Статистичний збірник

 

“Діяльність підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності”

 

Збірник пропонує інформацію про стан та тенденції розвитку підприємств з розподілом на великі, середні та малі підприємства в динаміці за ряд років. Наведено показники щодо фінансового стану підприємств (склад бухгалтерських балансів, фінансові результати діяльності, рівень рентабельності). Висвітлено показники щодо зайнятості, обсягів реалізованої продукції, робіт, послуг. Дані наведено за видами економічної діяльності з деталізацією по промислових підприємствах, в розрізі районів та міст обласного значення.

 

Кількість сторінок – 160

Орієнтовна ціна – 90,40 грн.

Ціна на CD-ROM – 72,30 грн

 

Телефон для довідок: (036-2) 26–47–26