Статистичний збірник

 

“Витрати і ресурси домогосподарств області у 2014 році” за матеріалами вибіркового обстеження

 

Збірник містить детальний аналіз річних даних вибіркового обстеження умов життя домогосподарств за 2014 рік у порівнянні з 2013 роком. Наведено інформацію щодо життєвого рівня населення, його характеристики  за структурою доходів, витрат і ресурсів, дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів і послуг залежно від рівня матеріальної забезпеченості, чисельного складу домогосподарства, наявності в ньому дітей, працюючих осіб та за іншими соціально-економічними ознаками. Також наводяться показники диференціації населення та домогосподарств за рівнем матеріального добробуту із застосуванням різних критеріїв. Основні показники подано в цілому по області та за місцем проживання домогосподарств (міські поселення та сільська місцевість). Збірник містить методологічні пояснення, визначення основних понять і термінів, а також характеристику якості оцінок окремих показників.

Кількість сторінок – 150

Орієнтовна ціна – 101,70 грн.

 

Телефон для довідок: (036-2) 26–39–75