Доповідь

 

“Інвестиційна та будівельна діяльність Рівненщини у 2014 році”

 

Наведено аналіз фактично освоєних обсягів капітальних інвестицій за 2014 рік в цілому по області, структуру та джерела їх фінансування, розподіл за видами економічної діяльності. Подається інформація про основні тенденції розвитку будівництва області: введення в дію будівель та споруд, стан об’єктів незавершеного будівництва, роботу будівельних підприємств області, виробництво будівельних матеріалів.

 

Кількість сторінок – 20-25

Орієнтовна ціна – 33,90 грн.

 

Телефон для довідок: (036-2) 22–30–97