р.

Найбільшу частку інвестицій складають власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 51,3% усіх інвестицій.

Значні обсяги капітальних інвестицій (38% усіх інвестицій області) спрямовано у розвиток підприємств будівництва. Частка інвестицій, освоєних промисловими підприємствами, становила 35% загального обсягу інвестицій області, у т.ч. підприємствами добувної промисловості і розроблення кар’єрів освоєно 1,7% інвестицій області, переробної промисловості – 27,5%, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 5,5%, водопостачання; каналізації, поводження з відходами – 0,3%.

Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 848,1 млн.грн. (33,1% загального обсягу інвестицій області), що на 19,5% менше, ніж за січень–грудень 2013р.

 

Будівництво

 

За січень–лютий 2015р. будівельними підприємствами області виконано робіт у фактичних цінах на суму 54,4 млн.грн. Порівняно з січнем–лютим 2014р. обсяги будівництва зросли на 4%.

Серед видів будівельної продукції переважають обсяги виконаних будівельних робіт з будівництва інженерних споруд – 51,5%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 65,5% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 22,5% та 12% відповідно.

 

Транспорт

 

За січень–лютий 2015р. усіма видами транспорту перевезено 1,4 млн.т вантажів, що становить 92,4% обсягу січня–лютого 2014р. Транспортна робота зросла на 3,6% і становила 1,4 млрд.ткм.

Послугами пасажирського транспорту скористалися 21,5 млн. пасажирів, що на 5,1% більше, ніж за січень–лютий 2014р. Пасажирооборот склав 348,5 млн.пас.км, що становить 98,6% обсягу січня–лютого 2014р.

Найбільша частка (72,2%) загального обсягу пасажирських перевезень припадає на автомобільний транспорт, яким скористалися 15,5 млн. пасажирів, з них 12,9 млн. перевезено фізичними особами-підприємцями.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами області за січень 2015р. становив 32,9 млн.дол. США, імпорту – 12,5 млн.дол. Порівняно з січнем 2014р. експорт та імпорт зменшилися відповідно на 8,1% та 58,6%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 20,4 млн.дол.

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами 77 країн світу.

Найвагоміші експортні поставки здійснювались до Бельґії, Туреччини, Польщі, Російської Федерації, Німеччини, Румунії, Італії.

У загальному обсязі імпорту найсуттєвіші надходження здійснювалися з Польщі, Білорусі, Німеччини, Російської Федерації, Китаю.

Основу товарної структури зовнішньої торгівлі області складали: продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, деревина і вироби з деревини, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, мінеральні продукти.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями) за  січень–лютий 2015р. становив 3564,9 млн.грн., що на 10,9% менше обсягу січня–лютого 2014р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 40%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, за січень–лютий 2015р. склав 1432,6 млн.грн. і в порівнянних цінах зменшився проти січня–лютого 2014р. на 8,8%.

 

Ціни і тарифи

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у лютому 2015р. по області становив 105,5%.

Продукти харчування та безалкогольні напої за січень–лютий п.р. подорожчали на 11%. При цьому суттєво (на 42,4–30,8%) зросли в ціні овочі, фрукти та рис. Крім того, на 19,7–0,7% стали дорожчими риба та продукти з риби, олія соняшникова, продукти переробки зернових, безалкогольні напої, цукор, макаронні вироби, хліб, шоколад, яловичина, кондитерські вироби з цукру, сири, молоко, маргарин та інші рослинні жири, сметана, сало, кондитерські вироби з борошна, масло, кисломолочна продукція, яйця. Водночас на 2,6% та 0,9% стали дешевшими в ціні м’ясо птиці та свинини.

Зростання цін на алкогольні напої, тютюнові вироби на 9,7% обумовлено подорожчанням тютюнових виробів на 13,5%, алкогольних напоїв – на 3,8%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,6% відбулося за рахунок підвищення плати за каналізацію на 13,7%, водопостачання – на 4,3%, цін на утримання та ремонт житла – на 9,8%, а також плати  за оренду житла – на 4,1%.

Подорожчання у сфері охорони здоров’я на 5,3% спричинено зростанням цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання на 7,2%, амбулаторні послуги – на 6,9% та послуги лікарень – на 0,5%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка стали дорожчими на 9,6%, у т.ч. побутова техніка – на 13,7%, меблі та предмети обстановки – на 11,4%, домашній текстиль – на 5,6%, килими й інші види покриттів для підлоги – на 3,6%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 13,4% пов’язано з подорожчанням автомобілів на 45%, палива та мастил – на 19%. Крім того, на  2,4% зросла вартість  транспортних послуг.

У сфері відпочинку і культури відбулося підвищення цін на 17,9%, що зумовлено зростанням вартості туристичних послуг на 41,7%, аудіотехніки, фотоапаратури та обладнання для обробки інформації – на 21,8%, послуг відпочинку та культури – на 15,2%, газет, книжок та канцелярських товарів – на 11,8%.

Подорожчання послуг освіти на 4,5% головним чином спричинено зростанням плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 18,2%.

Послуги ресторанів і готелів стали дорожчими на 7,6%, що викликано зростанням вартості харчування поза домом (на 8%) та послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (на 6,9%).

Збільшення вартості послуг зв’язку на 1,8% зумовлено зростанням цін на телефонне й телефаксове обладнання (на 14,7%) та вартості телефонних і телефаксових послуг (на 0,7%).

Разом з цим, на 4,8% зросли ціни на одяг і взуття.

 

Доходи населення

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника Рівненської області у січні 2015р. становила 2898 грн. (тут і надалі дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,4 раза розмір мінімальної заробітної плати (1218 грн.).

Порівняно з січнем 2014р. рівень заробітної плати зріс на 10,3%, або на 272 грн., а реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) зменшилася на 17,8%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у січні 2015р. були працівники постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (6999 грн.), виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (4944 грн.), виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (4269 грн.), фінансової та страхової діяльності (4239 грн.), лісового господарства та лісозаготівель (3966 грн.), добувної промисловості і розроблення кар’єрів (3936 грн.), складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту (3116 грн.).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (2123 грн.), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (2175 грн.), освіти (2404 грн.) на 26,7–17% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (1742 грн.), тимчасового розміщування й організації харчування (1897 грн.), сільського господарства (1920 грн.); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (1628 грн.), текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (1810 грн.), з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (1984 грн.).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж січня 2015р. збільшилася на 12%, або на 1,1 млн.грн., і на 1 лютого 2015р. становила 10,3 млн.грн. (дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців).

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 лютого 2015р. становив 1,8% фонду оплати праці, нарахованого за січень 2015р.

У структурі загального обсягу невиплаченої заробітної плати 68,3% припадало на економічно активні підприємства, 31,7% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Станом на 1 січня 2015р. половина боргу (51,1%) припадала на підприємства м.Рівне, 29,1% – на підприємства Рівненського району.

За видами економічної діяльності основними боржниками станом на 1 лютого 2015р. були підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (32,2% загального обсягу боргу), переробної промисловості (23,6%).

У січні 2015р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 4437 домогосподарствам, що становило 107,2% загальної кількості домогосподарств, які звернулися за ними (за рахунок тих, що звернулися за субсидіями у 2014р., але призначено їм було тільки у 2015р.), з них у міських поселеннях – 2832 домогосподарствам, у сільській місцевості – 1605 домогосподарствам.

Загальна сума призначених субсидій у січні 2015р. становила 2050,2 тис.грн., з неї у міських поселеннях – 1241,6 тис.грн., у сільській місцевості – 808,6 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у січні 2015р. становив 462 грн.

Сума нарахованих субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні 2015р. становила 12655,6 тис.грн. Перераховано організаціям, що надають населенню житлово-комунальні послуги, включаючи погашення заборгованості попередніх періодів, 4872,2 тис.грн. (38,5%).

Крім того, 21 домогосподарству було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 17,5 тис.грн., з них у міських поселеннях – 6 домогосподарствам на суму 7,6 тис.грн., у сільській місцевості – 15 домогосподарствам на суму 9,9 тис.грн.

Середній розмір призначеної у січні 2015р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 835 грн.

У січні 2015р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 663,9 тис.грн.

У січні 2015р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 89,1 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 108,2 млн.грн., рівень оплати наданих послуг становив 82,3%.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг збільшилася у січні 2015р. порівняно з груднем 2014р. на 10% і на кінець січня 2015р. становила 209,6 млн.грн., середній термін заборгованості за всі послуги склав 1,9 місяця.

У січні 2015р. мали борг за 3 місяці та більше: за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 70,3% власників особових рахунків, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 27,8%, за газопостачання – 16,8%, за централізоване водопостачання та водовідведення – 13,7%, за вивезення побутових відходів – 12,9%.

 

Ринок праці

 

Середньооблікова кількість штатних працівників області, зайнятих на підприємствах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, у січні 2015р. становила 189,9 тис. осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в  державній службі зайнятості області, на кінець лютого 2015р. становила 18,5 тис. осіб. У загальній кількості безробітних 57,2% – жінки, 46% – молодь у віці до 35 років, 51,7% – особи, які проживають у сільській місцевості.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець лютого 2015р. становив 2,6% середньорічної чисельності населення працездатного віку. У сільській місцевості та в міських поселеннях цей показник становив відповідно 2,7% і 2,5%.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, на кінець лютого 2015р. становила 1129. При цьому, навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 16 осіб.

За сприяння державної служби зайнятості в лютому 2015р. було працевлаштовано 903 зареєстрованих безробітних.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного в лютому 2015р. становив 979 грн., що на 19,6% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218 грн.) та у 3 рази менше середньомісячної заробітної плати штатного працівника у січні 2015р. (2898 грн.).

 

Демографічна ситуація

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 лютого 2015р. становила 1161,2 тис. осіб. Упродовж січня 2015р. чисельність населення збільшилася на 26 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 0,3 особи.

Збільшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного приросту – 59 осіб, водночас зафіксовано міграційне скорочення – 33 особи.

Порівняно з січнем 2014р. обсяг природного приросту зменшився на 37 осіб, або з 1 до 0,6 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Природний рух населення області у січні 2015р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем 2014р.

За січень 2015р. кількість народжених в області була на 64 особи меншою, ніж за січень 2014р., водночас рівень народжуваності знизився з 14,7 до 14 немовлят на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості залишається вищою, ніж у міських поселеннях (15,9‰ проти 12‰).

За січень 2015р. кількість померлих була на 27 осіб меншою, ніж за січень 2014р., рівень смертності знизився з 13,7 до 13,4 померлих на 1000 наявного населення.

Рівень смертності у сільській місцевості в 1,5 раза вищий, ніж у міських поселеннях (відповідно 16,1‰ проти 10,5‰).

У січні 2015р. у м.Дубно та у 10 районах області зафіксовано міграційний приріст населення, а в містах Рівне, Кузнецовськ, Острог, Демидівському, Дубенському, Дубровицькому, Корецькому, Острозькому та Рокитнівському районах – міграційне скорочення.

 

Криміногенна ситуація

 

За повідомленням прокуратури протягом січня–лютого 2015р. обліковано 2182 кримінальні правопорушення, що на 20,8% більше, ніж у січні–лютому 2014р., з числа яких 2092 виявлено органами внутрішніх справ, 71 – органами прокуратури, 17 – органами, які здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, 15 – органами безпеки.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 25,8% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 55,3% становили злочини проти власності; 10,9% – злочини проти життя та здоров’я особи; 5,3% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення; 5,1% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг; 4,4% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян; 3,9% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту; 2,4% – злочини проти громадської безпеки; 2,4% – злочини проти правосуддя; 2,% – злочини проти громадського порядку та моральності; 1,9% – злочини у сфері господарської діяльності; 1,9% – злочини проти довкілля; 1,7% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

Протягом січня 2015р. обліковано 10 умисних тяжких тілесних ушкоджень, 4 очевидні умисні вбивства і замахи на вбивство та 2 зґвалтування і замахи на зґвалтування.

Порівняно із січнем–лютим 2014р. кількість крадіжок (948), грабежів (42), хабарництва (14) та розбоїв (5) збільшилася на 64,3%, на 44,8%, у 2 рази та у 5 разів відповідно, проте кількість шахрайств зменшилася на 11,2%.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 3 особи, які скоїли злочини у складі 1 організованої групи і злочинної організації; закінчено 1 кримінальне провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–лютий 2015р. становила 1497 осіб, що на 18% більше, ніж у січні–лютому 2014р.

У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 64 особи, з яких 13 осіб загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 24 особи.

Серед 211 виявлених осіб, які вчинили злочини, 30,3% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 56,3% мали незняту або непогашену судимість,
6,2% вчинили злочин у групі, 20,4% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 9% – жінки, 4,3% – неповнолітні.