Статистичний збірник

 

“Рівне – 2014”

 

У збірнику пропонується широкий спектр статистичних показників соціально-економічного стану міста у 2014 році порівняно з попередніми роками. Статистичні показники розподілені за видами економічної діяльності відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010, видами продукції, а також організаційно-правовими формами господарювання. В окремий розділ виділена інформація про міжміські порівняння за обласними центрами України. Майже до всіх розділів надаються короткі методологічні пояснення.

 

Кількість сторінок – 185

Орієнтовна ціна – 113,00 грн.

Ціна на CD-ROM79,10 грн.

 

Телефон для довідок: (036-2) 22–41–37