Соціально-економічне становище Рівненської області

за січень 2015 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Рівненській області

 

Промисловість

У січні 2015р. проти січня 2014р. індекс промислової продукції становив 110,3%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем 2014р. виробництво зменшилося на 9,4%.

У переробній промисловості в січні 2015р. випуск продукції зріс на 3,7%.

Перевищено обсяги січня 2014р. у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (на 15,2%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 12,3%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 8,6%). На рівні січня попереднього року залишилось виробництво харчових продуктів, напоїв. Водночас спад допущено у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 0,9%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 6,2%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 6,3%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря зростання обсягів порівняно з січнем 2014р. склало 15,9%.

 

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні 2015р. порівняно з січнем 2014р. становив 97,2%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 107%, у господарствах населення – 94%.

За січень 2015р. реалізовано на забій 7 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 1,4% менше порівняно з січнем 2014р., вироблено 22,2 тис.т молока (на рівні січня 2014р.) та 32,6 млн.шт. яєць (на 16,4% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва склала відповідно 76%, 78% та 49%.

За розрахунками, на 1 лютого 2015р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 160,6 тис. голів (на 14,4% менше, ніж на 1 лютого 2014р.), у т.ч. корів – 104 тис. голів (на 10,7% менше); свиней – 294,6 тис. голів (на 12% менше), овець і кіз – 18,1 тис. голів (на 1,6% менше), птиці всіх видів – 6427,7 тис. голів (на 1,2% більше). На початок лютого 2015р. населенням утримувалося 79,6% загального поголів’я великої рогатої худоби (на відповідну дату торік – 81,6%), у т.ч. корів – 86,2% (87%), свиней – 89,9% (89,3%), овець і кіз – 91,7% (87%), птиці – 75,6% (72,7%).

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень 2015р. порівняно з січнем 2014р. зменшився на 41,7%, у т.ч. продукції рослинництва – на 60,2%, продукції тваринництва – збільшився на 1%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації проти січня 2014р. збільшилися в 1,8 раза, у т.ч. продукції рослинництва – у 2,2 раза, продукції тваринництва – на 36%.

На 1 лютого 2015р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур було в наявності 284,1 тис.т зерна (на 5,1% менше проти 1 лютого 2014р.), у т.ч. 139,1 тис.т пшениці, 123,8 тис.т кукурудзи, 12,6 тис.т ячменю, 3,3 тис.т жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах зберігалося 146,4 тис.т зерна, у т.ч. 48,7 тис.т пшениці, 81,5 тис.т кукурудзи, 10,2 тис.т ячменю, 1,5 тис.т жита.

Запаси насіння соняшнику становили 7 тис.т, із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 0,4 тис.т, у підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання – 6,6 тис.т.

 

Будівництво

За січень 2015р. будівельними підприємствами області виконано робіт у фактичних цінах на суму 18,3 млн.грн. Порівняно з січнем 2014р. обсяги будівництва зменшились на 26,9%.

Серед видів будівельної продукції переважають обсяги виконаних будівельних робіт з будівництва будівель – 57,4%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 57,1% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 27,1% та 15,8% відповідно.

У 2014р. забудовниками області прийнято в експлуатацію 278,5 тис.м2 загальної площі житла, що на 3,4% більше, ніж у 2013р.

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 171,2 тис.м2 загальної площі житла (61,5% загального обсягу), у сільській місцевості – 107,3 тис.м2 (38,5%).

Загалом в області прийнято в експлуатацію 2531 квартиру. Середній розмір квартири становив 110 м2 загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 136,5 м2 , у міських поселеннях – 98,1 м2 загальної площі.

За 2014р. завершено реконструкцію й прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких автомобільні дороги з твердим покриттям внутрігосподарського призначення протяжністю 10,26 км, лінії електричні розподільні середньої напруги – 7,4 км, торгові центри, магазини торговою площею 12,5 тис.м2 та інші.

 

Транспорт і звязок

За січень 2015р. усіма видами транспорту перевезено 732,3 тис.т вантажів, що на 9% більше, ніж за січень 2014 року. Транспортна робота зросла на 11% і становила 729,8 млн.ткм.

Послугами пасажирського транспорту скористалося 10,8 млн. пасажирів, що на 1,5% більше, ніж за січень 2014р. Пасажирооборот склав 179,3 млн.пас.км, що становило 96,4% обсягів січня 2014р.

Найбільша частка (74,4%) загального обсягу пасажирських перевезень припадає на автомобільний транспорт, яким скористалося 8,1 млн. пасажирів, з них 6,7 млн. перевезено фізичними особами-підприємцями.

Підприємствами зв’язку за 2014р. від надання послуг отримано доходу на загальну суму 717,2 млн.грн., що на 13,9% більше, ніж за 2013р.

Доходи від послуг зв’язку, наданих населенню, зросли на 15,6%, іншим споживачам – на 9,6% і становили відповідно 517,2 млн.грн. та 200 млн.грн.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами області за 2014р. становив 473,3 млн.дол. США, імпорту – 282,7 млн.дол. США. Порівняно з 2013р. експорт та імпорт (з урахуванням поставок газу природного) зменшились відповідно на 1,9% та 81,4%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 190,6 млн.дол.

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами 113 країн світу.

У 2014р. найвагоміші експортні поставки здійснювались до Російської Федерації, Польщі, Німеччини, Румунії, Туреччини, Італії, Малайзії та Білорусі.

У загальному обсязі імпорту найсуттєвіші надходження здійснювалися з Російської Федерації, Польщі, Німеччини, Білорусі, Італії та Китаю.

Основу товарної структури зовнішньої торгівлі області складали: деревина і вироби з деревини, продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, мінеральні продукти, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання.

За 2014р. загальні обсяги експорту та імпорту послуг становили 48,5 млн.дол. США та 22,8 млн.дол. США, по відношенню до 2013р. вони склали 74,0% та 81,7% відповідно. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 25,7 млн.дол. США.

За 2014р. експортно-імпортні операції послугами здійснювались із партнерами 81 країни світу. Основними партнерами в експорті послуг були Канада, Російська Федерація, Португалія, Німеччина, Італія, Велика Британія, Франція,  Швейцарія, Польща, в імпорті – Російська Федерація, Польща, Італія, Німеччина, Чехія та Угорщина.

Провідне місце в експорті займають послуги з переробки матеріальних ресурсів та транспортні послуги; в імпорті – транспортні послуги, послуги пов’язані з подорожами та ділові послуги.

У 2014р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 18,7 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

Зменшення капіталу за цей період становить 62,8 млн.дол. (у т.ч. за рахунок курсової різниці – 60 млн.дол.)

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) станом на 31.12.2014 склав 269,3 млн.дол. США, у т.ч. з країн ЄС унесено 246,8 млн.дол. інвестицій (91,6% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 22,5 млн.дол. (8,4%). Прямі інвестиції у розрахунку на одну особу населення склали 232,4 дол.

Інвестування здійснювали представники 37 країн світу. Активно співпрацюють інвестори Німеччини, Великої Британії, Італії, Нідерландів та Кіпру.

Найбільш інвестиційно привабливими для нерезидентів є підприємства промисловості, в які вкладено 158 млн.дол. іноземних інвестицій (акціонерного капіталу). Значні обсяги інвестицій внесено нерезидентами у підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 38,6 млн.дол., будівельні підприємства – 33,2 млн.дол., сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства – 21,4 млн.дол. та підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 10,4 млн.дол.

Іноземні інвестиції (акціонерний капітал) вкладено у 221 підприємство області.

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями) за січень 2015р. становив 1667,8 млн.грн., що на 13,4% менше обсягу січня 2014р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 40,0%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, за січень 2015р. склав 670,2 млн.грн. і в порівнянних цінах зменшився проти січня 2014р. на 11,3%.

 

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у січні 2015р. по області становив 103,3%.

На споживчому ринку у січні 2015р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 4,7%. Найбільше (на 25,8–16%) подорожчали рис, овочі та фрукти. На 7,5–0,2% зросли ціни на продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби, шоколад, безалкогольні напої, макаронні вироби, соняшникову олію, кондитерські вироби з цукру, яловичину, яйця, сметану, маргарин та інші рослинні жири, хліб, сири, сало, кондитерські вироби з борошна, кисломолочну продукцію, молоко, свинину, цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 3,7%, у т.ч. тютюнові вироби – на 4,8%, алкогольні напої – на 2%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,3% відбулося головним чином за рахунок підвищення цін на каналізацію на 13,7% та холодну воду – на 4,3%. Крім того, зросли ціни на утримання та ремонт житла на 1,6%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка стали дорожчими на 3,7%, у т.ч. меблі та предмети обстановки – на 6,9%, побутова техніка – на 4,6%, килими й інші види покриттів для підлоги – на 2,5%, домашній текстиль – на 1,9%.

Подорожчання у сфері охорони здоров’я на 2,6% спричинено зростанням цін на амбулаторні послуги на 5,5%, фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання – на 3,1%, послуги лікарень – на 0,3%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 0,7% пов’язано зі зростанням цін на автомобілі на 6,3%, а також подорожчанням палива та мастил на 0,5%, транспортних послуг – на 0,3%.

Ціни у сфері відпочинку та культури зросли на 4,3% через подорожчання послуг відпочинку та культури на 12,7%, газет, книжок та канцелярських товарів – на 5,7%, аудіотехніки, фотоапаратури та обладнання для обробки інформації  – на 3,1% та туристичних послуг – на 1,9%.

Подорожчання послуг освіти на 4,1% головним чином спричинено зростанням плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 17,1%.

Ціни (тарифи) у сфері зв’язку зросли на 0,9%, що обумовлено подорожчанням телефонного й телефаксового обладнання на 2,7% та вартості телефонних і телефаксових послуг – на 0,7%.

Послуги ресторанів і готелів стали дорожчими на 5%, що викликано зростанням вартості харчування поза домом на 6,8%.

Разом з цим на 1,6% знизилися ціни на одяг і взуття.

 

Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у 2014р. становила 3033 грн. (тут і надалі дані наведено по підприємствах, установах, організаціях з кількістю працюючих 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,5 раза розмір мінімальної заробітної плати (1218 грн.). Нарахування за одну оплачену годину становили 20,89 грн.

Порівняно з 2013р. номінальна заробітна плата збільшилася на 6,6%, або на 189 грн., тоді як реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) зменшилася на 6,1%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у 2014р. традиційно були працівники: постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (7343 грн.), виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (4654 грн.), фінансової та страхової діяльності (4254 грн.), добувної промисловості і розроблення кар’єрів (4219 грн.), лісового господарства та лісозаготівель (3797 грн.), транспорту (3496 грн.).

Нижчою від середньообласного рівня (на 25,5–13,7%) залишалася заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (2258 грн.), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (2502 грн.), освіти (2618 грн.).

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників тимчасового розміщування й організації харчування (1510 грн.), поштової та кур’єрської діяльності (1850 грн.), сільського господарства (1928 грн.); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (1636 грн.), текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (1854 грн.), виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (2045 грн.).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж грудня 2014р. зменшилася на 0,3%, або на 23,7 тис.грн., і на 1 січня 2015р. становила 9,2 млн.грн. (дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців).

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 січня 2015р. становив 1,3% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2014р.

У структурі загального обсягу невиплаченої заробітної плати 63,5% припадало на економічно активні підприємства, 36,5% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Станом на 1 січня 2015р. майже половина боргу (49,1%) припадала на підприємства м.Рівне, 33% – на підприємства Рівненського району.

За видами економічної діяльності основними боржниками станом на 1 січня 2015р. були підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (35,3%), переробної промисловості (26,9%).

За 2014р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 35275 сім’ям, що становило 92,9% загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міських поселеннях – 22801 сім’ї, у сільській місцевості – 12474 сім’ям.

Загальна сума призначених субсидій за 2014р. становила 10783,5 тис.грн., з неї у міських поселеннях – 6749,5 тис.грн., у сільській місцевості – 4034 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю у грудні 2014р. становив 449 грн.

Сума нарахованих субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг за 2014р. становила 42421,4 тис.грн. Перераховано організаціям, що надають населенню житлово-комунальні послуги, включаючи погашення заборгованості попередніх періодів, 39746,1 тис.грн. (93,6%).

Крім того, 8201 сім’ї (95,5% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 5598,7 тис.грн., з них у міських поселеннях – 533 сім’ям на суму 443,8 тис.грн., у сільській місцевості – 7668 сім’ям на суму 5154,9 тис.грн.

Середній розмір призначеної у грудні 2014р. субсидії цього виду на одну сім’ю становив 801 грн.

За 2014р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих сім’ями для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 5124 тис.грн.

За 2014р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 668,8 млн.грн. (96,6% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення з оплати житлово–комунальних послуг зменшилася у грудні 2014р. порівняно з листопадом 2014р. на 2,1% і на кінець грудня 2014р. становила 190,6 млн.грн., середній термін заборгованості за всі послуги склав 3,3 місяця.

У грудні 2014р. мали борг за 3 місяці та більше: за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 62,3% власників особових рахунків, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 27,2%, за газопостачання – 25,3%, за централізоване водопостачання та водовідведення – 13,9%, за вивезення побутових відходів – 13%.

 

Ринок праці

Середньооблікова кількість штатних працівників області, зайнятих на підприємствах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, у грудні 2014р. становила 190,2 тис. осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в державній службі зайнятості області, на кінець січня 2015р. становила 18,1 тис. осіб. У загальній кількості безробітних 56,4% – жінки, 46,4% – молодь у віці до 35 років, 51,4% – особи, які проживають у сільській місцевості.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець січня 2015р. становив 2,5% середньорічної чисельності населення працездатного віку. У сільській місцевості та в міських поселеннях цей показник становив відповідно 2,7% і 2,4% населення працездатного віку.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, на кінець січня 2015р. становила 1182. При цьому, навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду склало 15 осіб.

За сприяння державної служби зайнятості в січні 2015р. було працевлаштовано 724 зареєстрованих безробітних.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного в січні 2015р. становив 1020 грн., що на 16,3% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218 грн.) та у 3 рази менше середньомісячної заробітної плати штатного працівника у 2014р. (3033 грн.).

 

Демографічна ситуація

Чисельність населення області, за оцінкою, на 1 січня 2015р. становила 1161,2 тис. осіб. Упродовж 2014р. чисельність наявного населення збільшилася на 2300 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 2 особи.

Збільшення чисельності населення відбулося за рахунок природного приросту (на 2455 осіб), водночас зафіксовано міграційне скорочення (на 155 осіб).

Порівняно з 2013р. обсяг природного приросту зменшився на 434 особи, або з 2,5 до 2,1 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Природний рух населення області у 2014р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з 2013р.

За 2014р. кількість народжених в області була на 276 осіб меншою, ніж за 2013р., рівень народжуваності знизився з 15,1 до 14,8 немовляти на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості залишається вищою, ніж у міських поселеннях (16,7‰ проти 12,7‰).

За 2014р. кількість померлих була на 158 осіб більшою, ніж за 2013р., рівень смертності збільшився з 12,6 до 12,7 померлих на 1000 наявного населення.

Рівень смертності у сільській місцевості в 1,5 раза вищий, ніж у міських поселеннях (відповідно 15,2‰ проти 9,9‰).

У 2014р. у містах Дубно, Острог та у 12 районах області зафіксовано міграційний приріст населення, а в містах Рівне, Кузнецовськ, Березнівському, Володимирецькому, Зарічненському та Костопільському районах – міграційне скорочення.

 

Криміногенна ситуація

За повідомленням прокуратури протягом січня 2015р. обліковано 1171 кримінальне правопорушення, що на 29,2% більше, ніж у січні 2014р., з числа яких 1107 виявлено органами внутрішніх справ, 51 – органами прокуратури, 11 – органами, які здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, 12 – органами безпеки.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 25,4% (на 4,8 в.п. більше, ніж у січні 2014р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 55,3% становили злочини проти власності; 12,9% – злочини проти життя та здоров’я особи; 5,5% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення; 5,4% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг; 4,1% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян; 3,5% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту; 2,5% – злочини у сфері господарської діяльності; 2% – злочини проти довкілля; 2% – злочини проти громадської безпеки; 1,9% – злочини проти громадського порядку та моральності; 1,5% – злочини проти правосуддя; 1,2% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

Протягом січня 2015р. обліковано 9 умисних тяжких тілесних ушкоджень, 2 зґвалтування і замахи на зґвалтування та 2 очевидні умисні вбивства і замахи на вбивство.

Порівняно із січнем 2014р. кількість грабежів (24), шахрайств (99), крадіжок (454) збільшилася у 2,7 раза, на 59,7% та 65,7% відповідно, хабарництва – у 2 рази. За січень 2015р. обліковано 2 випадки розбоїв.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 3 особи, які скоїли злочини у складі 1 організованої групи і злочинної організації; закінчено 1 кримінальне провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів за січень 2015р. становила 825 осіб (на 33,9% більше, ніж у січні 2014р.), із числа яких 292 особи – жінки, 37 осіб похилого віку та інвалідів 1 і 2 групи, 29 осіб – неповнолітні та 8 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (51,4%) від крадіжок та грабежів (відповідно 400 та 24 особи), серед яких 38,7% – жінки (164 особи).

У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 40 осіб, з яких 9 осіб загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 14 осіб, із числа яких 7,1% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 21,4% було вбито.

Серед 53 виявлених осіб, які вчинили злочини, 26,4% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 50% мали незняту або непогашену судимість, 3,8% вчинили злочин у групі, 20,8% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 13,2% – жінки, 7,5% – неповнолітні.