Календар оновлення матеріалів веб-сайту

Головного управління статистики у Рівненській області

на 2017 рік

 

Перелік матеріалів

Відповідальні за підготовку матеріалів

Період, за який оновлюється інформація

Дата розміщення матеріалів на веб-сайті

 

 

 

 

І. ПУБЛІКАЦІЇ

1. Демографічна та соціальна статистика

Доходи та умови життя

Статистичний збірник «Витрати і ресурси домогосподарств області у 2015 році»

(презентаційна версія)

Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики

2015

лютий

22

Статистичний збірник «Основні соціально-демографічні характеристики домогосподарств Рівненщини у 2017 році»

(презентаційна версія)

Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики

2017

вересень

29

Населення та міграція

Статистичний збірник «Чисельність наявного та розподіл постійного населення Рівненської області за статтю та віком на 1 січня 2017 року»

(презентаційна версія)

Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики

на 1 січня 2017

серпень

31

Статистичний збірник «Населення Рівненської області за 2016 рік»

(презентаційна версія)

Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики

2016

грудень

18

Ринок праці

Зайнятість та безробіття

Статистичний збірник «Економічна активність населення Рівненщини у 2016 році»

(презентаційна версія)

Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики

2016

вересень

29

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Статистичний збірник «Праця Рівненщини у 2016 році»

(презентаційна версія)

Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики

2016

серпень

31

2. Економічна статистика

Економічна діяльність

Внутрішня торгівля

Статистичний збірник «Торгівля Рівненщини»

(презентаційна версія)

Управління аналізу даних економічної статистики

2016

вересень

15

Діяльність підприємств

Статистичний збірник «Діяльність підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності»

(презентаційна версія)

Управління аналізу даних економічної статистики

2016

грудень

15

Енергетика

Статистичний збірник «Паливно-енергетичні ресурси Рівненщини»

(презентаційна версія)

Управління аналізу даних економічної статистики

2016

вересень

29

Капітальні інвестиції

Статистичний збірник «Інвестиційна та будівельна діяльність Рівненщини»

(презентаційна версія)

Управління аналізу даних економічної статистики

2016

червень

30

Навколишнє середовище

Статистичний збірник «Довкілля Рівненщини»

(презентаційна версія)

Управління аналізу даних економічної статистики

2016

листопад

30

Сільське, лісове та рибне господарство

Статистичний збірник «Сільське господарство Рівненщини»

(презентаційна версія)

Управління аналізу даних економічної статистики

2016

жовтень

05

Транспорт і зв'язок

Статистичний збірник «Транспорт і зв’язок Рівненщини»

(презентаційна версія)

Управління аналізу даних економічної статистики

2016

вересень

29

Зовнішньоекономічна діяльність

Статистичний збірник «Зовнішньоекономічна діяльність Рівненщини»

(презентаційна версія)

Управління аналізу даних економічної статистики

2016

липень

17

Ціни

Споживчі ціни

Статистичний збірник «Індекси споживчих цін у 2016 році»

(презентаційна версія)

Управління аналізу даних економічної статистики

2016

квітень

28

3. Багатогалузева статистична інформація

Комплексні статистичні публікації

Статистичний збірник «Статистичний щорічник Рівненської області за 2016 рік»

(презентаційна версія)

Управління поширення інформації та комунікацій

2016

серпень

07

Статистичний збірник «Рівне – 2016»

(презентаційна версія)

Управління поширення інформації та комунікацій

2016

серпень

07

Доповідь «Про соціально-економічне становище Рівненської області»

Управління поширення інформації та комунікацій

січень–листопад 2016

січень

03

2016

лютий

03

січень 2017

березень

03

січень–лютий 2017

квітень

03

січень–березень 2017

травень

03

січень–квітень 2017

червень

01

січень–травень 2017

липень

05

січень–червень 2017

серпень

01

січень–липень 2017

вересень

01

січень–серпень 2017

жовтень

02

січень–вересень 2017

листопад

01

січень–жовтень 2017

грудень

01

Статистичний бюлетень «Соціально-економічне становище Рівненської області»

Управління поширення інформації та комунікацій

січень–листопад 2016

січень

03

2016

лютий

03

січень 2017

березень

03

січень–лютий 2017

квітень

04

січень–березень 2017

травень

05

січень–квітень 2017

червень

02

січень–травень 2017

липень

05

січень–червень 2017

серпень

03

січень–липень 2017

вересень

04

січень–серпень 2017

жовтень

04

січень–вересень 2017

листопад

03

січень–жовтень 2017

грудень

04