Задати запитання

 

 

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

 

Соціально-економічне становище Рівненської області

у січні–березні 2017 року

 

Демографічна ситуація та соціальний захист

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 березня 2017р. становила 1162,3 тис. осіб. Упродовж січня–лютого 2017р. чисельність населення зменшилася на 477 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 2,5 особи.

Природний рух населення області у січні–лютому 2017р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–лютим 2016р.

У січні–лютому 2017р. кількість живонароджених в області була на 256 осіб меншою, ніж у січні–лютому 2016р., рівень народжуваності знизився з 13,4 до 12,3 немовляти на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості вища, ніж у міських поселеннях (відповідно 13,6 проти 10,8 особи на 1000 наявного населення).

У січні–лютому 2017р. кількість померлих була на 45 осіб меншою, ніж у січні–лютому 2016р., рівень смертності зменшився з 14,5 до 14,4 померлих на 1000 наявного населення.

Рівень смертності у сільській місцевості в 1,5 раза вищий, ніж у міських поселеннях, і склав відповідно 17,2 проти 11,3 особи на 1000 наявного населення.

У січні–березні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримали 48,1% загальної кількості домогосподарств області.

За кількісним складом домогосподарства, які отримали субсидії у березні 2017р., розподілялися наступним чином: з однієї особи – 26,4% усіх домогосподарств, з 2-х осіб – 25,3%, з 3-х осіб – 18,7%, з 4-х та більше осіб – 29,6%.

У січні–березні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово–комунальних послуг призначено 34,7 тис. домогосподарств, що становило 133,6% загальної кількості домогосподарств, які звернулися за ними (за рахунок тих, що звернулися за субсидіями у 2016р., але призначено їм було тільки у 2017р.), з них у міських поселеннях – 18,3 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 16,4 тис. домогосподарств.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–березні 2017р., становила 64,5 млн.грн, що на 4,6 млн.грн менше, ніж у січні–березні 2016р., з неї у міських поселеннях – 32,8 млн.грн, у сільській місцевості – 31,7 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у березні 2017р. зменшився порівняно з березнем 2016р. на 16% і склав 1238 грн.

Крім того, 5015 домогосподарствам (58,7% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива), з них у міських поселеннях – 936 домогосподарствам, у сільській місцевості – 4079 домогосподарствам.

Загальна сума призначених субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–березні 2017р. становила 12,2 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 2,5 млн.грн, у сільській місцевості – 9,7 млн.грн.

Середній розмір субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство у березні 2017р. склав 2853 грн (у березні 2016р. – 1009 грн).

У січні–березні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих населенням на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива становила 15,9 млн.грн   січні–березні 2016р. – 12,6 млн.грн).

У січні–березні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 355,4 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 439,4 млн.грн, рівень оплати наданих послуг становив 80,9%.

На кінець березня 2017р. заборгованість населення зі сплати за електроенергію склала 58,7 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 30,9 млн.грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила – 27,6 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 6,2 млн.грн.

Водночас нараховані у січні–березні 2017р. бюджетні кошти (субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення суттєво перевищували вартість фактично спожитих послуг (на 277,1 млн.грн та 4,7 млн.грн відповідно).

 

Зайнятість та безробіття

 

Середньооблікова кількість штатних працівників області, зайнятих на підприємствах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, у березні 2017р. становила 179,3 тис. осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець березня 2017р. становила 16,4 тис. осіб. У загальній кількості безробітних 55,5% – особи, які проживають у сільській місцевості, 51,6% – жінки, 40,3% – молодь у віці до 35 років.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець березня 2017р. склав 2,3% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 2,6% та 2% відповідно.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець березня 2017р. становила 1650. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 10 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у березні 2017р. становив 1715 грн, що менше в 1,9 раза законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн) та у 3,5 раза середньої заробітної плати штатного працівника у березні 2017р. (5935 грн).

 

Доходи населення

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у березні 2017р. становила 5935 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала в 1,9 раза розмір мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Порівняно з лютим 2017р. розмір заробітної плати збільшився на 12,5%, або на 659 грн, а відносно березня 2016р. – на 31,1%, або на 1669 грн. 

Реальна заробітна плата у березні 2017р. порівняно з лютим 2017р. становила 110,4%, порівняно з березнем 2016р. – 119,8%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у березні 2017р. традиційно були: працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (14702 грн), зайняті операціями з нерухомим майном (10377 грн), працівники лісового господарства та лісозаготівель (9178 грн), з виробництва меблів (8379 грн), виробництва електричного устатковання (8020 грн), виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (7833 грн), фінансової та страхової діяльності (7382 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (3988 грн), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (4219 грн), освіти (4997 грн) на 32,8–15,8% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (2748 грн), з надання інших видів послуг (3510 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (3853 грн), наукових досліджень та розробок (4053 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва іншої продукції (2942 грн), виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів (3241 грн), виробництва гумових і пластмасових виробів (3752 грн).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж березня 2017р. збільшилась в 1,5 раза, або на 11,4 млн.грн, і на 1 квітня 2017р. становила 33,8 млн.грн (дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців).

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 квітня 2017р. становив 3,1% фонду оплати праці, нарахованого у березні 2017р.

У структурі загального обсягу невиплаченої заробітної плати 93,4% припадало на економічно активні підприємства, 6,6% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

На 1 квітня 2017р. найбільше заборгували працівникам підприємства м.Рівне (30,9 млн.грн, або 99,4% загальної суми заборгованості із виплати заробітної плати).

За видами економічної діяльності основними боржниками на 1 квітня 2017р. були підприємства промисловості (89,6% загального обсягу боргу).

 

Правосуддя та злочинність

 

За повідомленням прокуратури протягом січня–березня 2017р. обліковано 3749 кримінальних правопорушень (за даними органів Національної поліції, прокуратури та органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та органів безпеки), що на 8,4% менше, ніж за січень–березень 2016р. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 29,8% – тяжкі та особливо тяжкі (на 1,7 в.п. більше, ніж у січні–березні 2016р.)

У загальній кількості злочинів 63,1% становили злочини проти власності; 8,8% – злочини проти життя та здоров’я особи; 4,4% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян; 4,1% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту; 3,9% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення; 3,4% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг; 2,6% – злочини проти громадської безпеки.

Протягом січня–березня 2017р. обліковано 11 очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство (в 1,8 раза більше, ніж у січні–березні 2016р.), 17 умисних тяжких тілесних ушкоджень (на 10,5% менше, ніж у січні–березні 2016р.).

Порівняно із січнем–березнем 2016р. кількість шахрайств (37) зросла на 0,5%. Водночас кількість крадіжок (1794), грабежів (76), хабарництва (22), розбоїв (15) зменшилася на 12,4%, 7,3%, 8,3% та 6,2% відповідно.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 13 осіб, які скоїли злочини у складі 3 організованих груп і злочинних організацій; закінчено 3 кримінальні провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–березні 2017р. становила 2629 осіб (на 16,5% менше, ніж у січні–березні 2016р.), із числа яких 861 особа – жінки, 102 особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 35 осіб – неповнолітні та 25 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (72,8%) від крадіжок та шахрайств – відповідно 1578 та 337 осіб, серед яких 33,4% – жінки (640 осіб).

У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 93 особи, з яких 9 осіб загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 32 особи, із числа яких 15,6% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 18,8% було вбито.

Серед 528 виявлених осіб, які вчинили злочини, 29,2% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 56,5% мали незняту або непогашену судимість, 8,1% вчинили злочин у групі, 10,8% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 4,4% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 68,6%, безробітних – 13,3%.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні–березні 2017р. становив 3209,4 млн.грн, що на 3,4% менше обсягу січня–березня 2016р.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–березні 2017р. становив 2021,7 млн.грн, що в порівнянних цінах складає 95,6% обсягу січня–березня 2016р.

 

Сільське господарство

 

У січні–березні 2017р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем–березнем 2016р. становив 104,1%, у т.ч. в аграрних підприємствах – 118,7%, у господарствах населення – 99,2%.

Господарствами всіх категорій, як і у відповідному періоді торік, реалізовано на забій 18,6 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), вироблено 79,8 тис.т молока (на 3% більше), 144,9 млн.шт яєць (на 19,5% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві вказаної продукції тваринництва складала відповідно 74,7%, 76,3% та 46,9%.

За розрахунками, на 1 квітня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств становила 165,8 тис. голів (на 0,6% більше, ніж на відповідну дату 2016р.), у т.ч. корів – 97,8 тис. голів (на 0,4% менше); свиней – 253,4 тис. голів (на 12,2% менше), овець та кіз – 19,4 тис. голів (на рівні 1 квітня 2016р.), птиці – 6819,3 тис. голів (на 3,6% більше). У господарствах населення утримувалося 80,6% загального поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. 85,5% корів; 89% свиней, 92,3% овець і кіз, 66,8% птиці.

На 1 квітня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснювали зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 201,6 тис.т зерна (на 20,3% більше проти 1 квітня 2016р.), у т.ч. 122,1 тис.т кукурудзи, 54,6 тис.т пшениці, 8 тис.т ячменю, 3 тис.т жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах зберігалося 71,6 тис.т зерна (на 19,8% більше), у т.ч. 29,5 тис.т кукурудзи, 20,7 тис.т пшениці, 7,4 тис.т ячменю. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 130 тис.т зерна (на 20,6% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 15,2 тис.т (у 10,5 раза більше, ніж на відповідну дату 2016р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 1 тис.т, підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання – 14,2 тис.т.

 

Промисловість

 

У січні–березні 2017р. порівняно з січнем–березнем 2016р. індекс промислової продукції становив 90,9%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів проти відповідного періоду попереднього року виробництво зросло в 1,8 раза.

У переробній промисловості у січні–березні 2017р. випуск продукції зріс на 4,8%.

Підприємствами з виробництва харчових продуктів, напоїв проти січня–березня 2016р. обсяг випуску збільшено на 14,1%, у т.ч. у виробництві м’яса та м’ясних продуктів – в 1,8 раза, переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків – на 39,8%, виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 27,3%, переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 26,2%, виробництві готових кормів для тварин – на 22,9%, молочних продуктів – на 6,7%. Водночас скоротились обсяги у виробництві напоїв (на 17,6%), олії та тваринних жирів (на 2,1%), хліба, хлібобулочних і борошняних виробів (на 0,7%).

Серед основних видів харчової продукції зріс випуск м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого у 7,1 раза, овочів консервованих натуральних – у 3,2 раза, молока рідкого обробленого – в 1,8 раза, йогурту та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків – на 42,4%, борошна – на 22,4%, масла вершкового – на 18,6%, м’яса свиней свіжого чи охолодженого – на 14,3%, шоколаду та готових харчових продуктів, що містять какао – на 6,1%, виробів ковбасних – на 5,5%, соусів і продуктів для приготування соусів; приправ та прянощів змішаних інших (крім соєвого соусу, кетчупу і соусів томатних інших, борошна та порошку гірчичних, гірчиці готової) – на 4,6%, печива солодкого і вафель – на 3,1%. Поряд з цим скоротилося виробництво олії нерафінованої на 90,9%, вод натуральних мінеральних газованих – на 35,9%, джемів, желе фруктових, пюре та паст фруктових чи горіхових – на 10,8%, виробів кондитерських цукрових, що не містять какао – на 9,6%, виробів здобних – на 6,5%, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 3,8%, сирів сичужних та плавлених – на 3,2%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів у січні–березні 2017р.  одержано приріст продукції 13,9%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності проти січня–березня 2016р. випуск продукції зріс на 6,6%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів –  на 8,2%. Водночас спад допущено у виготовленні виробів з паперу та картону (на 7,6%), поліграфічній діяльності (на 6,1%).

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції скорочення обсягів порівняно з відповідним періодом 2016р. склало 54,3%.

На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції обсяги випуску у січні–березні 2017р. збільшилися на 5,9%, у т.ч. у виробництві будівельних матеріалів із глини – в 1,7 раза, цементу, вапна та гіпсових сумішей – на 10,5%, скла та виробів зі скла – на 8,7%, пластмасових виробів – на 8,2%. Водночас на 9,6% зменшені обсяги у виготовленні виробів із бетону, гіпсу та цементу.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання у січні–березні 2017р. індекс промислової продукції склав 92,6%, у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – 164,5%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря спад порівняно з січнем–березнем 2016р. становив 21,7%.

 

Будівництво

 

У січні–березні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 202,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції проти січня–березня 2016р. становив 124,4%.

Будівництво будівель порівняно з січнем–березнем 2016р. зросло на 0,6%, зокрема нежитлових – на 1,4%. Водночас будівництво житлових будівель зменшилося на 1,1%. Зведення інженерних споруд збільшилося в 1,6 раза.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 64% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – відповідно 15,6% та 20,4%.

 

Транспорт

 

У січні–березні 2017р. усіма видами транспорту перевезено 2877,4 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 2637,2 млн.ткм, а це відповідно на 40,1% і 23,7% більше, ніж у відповідному періоді 2016р.

Автомобільним транспортом виконано вантажооборот в обсязі 290,6 млн.ткм та доставлено замовникам 532,5 тис.т вантажів, що відповідно на 28,6% і 41,5% перевищило обсяги січня–березня попереднього року.

Послугами пасажирського транспорту у січні–березні 2017р. скористалися 36,1 млн. пасажирів, пасажирооборот виконано в обсязі 549,7 млн.пас.км, що відповідно на 15,6% та 8,9% більше, ніж у січні–березні 2016р.

Автомобільним транспортом перевезено 26,8 млн. пасажирів, або на 23,2% більше порівняно з відповідним періодом 2016р.

Міським електротранспортом скористалися 8,1 млн. пасажирів, що становить 97,5% рівня січня–березня попереднього року.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

У січні–лютому 2017р. експорт товарів становив 50,7 млн.дол. США, імпорт – 45,7 млн.дол. Порівняно з січнем–лютим 2016р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 2,6% і 39,3%. Позитивне сальдо становило 5 млн.дол. (у січні–лютому 2016р. також позитивне – 16,6 млн.дол.).

Основу товарної структури експорту області складали деревина і вироби з деревини, продукти рослинного походження, меблі, скло та вироби із скла.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 37 млн.дол., або 73% від загального обсягу, та зменшився порівняно з січнем–лютим 2016р. на 3,7 млн.дол., або на 9%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Угорщини, Італії, Франції, Бельґії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Білорусі, Туреччини.

Основу товарної структури імпорту області складали продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 20,3 млн.дол., або 44,5% від загального обсягу, та зменшився проти січня–лютого 2016р. на 0,3 млн.дол., або на 1,5%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, США, Білорусі, Китаю, Японії.

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у січні–березні 2017р. по області становив 104,2%.

На споживчому ринку області у січні–березні 2017р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 4,1%. Найбільше подорожчали овочі (на 17,4%). Крім того, на 13,8–1,2% подорожчали фрукти, продукти переробки зернових, яловичина, сметана, масло, шоколад, цукор, хліб, сири, кисломолочна продукція, свинина, м’ясо птиці, кондитерські вироби з цукру, риба та продукти з риби, безалкогольні напої, молоко, маргарин та інші рослинні жири, олія соняшникова, макаронні вироби, кондитерські вироби з борошна. Водночас суттєво знизилися в ціні яйця на 31,8%, на 1,8% подешевшало сало.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 6%, у т.ч. тютюнові вироби – на 11,4%, алкогольні напої – на 2,9%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 6,6% відбулося в основному за рахунок підвищення тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 34,2%, електроенергію – на 28,1%, та зростання плати на утримання та ремонт житла – на 1,8%.

Одяг і взуття стали дорожчими на 3,9%, зокрема одяг – на 5,9%, взуття – на 1,4%.

Ціни на транспорт у цілому підвищилися на 6,2%, насамперед через подорожчання перевезень автодорожнім пасажирським транспортом на 14,3%, палива та мастил – на 4,6%, перевезень залізничним пасажирським транспортом – на 3,8%, автомобілів – на 3,2%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка подорожчали на 1,7%, зокрема, меблі та предмети обстановки – на 3,4%, домашній текстиль та побутова техніка – на 1,5%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 0,5%, що насамперед спричинено підвищенням цін на амбулаторні послуги на 8,4%. Разом з тим відбулося здешевлення послуг лікарень на 0,6%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 0,4%.

У сфері відпочинку і культури відбулося підвищення цін на 2,5%, що зумовлено зростанням вартості газет, книжок та канцелярських товарів на 4,2%, послуг відпочинку та культури на 3,2%, туристичних послуг – на 1,8%, аудіотехніки, фотоапаратури та обладнання для обробки інформації на – 0,4%.