02.08.2017

 

Статистична інформація

Темпи зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати (щомісячна інформація)

Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)

Середньомісячна номінальна заробітна плата  за видами економічної діяльності (щомісячна інформація

Характеристика домогосподарств (19992016рр.)

Структура сукупних витрат (19992016рр.)

Структура сукупних ресурсів (19992016рр.)

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (19992016рр.)