Задати запитання

 

 

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

 

Соціально-економічне становище Рівненської області

у січні–березні 2019 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Рівненській області

 

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 квітня 2019р. становила 1156,1 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2019р. чисельність населення зменшилася на 1160 осіб.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (878 осіб) та міграційного (282 особи) скорочення.

Природний рух населення області у січні–березні 2019р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з січнем–березнем 2018р. Кількість живонароджених у січні–березні 2019р. становила 2985 осіб, померлих – 3863 особи.

 

Зайнятість та безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників області, зайнятих на підприємствах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, у березні 2019р. становила 172,9 тис. осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець березня 2019р. становила 12,3 тис. осіб. У загальній кількості безробітних 58,2% – жінки, 54,2% – особи, які проживають у сільській місцевості, 35,2% – молодь у віці до 35 років.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець березня 2019р. склав 1,7% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 1,9% та 1,6% відповідно.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець березня 2019р. становила 2188. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 6 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у березні 2019р. становив 2426 грн, що в 1,7 раза менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у березні 2019р. становила 9428 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,3 раза розмір мінімальної заробітної плати (4173 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 68,86 грн.

Порівняно з лютим 2019р. номінальна заробітна плата збільшилася на 20,5%, або на 1606 грн, а відносно березня 2018р. – на 28,8%, або на 2108 грн.

Реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) порівняно з лютим 2019р. збільшилася на 19,4%, а відносно березня 2018р. – на 18,3%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у березні 2019р. традиційно були працівники лісового господарства та лісозаготівлі (13640 грн), фінансової та страхової діяльності (11189 грн); серед промислових видів діяльності – працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (31858 грн), виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (13560 грн), виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (12179 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (5837 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (5840 грн), освіти (6951 грн) на 38,1–26,3% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (4366 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (4783 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (4635 грн).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж березня 2019р. зменшилась на 19%, або на 2,9 млн.грн, і на 1 квітня 2019р. становила 12,3 млн.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників).

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 квітня 2019р. становив 0,7% фонду оплати праці, нарахованого у березні 2019р.

У структурі загального обсягу невиплаченої заробітної плати 96% припадало на економічно активні підприємства, 4% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

За видами економічної діяльності основними боржниками на 1 квітня 2019р. були підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (6,6 млн.грн, або 53,7% загального обсягу боргу).

 

Соціальний захист

У березні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримали 108,3 тис. домогосподарств (28,8% від загальної кількості домогосподарств області).

У січні–березні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначено 25,6 тис. домогосподарств (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2018р., але призначено їм було тільки у 2019р., та тих, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848), з них у міських поселеннях – 10,9 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 14,7 тис. домогосподарств. Порівняно з січнем–березнем 2018р. кількість таких домогосподарств збільшилася в 1,8 раза.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам на оплату житлово-комунальних послуг у січні–березні 2019р. становила 28,3 млн.грн (у міських поселеннях – 11,2 млн.грн, у сільській місцевості – 17,1 млн.грн), у січні–березні 2018р. – 9,4 млн.грн (у міських та сільських поселеннях по 4,7 млн.грн відповідно).

Середній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у березні 2019р. збільшився порівняно з березнем 2018р. у 2,7 раза і склав 655,3 грн.

Крім того, 6658 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 992 домогосподарствам, у сільській місцевості – 5666 домогосподарствам.

Сума призначених субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–березні 2019р. становила 22,6 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 3,3 млн.грн, у сільській місцевості – 19,3 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство у березні 2019р. збільшився порівняно з березнем 2018р. на 9,1% і склав 3398,5 грн.

У січні–березні 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 7,8 млн.грн (у січні–березні 2018р. – 24,9 млн.грн).

У березні 2019р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 366,4 млн.грн, за постачання електричної енергії – 97,4 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 348,1 млн.грн, рівень оплати наданих послуг склав 105,2% (за рахунок погашення боргів попередніх періодів).

На кінець березня 2019р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 255,2 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 246,4 млн.грн, за постачання електричної енергії – 137,2 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 48,8 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 46,7 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 15,9 млн.грн.

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні–березні 2019р. становив 4453,5 млн.грн, що у порівнянних цінах на 7,5% більше, ніж у січні–березні попереднього року.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–березні 2019р. склав 2710,1 млн.грн і в порівнянних цінах зріс проти відповідного періоду 2018р. на 5,1%.

 

Сільське господарство

У січні–березні 2019р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 98,5%, у т.ч. у підприємствах – 100,9%, у господарствах населення – 97,4%.

Господарствами усіх категорій реалізовано на забій 21,4 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 5,9% більше, ніж у січні–березні 2018р., вироблено 74,1 тис.т молока (на 3,4% менше), 137,7 млн.шт яєць (на 0,9% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві вказаної продукції тваринництва склала відповідно 61,7%, 77,3% і 49,7%.

За розрахунками, на 1 квітня 2019р. загальна кількість великої рогатої худоби в господарствах усіх категорій становила 133,3 тис. голів (на 4,2% менше, ніж на відповідну дату торік), у т.ч. корів – 89,6 тис. голів (на 2,5% менше); свиней – 232,9 тис. голів (на 3,4% менше), овець та кіз – 15,6 тис. голів (на 20,8% менше), птиці – 6781 тис. голів (на 1,5% менше). У господарствах населення утримувалося 77,7% загального поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. 85,8% корів; 87,6% свиней, 96,8% овець та кіз, 67,2% птиці.

На 1 квітня 2019р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 204,7 тис.т зерна (на 0,4% більше проти відповідної дати 2018р.), у т.ч. 109,8 тис.т кукурудзи, 77,7 тис.т пшениці, 9,6 тис.т ячменю, 3 тис.т жита. У підприємствах, які безпосередньо вирощують культури зернові та зернобобові, зберігалося 109,2 тис.т зерна (на 26% більше), у т.ч. 64,7 тис.т кукурудзи, 35,3 тис.т пшениці, 3,8 тис.т ячменю. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 95,5 тис.т зерна (на 18,6% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 8,8 тис.т (на 42% менше, ніж на 1 квітня 2018р.), з них у підприємствах, які здійснюють його виробництво – 5,3 тис.т (у 2,2 раза більше), у підприємствах, що займаються його зберіганням і переробленням – 3,5 тис.т (на 72,3% менше).

 

Промисловість

У січні–березні 2019р. порівняно з відповідним періодом 2018р. індекс промислової продукції становив 120,3%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–березнем попереднього року обсяг випуску зменшено на 10,8%.

У переробній промисловості у січні–березні 2019р. індекс виробництва продукції склав 104,1%.

Підприємствами з виробництва харчових продуктів, напоїв проти січня–березня 2018р. обсяг випуску знижено на 0,7%, у т.ч. у переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 24,8%, виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 13,6%, напоїв – на 8,8%, молочних продуктів – на 5,6%. Водночас зросли обсяги у виробництві олії та тваринних жирів (в 1,8 раза), переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків (на 23,5%), виробництві м’яса та м’ясних продуктів (на 10,3%), готових кормів для тварин (на 6,9%), хліба, хлібобулочних і борошняних виробів (на 4,7%).

Серед основних видів харчової продукції збільшилося виробництво печива солодкого (уключаючи сендвіч-печиво; крім частково чи повністю покритого шоколадом або іншими сумішами, що містять какао) на 22%, свинини свіжої чи охолодженої – туш, напівтуш (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання) – на 5,8%, масла вершкового жирністю не більше 85% – на 4,4%, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 0,8%, сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру) – на 0,5%. Водночас скоротився випуск вод натуральних мінеральних газованих на 27,7%, виробів кондитерських з цукру інших, н.в.і.у. – на 27,6%, сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир) – на 25,2%, яловичини і телятини, свіжих чи охолоджених – туш, напівтуш, четвертин необвалених – на 20,1%, соусів і продуктів для приготування соусів; приправ та прянощів змішаних інших (крім соєвого соусу, кетчупу і соусів томатних інших, борошна та порошку гірчичних, гірчиці готової) – на 10,8%, джему, мармеладу, пюре, желе, конфітюрів, повидла, варення, з інших плодів і горіхів, підданих тепловому обробленню (крім продуктів гомогенізованих) – на 10,4%, виробів кондитерських з цукру чи його замінників, з вмістом какао – на 10%, молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів – на 7,9%, виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових) – на 5,3%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів у січні–березні 2019р. обсяг випуску зменшено на 25,7%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності порівняно з січнем–березнем 2018р. випуск продукції зріс на 6%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів – на 6,6%, у поліграфічній діяльності – в 1,6 раза. Разом з тим на 2,1% скоротилися обсяги у виробництві паперу та паперових виробів.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції обсяг випуску збільшився порівняно з відповідним періодом попереднього року в 1,6 раза.

На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції проти січня–березня 2018р. випуск продукції зріс на 10,2%, у т.ч. у виробництві скла та виробів зі скла – на 3,3%, пластмасових виробів – на 7,5%, виробів із бетону, гіпсу та цементу – на 37,5%, цементу, вапна та гіпсових сумішей – на 37,7%, будівельних матеріалів із глини – у 2,3 раза.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, у січні–березні 2019р. індекс промислової продукції склав 100,2%, у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – 77,9%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря порівняно з січнем–березнем 2018р. обсяг випуску збільшено на 41%.

 

Будівництво

У січні–березні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 302,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції проти січня–березня 2018р. становив 94,1%.

Будівництво будівель порівняно з відповідним періодом попереднього року зросло в 1,6 раза, зокрема житлових – на 36,3%, нежитлових – в 1,6 раза. При цьому обсяги будівництва інженерних споруд зменшилися на 55,4%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 65,8% загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – відповідно 12,4% та 21,8%.

 

Транспорт

У січні–березні 2019р. усіма видами транспорту перевезено 2970,8 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 2742,7 млн.ткм, що відповідно на 2,7% і 3,1% більше, ніж у січні–березні попереднього року.

Вантажооборот автомобільного транспорту становив 385,4 млн.ткм, замовникам доставлено 996,6 тис.т вантажів, а це відповідно на 25,2% і в 1,9 раза перевищило обсяги січня–березня 2018р.

Послугами пасажирського транспорту у січні–березні 2019р. скористалися 33 млн. пасажирів, що становить 99,5% рівня відповідного періоду 2018р. Пасажирооборот зріс на 2,2% та склав 531,3 млн.пас.км.

Автомобільним транспортом перевезено 21,9 млн. пасажирів, або 98,2% кількості січня–березня попереднього року.

Міський електротранспорт обрали 9,9 млн. пасажирів, або на 3,9% більше порівняно з відповідним періодом 2018р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–березні 2019р. експорт товарів становив 103,2 млн.дол. США, імпорт – 76,5 млн.дол. Порівняно з січнем–березнем 2018р. експорт та імпорт скоротилися відповідно на 1,6% і 0,3%. Позитивне сальдо становило 26,7 млн.дол. (у січні–березні 2018р. також позитивне – 28,2 млн.дол.).

Основу товарної структури експорту області складали деревина і вироби з деревини, продукти рослинного походження, скло та вироби із скла, меблі.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 82,4 млн.дол., або 79,8% від загального обсягу, та зменшився порівняно з січнем–березнем 2018р. на 0,3 млн.дол., або на 0,3%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Франції, Бельгії, Литви, Італії. 

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Білорусі.

Основу товарної структури імпорту області складали засоби наземного транспорту, крім залізничного, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості. 

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 54,9 млн.дол., або 71,8% від загального обсягу, та збільшився проти січня–березня 2018р. на 19 млн.дол., або в 1,5 раза.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини, Литви.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Білорусі, Китаю.

У січні–березні 2019р. експорт послуг становив 12,6 млн.дол. США, імпорт – 4,3 млн.дол. Порівняно з січнем–березнем 2018р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 21% і 0,8%. Позитивне сальдо становило 8,3 млн.дол.

Найбільші обсяги експорту припадали на послуги з переробки матеріальних ресурсів і транспортні послуги.

Обсяг експорту послуг країнам ЄС становив 5,1 млн.дол. США, або 40,9% загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–березнем 2018р. на 1,4 млн.дол., або на 38,5%.

Головними партнерами в експорті послуг серед країн-членів ЄС були Німеччина, Польща, Італія, серед інших країн світу – Швейцарія.

Основу структури імпорту послуг у січні–березні 2019р. складали послуги, пов’язані з подорожами, послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій, транспортні послуги.

Імпорт послуг від країн ЄС становив 4 млн.дол., або 93,3% загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–березнем 2018р. на 0,1 млн.дол., або на 2,1%.

Головними партнерами в імпорті послуг були Німеччина, Італія, Польща, Угорщина.

Обсяг залучених з початку інвестування прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 1 квітня 2019р. становив 129,7 млн.дол. США, у розрахунку на одну особу населення – 112 дол.

Інвестиції надійшли з 38 країн світу. До основних країн-інвесторів, на які припадає більше половини загального обсягу прямих інвестицій, входять: Італія – 29,4 млн.дол., Німеччина – 23 млн.дол., Кіпр – 22,7 млн.дол.

На підприємствах промисловості зосереджено 44,5% загального обсягу прямих інвестицій, зокрема переробної промисловості – 34,5%, добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 9%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 1%. На підприємствах будівництва акумульовано 23,7% прямих інвестицій, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 20,6%, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 5,5%.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін у січні–березні 2019р. по області становив 102,3%.

На споживчому ринку області у січні–березні 2019р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 3,4%. Відчутно додали в ціні овочі (на 32%). На 10,7–0,5% підвищилися ціни на фрукти, цукор, масло, хліб, інші продукти переробки зернових, макаронні вироби, сметану, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, м’ясо птиці, сири, яловичину, кондитерські вироби з цукру, сало, шоколад, олію соняшникову, маргарин та інші рослинні жири, кисломолочну продукцію. Водночас на 14,1–0,5% подешевшали яйця, рис, свинина, кондитерські вироби з борошна, молоко.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали в цілому на 2,4%, а саме: тютюнові вироби на 4,6%, алкогольні напої – на 0,7%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 2,6%, головним чином за рахунок підвищення тарифів на гарячу воду, опалення на 14,9%, скраплений газ – на 9,7%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 9,1%, водопостачання – на 2,1%, каналізацію – на 2,1%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 1,6%, що пов’язано з подорожчанням амбулаторних послуг на 3,5%, послуг лікарень – на 3,3%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 1,1%.

Зниження цін на транспорт у цілому на 1,6% спричинено здешевленням палива та мастил на 8,1% та вартості автомобілів – на 3,2%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка подорожчали в цілому на 0,2%, що обумовлено подорожчанням меблів та предметів обстановки, килимів та інших видів покриттів – на 1,4%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 5,8%, що пов’язано з подорожчанням місцевого телефонного зв’язку на 17,3%, поштових послуг – на 14,3%, мобільного зв’язку – на 8,7%, послуг Інтернету – на 4,6%.

У сфері відпочинку і культури ціни зросли на 0,2%, що зумовлено збільшенням вартості послуг відпочинку та культури на 2,5%, газет, книжок та канцелярських товарів – на 0,1%.

Одяг і взуття подорожчали на 1,6%, зокрема одяг – на 2,2%, взуття – на 0,8%.