Статистичний збірник

 

“Статистичний щорічник Рівненської області за 2018 рік”

 

Збірник містить широкий спектр статистичних показників соціально-економічного становища області у 2018 році у порівнянні з попередніми роками. Інформація в основному розподілена за видами економічної діяльності відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010 (КВЕД–2010), видами продукції, організаційно-правовими формами господарювання, а також в розрізі  районів та міст обласного значення. В окремому розділі наведено міжрегіональні порівняння за основними показниками соціально-економічного розвитку. Майже до всіх розділів надано методологічні пояснення.

 

Орієнтовна кількість сторінок – 450

Ціна – 180,80 грн

Ціна на CD-ROM – 81,80 грн

 

Телефон для довідок: (036-2) 26–56–37