Задати запитання

 

 

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

 

Соціально-економічне становище Рівненської області

у січні–червні 2019 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Рівненській області

 

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 червня 2019р. становила 1155,4 тис. осіб. Упродовж січня–травня 2019р. чисельність населення зменшилася на 1934 особи.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (на 1313 осіб) та міграційного (на 621 особу) скорочення.

Природний рух населення області у січні–травні 2019р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–травнем 2018р. Кількість живонароджених у січні–травні 2019р. становила 5021 особу, померлих – 6334 особи.

 

Зайнятість та безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників області, зайнятих на підприємствах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, у червні 2019р. становила 169,1 тис. осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних, за адміністративними даними Рівненського обласного центру зайнятості, на кінець червня 2019р. становила 11,7 тис. осіб. У загальній кількості безробітних 56,2% – жінки, 55% – особи, які проживають у сільській місцевості, 32,2% – молодь у віці до 35 років.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець червня 2019р. склав 1,5% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 1,6% та 1,4% відповідно.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, на кінець червня 2019р. становила 2949. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 4 особи.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у червні 2019р. становив 2348 грн, що в 1,8 раза менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у червні 2019р. становила 9196 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,2 раза розмір мінімальної заробітної плати (4173 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 80,50 грн.

Порівняно з травнем 2019р. номінальна заробітна плата збільшилася на 8%, або на 679 грн, а відносно червня 2018р. – на 18,2%, або на 1415 грн.

Реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) порівняно з травнем 2019р. збільшилася на 8,4%, а відносно червня 2018р. – на 8,2%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у червні 2019р. традиційно були працівники фінансової та страхової діяльності (12226 грн), лісового господарства та лісозаготівель (11619 грн); серед промислових видів діяльності – працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (17499 грн), з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (12709 грн), виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (12190 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (6604 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (6726 грн) на 28,2% та 26,9% відповідно менша, ніж у середньому по області. Заробітна плата працівників освіти (9329 грн) була на 1,5% вищою від середньообласного рівня.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (4512 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (5079 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (4845 грн).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж червня 2019р. зменшилась на 1,1%, або на 135,4 тис.грн, і на 1 липня 2019р. становила 12502,6 тис.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників).

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 липня 2019р. становив 0,8% фонду оплати праці, нарахованого у червні 2019р.

У структурі загального обсягу невиплаченої заробітної плати 96% припадало на економічно активні підприємства, 4% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

На 1 липня 2019р. в основному заборгували працівникам підприємств м.Рівне (12459,7 тис.грн, або 99,7% загальної суми заборгованості із виплати заробітної плати).

За видами економічної діяльності основними боржниками на 1 липня 2019р. були підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (7218,9 тис.грн, або 57,7% загального обсягу боргу).

 

Соціальний захист

У червні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримали 52,9 тис. домогосподарств (14,1% від загальної кількості домогосподарств області).

У січні–червні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначено 74 тис. домогосподарств (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2018р., але призначено їм було тільки у 2019р., та тих, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848), з них у міських поселеннях – 41,7 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 32,3 тис. домогосподарств. Порівняно з січнем–червнем 2018р. кількість таких домогосподарств збільшилася в 1,5 раза.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам на оплату житлово-комунальних послуг у січні–червні 2019р. становила 34 млн.грн (у міських поселеннях – 15,5 млн.грн, у сільській місцевості – 18,5 млн.грн), у січні–червні 2018р. – 14,3 млн.грн (у міських  поселеннях – 7,9 млн.грн, у сільській місцевості – 6,4 млн.грн).

Середній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у червні 2019р. зменшився порівняно з червнем 2018р. на 29,7% і склав 92,1 грн.

Крім того, 17,7 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 1,9 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 15,8 тис. домогосподарств.

Сума призначених субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–червні 2019р. становила 59,6 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 6,2 млн.грн, у сільській місцевості – 53,4 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство у червні 2019р. зменшився порівняно з червнем 2018р. на 4,5% і склав 3167,9 грн.

У січні–червні 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 53,9 млн.грн (у січні–червні 2018р. – 51,6 млн.грн).

У червні 2019р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 127,3 млн.грн, за постачання електричної енергії – 71,2 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 75,1 млн.грн, рівень оплати наданих послуг склав 169,5% (за рахунок погашення боргу попередніх періодів).

На кінець червня 2019р. заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та постачання гарячої води становила 155,4 млн.грн, за постачання електричної енергії – 127,7 млн.грн, за постачання природного газу – 67 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 58 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 49,9 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 12,6 млн.грн.

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні–червні 2019р. становив 9426,1 млн.грн, що у порівнянних цінах на 10,7% більше, ніж у січні–червні попереднього року.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–червні 2019р. склав 5736,2 млн.грн і в порівнянних цінах зріс проти відповідного періоду 2018р. на 8,8%.

 

Сільське господарство

У січні–червні 2019р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 98,2%, у т.ч. у підприємствах – 98,4%, у господарствах населення – 98,1%.

Під урожай 2019р. сільськогосподарські культури посіяно на площі 587,6 тис.га, у т.ч. у підприємствах – на 294,8 тис.га (50,2% загальних площ), у господарствах населення – на 292,8 тис.га (49,8%). Порівняно з 2018р. загальна посівна площа збільшилася на 2,3%, у т.ч. у підприємствах – на 4,6%, у господарствах населення – на 0,1%.  

Під культури зернові та зернобобові відведено 291,1 тис.га (49,6% зайнятих посівами площ), що на 11% більше, ніж торік. Серед зернових культур розширено площі під кукурудзою на зерно (в 1,5 раза), пшеницею (на 11,1%), ячменем (на 4,4%), вівсом (на 0,5%), водночас скорочено посіви культур зернобобових (на 64,7%), жита (на 37,6%), гречки (на 25,2%).

Загальну площу під культурами технічними скорочено на 14,3 тис.га (на 10,3%), зокрема під соєю – на 25,6 тис.га (на 34,8%), буряком цукровим фабричним – на 1,9 тис.т (на 14,2%). Разом з тим посіви соняшнику збільшено на 2,8 тис.га (на 11,5%), ріпаку озимого та кользи (ріпаку ярого) – на 10,4 тис.га (на 41,9%).

Площа під коренеплодами та бульбоплодами, культурами овочевими збільшилася порівняно з 2018р. на 0,1 тис.га (на 0,1%), під культурами кормовими скоротилася на 1,3 тис.га (на 1,5%).

На 1 липня 2019р. господарствами усіх категорій культури зернові та зернобобові скошено та обмолочено на площі 162 га, що складає 47,6% площі, зібраної на відповідну дату торік. Виробництво зерна становило 0,9 тис.т (у початково оприбуткованій масі), а середня врожайність – 53 ц з 1 га, або відповідно 50,5% і 106% рівня початку липня 2018р.

Господарствами усіх категорій накопано 19,3 тис.т картоплі (на 0,7% менше, ніж на відповідну дату 2018р.), зібрано 7,4 тис.т культур овочевих відкритого ґрунту (на 7% менше), 12,8 тис.т культур плодових та ягідних (на 13,2% більше).

Господарствами усіх категорій реалізовано на забій 41,5 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 1,5% більше, ніж у січні–червні 2018р., вироблено 198,4 тис.т молока (на 3,5% менше), 327,3 млн.шт яєць (на 0,9% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві вказаної продукції тваринництва склала відповідно 62,2%, 82,6% і 59,7%.

За розрахунками, на 1 липня 2019р. загальна кількість великої рогатої худоби у господарствах усіх категорій становила 128,1 тис. голів (на 4,7% менше, ніж на відповідну дату торік), у т.ч. корів – 88,1 тис. голів (на 1,9% менше); свиней – 245,1 тис. голів (на 2,7% менше), овець та кіз – 18,1 тис. голів (на 9% менше), птиці – 8270,8 тис. голів (на 1,9% менше). У господарствах населення утримувалося 77,4% загального поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. 86% корів; 87,2% свиней, 97,2% овець та кіз, 71% птиці.

На 1 липня 2019р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 82,6 тис.т зерна (на 37,7% більше проти відповідної дати 2018р.), у т.ч. 38 тис.т кукурудзи, 37,2 тис.т пшениці, 1,3 тис.т жита.

У підприємствах, які безпосередньо вирощують культури зернові та зернобобові, зберігалося 53,4 тис.т зерна (в 1,6 раза більше), у т.ч. 29,8 тис.т кукурудзи, 17,2 тис.т пшениці, 0,7 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 29,2 тис.т зерна (на 9,8% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 3,4 тис.т (у 2 рази більше, ніж на 1 липня торік).

 

Промисловість

У січні–червні 2019р. порівняно з відповідним періодом 2018р. індекс промислової продукції становив 116,8%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–червнем попереднього року обсяг випуску зріс на 1,1%.

У переробній промисловості у січні–червні 2019р. індекс виробництва продукції склав 102,8%.

Підприємствами з виробництва харчових продуктів, напоїв проти січня–червня 2018р. обсяги випуску нарощено на 2,8%, у т.ч. у виробництві олії та тваринних жирів – у 2,4 раза, переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків – на 40,7%, виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 11,1%, м’яса та м’ясних продуктів – на 4,5%, готових кормів для тварин – на 4%. Водночас знизилися обсяги у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів (на 17,2%), напоїв (на 8,4%), переробленні та консервуванні фруктів і овочів, виробництві молочних продуктів (на 4,4% по кожному виду діяльності). 

Серед основних видів харчової продукції збільшилося виробництво свинини свіжої чи охолодженої – туш, напівтуш (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання) на 6,8%, сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир) – на 4%, виробів кондитерських з цукру чи його замінників, з вмістом какао – на 2,5%, виробів здобних – на 1,9%, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 0,7%. Водночас скоротився випуск вод натуральних мінеральних газованих на 29,3%, яловичини і телятини, свіжих чи охолоджених – туш, напівтуш, четвертин необвалених – на 26%, виробів кондитерських з цукру інших, н.в.і.у. – на 22,6%, джему, мармеладу, пюре, желе, конфітюрів, повидла, варення, з інших плодів і горіхів, підданих тепловому обробленню (крім продуктів гомогенізованих) – на 13,6%, виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових) – на 12,6%, масла вершкового жирністю не більше 85% – на 11,1%, молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів – на 5,7%, борошна пшеничного чи пшенично-житнього – на 3,7%, соусів і продуктів для приготування соусів; приправ та прянощів змішаних інших (крім соєвого соусу, кетчупу і соусів томатних інших, борошна та порошку гірчичних, гірчиці готової) – на 1,1%, сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру) – на 0,9%. 

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів у січні–червні 2019р. обсяг випуску зменшено на 13,8%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності порівняно з січнем–червнем 2018р. випуск продукції зріс на 2,4%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів – на 2,8%, у поліграфічній діяльності – на 49,4%. Разом з тим на 3,1% скоротилися обсяги у виробництві паперу та паперових виробів.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції обсяг випуску збільшився порівняно з відповідним періодом попереднього року у 2 рази.

На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції проти січня–червня 2018р. випуск продукції зріс на 3,7%, у т.ч. у виробництві виробів із бетону, гіпсу та цементу – на 7,4%, пластмасових виробів – на 10,5%, цементу, вапна та гіпсових сумішей – на 25,2%, будівельних матеріалів із глини – на 34,8%. Водночас на 1,7% знижено обсяги у виробництві скла та виробів зі скла.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, у січні–червні 2019р. індекс промислової продукції склав 83%, у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – 91%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря порівняно з січнем–червнем 2018р. обсяг випуску збільшено на 34,4%.

 

Будівництво

У січні–червні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 824,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції проти січня–червня 2018р. становив 96,6%.

Будівництво будівель порівняно з відповідним періодом попереднього року зросло на 49,3%, зокрема житлових – на 36,8%, нежитлових – в 1,5 раза. При цьому обсяги будівництва інженерних споруд зменшилися на 48,6%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 68% загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – відповідно 14% та 18%.

 

Транспорт

У січні–червні 2019р. усіма видами транспорту перевезено 6014 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 5586,4 млн.ткм, що відповідно на 10,5% і 10,2% більше, ніж у січні–червні попереднього року.

Вантажооборот автомобільного транспорту становив 968,8 млн.ткм, замовникам доставлено 2023,6 тис.т вантажів, а це відповідно на 45% і в 1,8 раза перевищило обсяги січня–червня 2018р.

Послугами пасажирського транспорту у січні–червні 2019р. скористалися 65,5 млн. пасажирів, що становить 98,6% рівня відповідного періоду 2018р. Пасажирооборот зріс на 1,4% та склав 1110,2 млн.пас.км.

Автомобільним транспортом перевезено 43,1 млн. пасажирів, або 96% кількості січня–червня попереднього року.

Міський електротранспорт обрали 19,9 млн. пасажирів, що на 5,5% більше порівняно з відповідним періодом 2018р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–травні 2019р. експорт товарів становив 172,6 млн.дол. США, імпорт – 125,2 млн.дол. Порівняно з січнем–травнем 2018р. експорт скоротився на 0,7%, імпорт збільшився на 4%. Позитивне сальдо становило 47,4 млн.дол. (у січні–травні 2018р. також позитивне – 53,3 млн.дол.).

Основу товарної структури експорту області складали деревина і вироби з деревини, продукти рослинного походження, скло та вироби із скла, меблі.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 137 млн.дол., або 79,4% від загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–травнем 2018р. на 0,6 млн.дол., або на 0,4%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Бельгії, Франції, Італії, Литви.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Білорусі.

Основу товарної структури імпорту області складали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості. 

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 86,4 млн.дол., або 69% від загального обсягу, та збільшився проти січня–травня 2018р. на 24,5 млн.дол., або на 39,6%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини, Литви.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Білорусі, Китаю.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін у січні–червні 2019р. по області становив 103,3%.

На споживчому ринку області у січні–червні 2019р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 4,3%. Відчутно додали в ціні фрукти на 39,8%. На 13,5–0,3% підвищилися ціни на овочі, цукор, хліб, м’ясо птиці, макаронні вироби, інші продукти переробки зернових, маргарин та інші рослинні жири, масло, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, кондитерські вироби з цукру, сметану, шоколад, яловичину, кондитерські вироби з борошна, сири, кисломолочну продукцію, свинину. Водночас на 57,3–0,5% подешевшали яйця, молоко, сало, рис, олія соняшникова.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 6,7%, зокрема тютюнові вироби – на 11,1%, алкогольні напої – на 2,9%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,9%, за рахунок підвищення тарифів на гарячу воду, опалення на 14,9%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 12%, скраплений газ – на 9,1%, водопостачання – на 7,4%, каналізацію – на 5%, утримання та ремонт житла – на 3%. Разом з тим тариф на природний газ знизився на 7,7%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 2,4%, що пов’язано з подорожчанням послуг лікарень на 5,5%, амбулаторних послуг – на 5,1%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання  – на 1,6%.

Зростання цін на транспорт у цілому на 1% спричинено подорожчанням транспортних послуг на 6,5%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка подорожчали в цілому на 1,3%, що обумовлено подорожчанням меблів та предметів обстановки, килимів та інші видів покриттів для підлоги – на 4,3%, домашнього текстилю – на 2%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 7%, що пов’язано з подорожчанням місцевого телефонного зв’язку на 17,3%, поштових послуг – на 14,3%, мобільного зв’язку – на 12%, послуг Інтернету – на 4,6%.

У сфері відпочинку і культури ціни зросли на 0,8%, що зумовлено збільшенням вартості послуг відпочинку та культури на 6,9%, туристичних послуг – на 2,2%, газет, книжок та канцелярських товарів – на 0,6%.

Одяг і взуття подешевшали на 1,8%, зокрема взуття – на 2,9%, одяг – на 1%.