Задати запитання

 

 

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

 

Соціально-економічне становище Рівненської області

у січні–вересні 2017 року

 

Демографічна ситуація та соціальний захист

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 жовтня 2017р. становила 1161,5 тис. осіб. Упродовж січня–вересня 2017р. чисельність населення зменшилася на 1274 особи.

Природний рух населення області у січні–вересні 2017р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з січнем–вереснем 2016р.

У січні–вересні 2017р. кількість живонароджених в області була на 888 осіб меншою, ніж у січні–вересні 2016р., рівень народжуваності знизився з 13,6 до 12,6 немовляти на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості вища, ніж у міських поселеннях (відповідно 14,1 проти 10,8 особи на 1000 наявного населення).

У січні–вересні 2017р. кількість померлих була на 17 осіб більшою, ніж у січні–вересні 2016р., рівень смертності становив 12,4 померлих на 1000 наявного населення.

Рівень смертності у сільській місцевості на 44,6% більше, ніж у міських поселеннях, і склав відповідно 14,6 проти 10,1 особи на 1000 наявного населення

У вересні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримали 48,4% загальної кількості домогосподарств області.

За кількісним складом домогосподарства, які отримали субсидії у вересні 2017р. розподілялися наступним чином: з однієї особи – 29,7% усіх домогосподарств, з 2-х осіб – 24,7%, з 3-х осіб – 17,4%, з 4-х та більше осіб – 28,2%.

У січні–вересні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 206,7 тис. домогосподарств, що становило 119,4% загальної кількості домогосподарств, які звернулися за ними (за рахунок тих, що звернулися за субсидіями у 2016р., але призначено їм було тільки у 2017р.), з них у міських поселеннях – 121,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 85,3 тис. домогосподарств.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–вересні 2017р., становила 97,3 млн.грн, що на 4,6 млн.грн більше, ніж у січні–вересні 2016р., з неї у міських поселеннях – 57,5 млн.грн, у сільській місцевості – 39,8 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у вересні 2017р. збільшився порівняно з вереснем 2016р. на 30% і склав 143 грн.

Крім того, 28 тис. домогосподарств (88,4% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 3,3 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 24,7 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–вересні 2017р. становила 78,2 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 9,2 млн.грн, у сільській місцевості – 69 млн.грн.

Середній розмір субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство у вересні 2017р. склав 2749 грн (у вересні 2016р. – 1433 грн).

У січні–вересні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива становила 63,5 млн.грн (у січні–вересні 2016р. – 39,8 млн.грн).

У січні–вересні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 779,4 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 883,9 млн.грн, рівень оплати наданих послуг склав 88,2%.

На кінець вересня 2017р. заборгованість населення зі сплати за електроенергію становила 59,7 млн.грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 39,4 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 36,2 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 9,8 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 7,6 млн.грн.

Водночас нараховані упродовж січня–вересня 2017р. бюджетні кошти (субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, суттєво перевищували вартість фактично спожитих послуг (на 19,5 млн.грн).

 

Зайнятість та безробіття

 

Середньооблікова кількість штатних працівників області, зайнятих на підприємствах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, у вересні 2017р. становила 175 тис. осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець вересня 2017р. становила 13,3 тис. осіб. У загальній кількості безробітних 55,7% – особи, які проживають у сільській місцевості, 52,2% – жінки, 37% – молодь у віці до 35 років.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець вересня 2017р. склав 1,9% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 2,1% та 1,7% відповідно.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець вересня 2017р. становила 1581. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 8 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у вересні 2017р. становив 1669 грн, що менше в 1,9 раза законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн) та у 3,7 раза середньої заробітної плати штатного працівника у вересні 2017р. (6138 грн).

 

Доходи населення

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у вересні 2017р. становила 6138 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала в 1,9 раза розмір мінімальної заробітної плати (3200 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 46,43 грн.

Порівняно з вереснем 2016р. номінальна заробітна плата збільшилася на 36,6%, або на 1646 грн, реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) – на 16,2%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у вересні 2017р. традиційно були: працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (10614 грн), лісового господарства та лісозаготівель (9980 грн), виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (9720 грн), виробництва меблів (8716 грн), виробництва електричного устатковання (8597 грн), фінансової та страхової діяльності (8301 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (4401 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (4684 грн), освіти (5794 грн) на 28,3 – 5,6% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (3024 грн), з надання інших видів послуг (3344 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва паперу та паперових виробів (3773 грн), виробництва гумових і пластмасових виробів (4064 грн).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж вересня 2017р. зменшилась на 3,3%, або на 2,1 млн.грн, і на 1 жовтня 2017р. становила 60,3 млн.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників).

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 жовтня 2017р. становив 5,5% фонду оплати праці, нарахованого у вересні 2017р.

У структурі загального обсягу невиплаченої заробітної плати 96,3% припадало на економічно активні підприємства, 3,7% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

На 1 жовтня 2017р. найбільше заборгували працівникам підприємства м.Рівне (57,9 млн.грн, або 96% загальної суми заборгованості із виплати заробітної плати).

За видами економічної діяльності основними боржниками на 1 жовтня 2017р. були підприємства переробної промисловості (93,8% загального обсягу боргу).

 

Правосуддя та злочинність

 

За повідомленням прокуратури протягом січня–вересня 2017р. обліковано 9925 кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки та Національним антикорупційним бюро), що на 0,5% більше, ніж за січень–вересень 2016р. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 32,1% – тяжкі та особливо тяжкі (на 2,2 в.п. менше, ніж у січні–вересні 2016р.).

У загальній кількості злочинів 61,2% становили злочини проти власності; 9,5% – злочини проти життя та здоров’я особи; 5,1% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту; 5% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення; 3,9% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян; 3,1% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг; 2,4% – злочини проти громадської безпеки; 2,2% – злочини проти довкілля; 1,7% – злочини проти правосуддя.

Протягом січня–вересня 2017р. обліковано 36 очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство (у 2,1 раза більше, ніж у січні–вересні 2016р.), 41 умисне тяжке тілесне ушкодження (на рівні січня–вересня 2016р.).

Порівняно із січнем–вереснем 2016р. кількість грабежів (210) зменшилася на 12,1%, крадіжок (4823) – на 10,3%, розбоїв (28) – на 36,4%. Водночас кількість випадків хабарництва (55) і шахрайств (715) збільшилась на 17% та 9,7% відповідно.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 31 особу, яка скоїла злочин у складі 7 організованих груп і злочинних організацій; закінчено 7 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–вересні 2017р. становила 7272 особи (на 6,6% менше, ніж у січні–вересні 2016р.), із числа яких 2385 осіб – жінки, 277 осіб похилого віку та інвалідів 1 і 2 групи, 109 осіб – неповнолітні та 63 особи – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (70,3%) від крадіжок та шахрайств – відповідно 4449 та 663 особи, серед яких 34% – жінки (1738 осіб).

У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 314 осіб, з яких 44 особи загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 102 особи, із числа яких 9,8% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 25,5% було вбито.

Серед 2161 виявленої особи, яка вчинила злочин, 29,8% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 55,8% мали незняту або непогашену судимість, 12,3% вчинили злочин у групі, 10,3% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 11,8% – жінки; 5% – неповнолітні.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні–вересні 2017р. становив 10610 млн.грн, що на 2,5% більше обсягу січня–вересня 2016р.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–вересні 2017р. склав 6683,5 млн.грн і в порівнянних цінах зріс проти відповідного періоду попереднього року на 1,4%.

 

Капітальні інвестиції

 

У січні–вересні 2017р. у розвиток економіки області підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 3246,1 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівняних цінах на 21,9% більше, ніж у відповідному періоді 2016р. та в розрахунку на одну особу населення становить 2795,4 грн.

Переважну частину капітальних інвестицій (99,3% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, зокрема у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 49,1%, у будівлі та споруди – 47,6%.

Більше половини (55,4%) загального обсягу капітальних інвестицій складають власні кошти підприємств та організацій, 22,6% – кошти населення на будівництво житла, 8,9% – кошти державного та місцевих бюджетів, 4,5% – кредити банків та інші позики, 1,2% – кошти іноземних інвесторів.

Підприємствами будівництва освоєно 30,3% усіх капітальних інвестицій області, промисловості – 25,2%, сільського, лісового та рибного господарства – 23,7%.

 

Сільське господарство

 

У січні–вересні 2017р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем–вереснем 2016р. становив 103,5%, у т.ч. в аграрних підприємствах – 100,5%, у господарствах населення – 104,4%.

Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2016р. склав 104,8%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 95,1%, у господарствах населення – 107,9%.

На 1 жовтня 2017р. господарствами усіх категорій культури зернові та зернобобові скошено та обмолочено на площі 207,4 тис.га, що на 2,8% менше, ніж на початок жовтня 2016р. Виробництво зерна становило 850,6 тис.т (на 0,8% менше). У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 41 ц зерна (на 0,8 ц більше).

В аграрних підприємствах (крім малих) ріпаку (озимого та ярого) зібрано у 2,6 раза більше, ніж торік, як за рахунок збільшення зібраної площі в 1,8 раза, так і зростання урожайності на 42,4%.

У січні–вересні 2017р. індекс обсягу виробництва продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 101,1%, у т.ч. в аграрних підприємствах – 111,4%, у господарствах населення – 98,2%.

Господарствами усіх категорій реалізовано на забій 52,8 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 3,1% більше порівняно з січнем–вереснем 2016р., вироблено 338,7 тис.т молока (на 0,4% менше), 492,1 млн.шт яєць (на 7% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві вказаної продукції тваринництва склала відповідно 67,4%, 82% і 61,5%.

За розрахунками, на 1 жовтня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби в господарствах усіх категорій становила 153,7 тис. голів (на 2,6% менше, ніж на відповідну дату 2016р.), у т.ч. корів – 95,7 тис. голів (на 1,5% менше); свиней – 269,1 тис. голів (на 4,2% більше), овець та кіз – 18,7 тис. голів (на 1,6% менше), птиці – 8423,4 тис. голів (на 0,6% більше). У господарствах населення утримувалося 79,8% загального поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. 85,4% корів; 86,3% свиней, 88,2% овець і кіз, 72,5% птиці.

На 1 жовтня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснювали зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 392,5 тис.т зерна (на 32,8% більше проти 1 жовтня 2016р.), у т.ч. 211,3 тис.т пшениці, 104,6 тис.т кукурудзи, 39,5 тис.т ячменю, 14,8 тис.т жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах зберігалося 111,6 тис.т зерна (на 8,9% більше), у т.ч. 67,5 тис.т пшениці, 6,3 тис.т кукурудзи. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 280,9 тис.т зерна (на 45,4% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 5,9 тис.т (на 54,8% менше, ніж на 1 жовтня 2016р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 2,6 тис.т, підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання – 3,3 тис.т.

 

Промисловість

 

У січні–вересні 2017р. порівняно з січнем–вереснем 2016р. індекс промислової продукції становив 109,8%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів проти відповідного періоду попереднього року виробництво нарощено на 32,9%.

У переробній промисловості у січні–вересні 2017р. випуск продукції зріс на 8,1%.

Підприємствами з виробництва харчових продуктів, напоїв проти січня–вересня 2016р. обсяг випуску збільшено на 7,3%, у т.ч. у переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 28,1%, виробництві готових кормів для тварин – на 21,4%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 15,9%, м’яса та м’ясних продуктів – на 9,4%, молочних продуктів – на 8%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 1,6%, олії та тваринних жирів – на 0,3%. Водночас скоротились обсяги у переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків (на 25,7%), виробництві напоїв (на 7,8%).

Серед основних видів харчової продукції зріс випуск молока рідкого обробленого на 47,3%, йогурту та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків – на 27,4%, напоїв безалкогольних – на 22,9%, виробів ковбасних – на 19,1%, борошна – на 17,9%, масла вершкового – на 15%, овочів консервованих натуральних – на 14,1%, печива солодкого і вафель – на 12,1%, шоколаду та готових харчових продуктів, що містять какао – на 6,4%, м’яса свиней свіжого чи охолодженого – на 6,2%, сирів сичужних та плавлених – на 0,8%. Поряд з цим скоротилося виробництво олії нерафінованої на 90,7%, виробів кондитерських цукрових, що не містять какао – на 28,4%, джемів, желе фруктових, пюре та паст фруктових чи горіхових – на 22,5%, м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – на 9,6%, соусів і продуктів для приготування соусів; приправ та прянощів змішаних інших (крім соєвого соусу, кетчупу і соусів томатних інших, борошна та порошку гірчичних, гірчиці готової) – на 6,9%, виробів здобних – на 3%, вод натуральних мінеральних газованих – на 2,9%, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 2,6%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів у січні–вересні 2017р. одержано приріст продукції 7,8%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності проти січня–вересня 2016р. випуск продукції зріс на 3,9%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів – на 4,6%, поліграфічній діяльності – на 1,6%. Водночас спад допущено у виготовленні виробів з паперу та картону (на 4,8%).

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції скорочення обсягів порівняно з відповідним періодом 2016р. склало 20,5%.

На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції обсяги випуску у січні–вересні 2017р. збільшилися на 11,2%, у т.ч. у виробництві скла та виробів зі скла – на 15,6%, виробів із бетону, гіпсу та цементу – на 9,4%, будівельних матеріалів із глини – на 7%, цементу, вапна та гіпсових сумішей – на 4%, пластмасових виробів – на 1,6%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання у січні–вересні 2017р. індекс промислової продукції склав 109,7%, у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – 102,5%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря порівняно з січнем–вереснем 2016р. обсяг випуску збільшено на 9,8%.

 

Будівництво

 

У січні–вересні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 898,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції проти січня–вересня 2016р. становив 117%.

Зведення будівель порівняно з відповідним періодом попереднього року зросло на 19,7%, зокрема нежитлових – на 31,4%. Водночас зведення житлових будівель зменшилось на 5,8%. Будівництво інженерних споруд збільшилося на 13,1%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 64,8% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – відповідно 16,4% та 18,8%.

У січні–вересні 2017р. в області прийнято в експлуатацію 313,2 тис.м2 загальної площі житла, що на 49,6% більше, ніж у відповідному періоді 2016р.

Більше половини житла (53,8% загального обсягу) прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 41,7% – у будинках з двома та більше квартирами.

У міських поселеннях збудовано 201,8 тис.м2 житла (64,4% загального обсягу), у сільській місцевості – 111,4 тис.м2 (35,6%).

Протягом січня–вересня 2017р. в області прийнято в експлуатацію 3469 квартир. Середній розмір квартири становив 90,28 м2 загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 129,99 м2, у міських поселеннях – 77,24 м2.

У січні–вересні 2017р. завершено реконструкцію й прийнято в експлуатацію низку виробничих об’єктів і потужностей, серед яких торгові центри, магазини торговою площею 10 тис.м2, кафе на 239 посадочних місць, склади загальнотоварні оптові на 8,8 тис.м3, склади та сховища площею 4,12 тис.м2, лінії електричні силові місцеві наземні протяжністю 11,2 км та інші. 

З об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію амбулаторно-поліклінічні заклади на 600 відвідувань за зміну.

 

Транспорт

 

У січні–вересні 2017р. усіма видами транспорту перевезено 9688,9 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 8145,2 млн.ткм, а це відповідно на 27,8% і 10,4% більше, ніж у січні–вересні 2016р.

Автомобільним транспортом виконано вантажооборот в обсязі 1035,5 млн.ткм та доставлено замовникам 1993 тис.т вантажів, що відповідно на 13,6% та 24,6% перевищило обсяги січня–вересня попереднього року.

Послугами пасажирського транспорту у січні–вересні 2017р. скористалися 105,7 млн. пасажирів, пасажирооборот виконано в обсязі 2083,7 млн.пас.км, що відповідно на 10,2% та 30,1% більше, ніж у січні–вересні 2016р.

Автомобільним транспортом перевезено 75,9 млн. пасажирів, або на 14,6% більше порівняно з відповідним періодом 2016р.

Міським електротранспортом, як і торік, скористалися 25,7 млн. пасажирів.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

У січні–вересні 2017р. експорт товарів становив 277,5 млн.дол. США, імпорт – 235,7 млн.дол. Порівняно з січнем–вереснем 2016р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 20,1% і 35,7%. Позитивне сальдо становило 41,8 млн.дол. (у січні–вересні 2016р. також позитивне – 57,4 млн.дол.).

Основу товарної структури експорту області складали деревина і вироби з деревини, продукти рослинного походження, скло та вироби із скла, меблі.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 200,6 млн.дол., або 72,3% від загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–вереснем 2016р. на 31,5 млн.дол., або на 18,7%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Італії, Франції, Бельґії, Угорщини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Білорусі, Російської Федерації.

Основу товарної структури імпорту області складали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, засоби наземного транспорту, крім залізничного, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 125,9 млн.дол., або 53,4% від загального обсягу, та збільшився проти січня–вересня 2016р. на 13,6 млн.дол., або на 12,2%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини, Італії, Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, США, Білорусі, Китаю.

У січні–вересні 2017р. експорт послуг становив 27,1 млн.дол. США, імпорт – 12,8 млн.дол. Порівняно з січнем–вереснем 2016р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 26% і 14,5%. Позитивне сальдо склало 14,3 млн.дол.

Найбільші обсяги експорту припадали на транспортні послуги та послуги з переробки матеріальних ресурсів.

Обсяг експорту послуг країнам ЄС становив 8,7 млн.дол. США, або 32,1% загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–вереснем 2016р. на 1 млн.дол., або на 13,3%.

Головними партнерами в експорті послуг серед країн-членів ЄС були Німеччина, Польща, Італія, серед інших країн світу – Швейцарія, Канада, Російська Федерація.

Основу структури імпорту послуг у січні–вересні 2017р. складали транспортні послуги, послуги, пов’язані з подорожами, ділові послуги.

Імпорт послуг від країн ЄС становив 11,8 млн.дол., або 92,4% загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–вереснем 2016р. на 2 млн.дол., або на 19,9%.

Головними партнерами в імпорті послуг були Польща, Італія, Угорщина, Німеччина.

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у січні–вересні 2017р. по області становив 111,4%.

На споживчому ринку області у січні–вересні 2017р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 13,7%. Найбільше подорожчали фрукти та свинина (на 50,4%). Крім того, на 38,4–1% подорожчали сало, м’ясо птиці, яловичина, масло, хліб, сметана, кондитерські вироби з борошна, кондитерські вироби з цукру, кисломолочна продукція, рис, маргарин та інші рослинні жири, цукор, шоколад, безалкогольні напої, сири, макаронні вироби, олія соняшникова, риба та продукти з риби, молоко, овочі. Водночас знизилися в ціні яйця на 11,6% та продукти переробки зернових – на 2,9%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 21,6%, у т.ч. тютюнові вироби – на 36,5%, алкогольні напої – на 13%.  

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 8,2% відбулося в основному за рахунок підвищення цін та тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 37,2%, електроенергію – на 28,1%, каналізацію – на 19,6%, водопостачання – на 12,1%, утримання та ремонт житла – на 5,7%, природний газ – на 1,2%.

Ціни на транспорт у цілому підвищилися на 11,4%, насамперед через подорожчання перевезень автодорожнім пасажирським транспортом на 19,9%, палива та мастил – на 9,4%, автомобілів – на 7,9%, перевезень залізничним пасажирським транспортом – на 2,4%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 1,7%, що насамперед спричинено підвищенням цін на амбулаторні послуги на 8,6%, послуги лікарень – на 5,2%, фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання – на 0,4%.

Одяг і взуття подорожчали на 6,3%, зокрема, взуття – на 7%, одяг – на 5,9%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 6,1%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 66,8%, мобільного зв’язку – на 7,3% та мобільних телефонів – на 2,3%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка подорожчали на 3,4%, зокрема меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів – на 5,5%, побутова техніка – на 1,8%.

У сфері відпочинку і культури відбулося підвищення цін на 3,2%, що зумовлено зростанням вартості туристичних послуг на 8,8%, послуг відпочинку та культури – на 6,4%, газет, книжок та канцелярських товарів – на 3,9%, аудіотехніки, фотоапаратури та обладнання для обробки інформації – на 2,1%.