Задати запитання

 

 

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

 

Соціально-економічне становище Рівненської області

у січні–червні 2017 року

 

Демографічна ситуація та соціальний захист

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 липня 2017р. становила 1161,7 тис. осіб. Упродовж січня–червня 2017р. чисельність населення зменшилася на 1017 осіб.

Природний рух населення області у січні–червні 2017р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з січнем–червнем 2016р.

У січні–червні 2017р. кількість живонароджених в області була на 522 особи меншою, ніж у січні–червні 2016р., рівень народжуваності знизився з 13,1 до 12,2 немовляти на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості вища, ніж у міських поселеннях (відповідно 13,7 проти 10,5 особи на 1000 наявного населення).

У січні–червні 2017р. кількість померлих була на 12 осіб більшою, ніж у січні–червні 2016р., рівень смертності збільшився з 13 до 13,1 померлих на 1000 наявного населення.

Рівень смертності у сільській місцевості на 46,7% більше, ніж у міських поселеннях, і склав відповідно 15,4 проти 10,5 особи на 1000 наявного населення.

У січні–липні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримали 38,6% загальної кількості домогосподарств області.

За кількісним складом домогосподарства, які отримали субсидії у липні 2017р. розподілялися наступним чином: з однієї особи – 31,2% усіх домогосподарств, з 2-х осіб – 25,1%, з 3-х осіб – 16,8%, з 4-х та більше осіб – 26,9%.

У січні–липні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 167,3 тис. домогосподарств, що становило 102,3% загальної кількості домогосподарств, які звернулися за ними (за рахунок тих, що звернулися за субсидіями у 2016р., але призначено їм було тільки у 2017р.), з них у міських поселеннях – 100,5 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 66,8 тис. домогосподарств.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–липні 2017р., становила 90,5 млн.грн, що на 0,9 млн.грн більше, ніж у січні–липні 2016р., з неї у міських поселеннях – 52,3 млн.грн, у сільській місцевості – 38,2 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у липні 2017р. збільшився порівняно з липнем 2016р. на 43,5% і склав 211 грн.

Крім того, 24,7 тис. домогосподарств (84,6% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 3 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 21,7 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–липні 2017р. становила 68,9 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 8,3 млн.грн, у сільській місцевості – 60,6 млн.грн.

Середній розмір субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство у липні 2017р. склав 2882 грн (у липні 2016р. – 1682 грн).

У січні–липні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих населенням на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива становила 53,3 млн.грн (у січні–липні 2016р. – 30,2 млн.грн).

У січні–липні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 653,8 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 769,6 млн.грн, рівень оплати наданих послуг склав 84,9%.

На кінець липня 2017р. заборгованість населення зі сплати за електроенергію становила 63,3 млн.грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 45,2 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 36,1 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 11,4 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 7,4 млн.грн.

Водночас нараховані у січні–липні 2017р. бюджетні кошти (субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, суттєво перевищували вартість фактично спожитих послуг (на 13,2 млн.грн).

 

Зайнятість та безробіття

 

Середньооблікова кількість штатних працівників області, зайнятих на підприємствах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, у червні 2017р. становила 175,4 тис. осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець червня 2017р. становила 14,6 тис. осіб. У загальній кількості безробітних 55,8% – особи, які проживають у сільській місцевості, 50,8% – жінки, 36,5% – молодь у віці до 35 років.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець червня 2017р. склав 2,1% середньорічної чисельності населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 2,3%, та 1,8% відповідно.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець червня 2017р. становила 1424. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 10 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у червні 2017р. становив 1650 грн, що менше в 1,9 раза законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн) та у 3,8 раза середньої заробітної плати штатного працівника у червні 2017р. (6319 грн).

 

Доходи населення

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у червні 2017р. становила 6319 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та майже у 2 рази перевищувала розмір мінімальної заробітної плати (3200 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 51,86 грн.

Порівняно з червнем 2016р. номінальна заробітна плата збільшилася на 39,8%, або на 1799 грн, реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) – на 21%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у червні 2017р. традиційно були: працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (11147 грн), лісового господарства та лісозаготівель (8921 грн), виробництва електричного устатковання (8590 грн), фінансової та страхової діяльності (8116 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (4603 грн), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (4696 грн) відповідно на 27,1% та 25,7% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (2873 грн), з надання інших видів послуг (3526 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (3987 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва іншої продукції (3279 грн), виробництва гумових і пластмасових виробів (3754 грн), виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (4112 грн).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж червня 2017р. збільшилась на 3,3%, або на 1,9 млн.грн, і на 1 липня 2017р. становила 61,1 млн.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників).

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 липня 2017р. становив 5,3% фонду оплати праці, нарахованого у червні 2017р.

У структурі загального обсягу невиплаченої заробітної плати 96,3% припадало на економічно активні підприємства, 3,7% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

На 1 липня 2017р. найбільше заборгували працівникам підприємства м.Рівне (59 млн.грн, або 96,6% загальної суми заборгованості із виплати заробітної плати).

За видами економічної діяльності основними боржниками на 1 липня 2017р. були підприємства переробної промисловості (93,3% загального обсягу боргу).

 

Правосуддя та злочинність

 

За повідомленням прокуратури протягом січня–червня 2017р. обліковано 6938 кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки та Національним антикорупційним бюро), що на 9,1% менше, ніж за січень–червень 2016р. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 31,3% – тяжкі та особливо тяжкі (на 1,4 в.п. більше, ніж у січні–червні 2016р.).

У загальній кількості злочинів 63% становили злочини проти власності; 9,4% – злочини проти життя та здоров’я особи; 4,7% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту; 4% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян та злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення; 3% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг; 2,5% – злочини проти довкілля; 2% – злочини проти громадської безпеки; 1,7% – злочини проти правосуддя.

Протягом січня–червня 2017р. обліковано 22 очевидні умисні вбивства і замахи на вбивство (в 1,7 раза більше, ніж у січні–червні 2016р.), 30 умисних тяжких тілесних ушкоджень (на 6,2% менше, ніж у січні–червні 2016р.).

Порівняно із січнем–червнем 2016р. кількість грабежів (139) зросла на 2,2%. Водночас кількість випадків хабарництва (33), шахрайств (536), крадіжок (3475), розбоїв (22) зменшилася на 8,3%, 11,8%, 15% та 26,7% відповідно.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 19 осіб, які скоїли злочини у складі 4 організованих груп і злочинних організацій; закінчено 4 кримінальні провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–червні 2017р. становила 5050 осіб (на 16,6% менше, ніж у січні–червні 2016р.), із числа яких 1649 осіб – жінки, 213 осіб похилого віку та інвалідів 1 і 2 групи, 77 осіб – неповнолітні та 28 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (71,5%) від крадіжок та шахрайств – відповідно 3131 та 479 осіб, серед яких 33,9%, або 1222 особи – жінки.

У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 187 осіб, з яких 24 особи загинуло.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 64 особи, із числа яких 12,5% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 26,6% було вбито.

Серед 1334 виявлених осіб, які вчинили злочини, 30,1% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 55,2% мали незняту або непогашену судимість, 13% вчинили злочин у групі, 12,1% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 8,2% – жінки; 4,6% – неповнолітні.

 

Внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні–червні 2017р. становив 6737,7 млн.грн, що на 2,5% більше обсягу січня–червня 2016р.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–червні 2017р. склав 4244,2 млн.грн і в порівнянних цінах зріс проти відповідного періоду попереднього року на 1,4%.

 

Сільське господарство

 

У січні–червні 2017р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем–червнем 2016р. становив 102,8%, у т.ч. в аграрних підприємствах – 113,6%, у господарствах населення – 100,1%.

Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2016р. склав 106,7%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 124,8%, у господарствах населення – 105,1%.

На 1 липня п.р. всіма категоріями господарств накопано 18,7 тис.т картоплі, зібрано 16,9 тис.т овочів.

Під урожай 2017р. сільськогосподарські культури посіяно на площі 564,9 тис.га, з них в аграрних підприємствах – на 272,3 тис.га (48,2% загальних площ), у господарствах населення – на 292,6 тис.га (51,8%). Порівняно з 2016р. площу під сільськогосподарськими культурами розширено на 17,4 тис.га (на 3,2%), у т.ч у сільськогосподарських підприємствах – на 16,5 тис.га (на 6,4%), у господарствах населення – на 0,9 тис.га (на 0,3%).

Майже половину зайнятих посівами площ (46,9%, або 265,3 тис.га) відведено під зернові та зернобобові культури, що на 1,8% менше, ніж торік. Серед зернових культур розширено площі під житом (на 29,7%), водночас скорочено посіви ячменю (на 7,4%), кукурудзи на зерно (на 5,8%), вівса (на 4,7%), гречки (на 4,2%), пшениці (на 1,8%), культур зернобобових (на 0,1%).

Загальну площу під культурами технічними збільшено на 25,7 тис.га (на 26,5%), з них площу ріпаку – на 7,5 тис.га (в 1,8 раза), соняшнику – на 8,5 тис.га (в 1,6 раза), буряка цукрового (фабричного) – на 2,4 тис.га (на 20,2%), сої – на 7,4 тис.га (на 12,8%).

Площа під коренеплодами та бульбоплодами, культурами овочевими  збільшилася порівняно з 2016р. на 1,8 тис.га (на 2,2%), а під кормовими культурами зменшилася на 5,4 тис.га (на 5,5%).

У січні–червні 2017р. індекс обсягу виробництва продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 102,3%, у т.ч. в аграрних підприємствах – 113,1%, господарствах населення – 99,3%.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 39,8 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 1,5% більше порівняно з січнем–червнем 2016р., вироблено 216,9 тис.т молока (на 1,6% більше), 329,8 млн.шт яєць (на 12,9% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві вказаної продукції тваринництва складала відповідно 71,9%, 81,2% і 59,1%.

За розрахунками, на 1 липня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств становила 157 тис. голів (на 5,3% менше, ніж на відповідну дату 2016р.), у т.ч. корів – 96,7 тис. голів (на 1,8% менше); свиней – 267,6 тис. голів (на 3% менше), овець та кіз – 21,1 тис. голів (на 5,5% більше), птиці – 8149 тис. голів (на 2% більше). У господарствах населення утримувалося 80% загального поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. 85,4% корів; 86,4% свиней, 85,3% овець і кіз, 79,2% птиці.

На 1 липня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснювали зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 172,1 тис.т зерна (на 26,8% більше проти 1 липня 2016р.), у т.ч. 108,8 тис.т кукурудзи, 54,8 тис.т пшениці, 2,8 тис.т ячменю, 1,8 тис.т жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах зберігалося 22,9 тис.т зерна (на 8,4% більше), у т.ч. 8,9 тис.т кукурудзи, 7,5 тис.т пшениці. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 149,2 тис.т зерна (на 30,2% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 5,3 тис.т, із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 0,7 тис.т, підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання – 4,6 тис.т.

 

Промисловість

 

У січні–червні 2017р. порівняно з січнем–червнем 2016р. індекс промислової продукції становив 107%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів проти відповідного періоду попереднього року виробництво зросло в 1,5 раза.

У переробній промисловості у січні–червні 2017р. випуск продукції зріс на 9,4%.

Підприємствами з виробництва харчових продуктів, напоїв проти січня–червня 2016р. обсяг випуску збільшено на 13,1%, у т.ч. у виробництві м’яса та м’ясних продуктів – в 1,7 раза, переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 37,8%, виробництві готових кормів для тварин – на 18,6%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 16,8%, молочних продуктів – на 8,5%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 1,2%. Водночас скоротились обсяги у виробництві напоїв (на 9,1%), переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків (на 8,8%), виробництві олії та тваринних жирів (на 3,2%).

Серед основних видів харчової продукції зріс випуск м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого у 3,3 раза, овочів консервованих натуральних – в 1,7 раза, молока рідкого обробленого – в 1,6 раза, напоїв безалкогольних – на 40,5%, йогурту та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків – на 33,4%, виробів ковбасних – на 28,8%, масла вершкового – на 24,8%, печива солодкого і вафель – на 19,4%, борошна – на 16%, м’яса свиней свіжого чи охолодженого – на 11,7%, шоколаду та готових харчових продуктів, що містять какао – на 7,9%, вод натуральних мінеральних газованих – на 7,3%. Поряд з цим скоротилося виробництво олії нерафінованої на 88,6%, виробів кондитерських цукрових, що не містять какао – на 18,4%, джемів, желе фруктових, пюре та паст фруктових чи горіхових – на 15,6%, виробів здобних – на 7%, соусів і продуктів для приготування соусів; приправ та прянощів змішаних інших (крім соєвого соусу, кетчупу і соусів томатних інших, борошна та порошку гірчичних, гірчиці готової) – на 6,7%, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 3,3%, сирів сичужних та плавлених – на 0,5%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів у січні–червні 2017р. приріст продукції становив12,3%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності проти січня–червня 2016р. випуск продукції зріс на 6,2%, у т.ч. в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів –  на 8,1%. Водночас спад допущено у виготовленні виробів з паперу та картону (на 13%), поліграфічній діяльності (на 1,2%).

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції скорочення обсягів порівняно з відповідним періодом 2016р. склало 48,3%.

На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції обсяги випуску у січні–червні 2017р. збільшилися на 14,1%, у т.ч. у виробництві скла та виробів зі скла – на 18,8%, будівельних матеріалів із глини – на 18,1%, цементу, вапна та гіпсових сумішей – на 14,9%, виробів із бетону, гіпсу та цементу – на 3%, пластмасових виробів – на 2,6%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання у січні–червні 2017р. індекс промислової продукції склав 103,3%, у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – 119,6%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря порівняно з січнем–червнем 2016р. обсяг випуску збільшено на 2,6%.

 

Будівництво

 

У січні–червні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 498,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції проти січня–червня 2016р. становив 119,6%.

Будівництво будівель порівняно з січнем–червнем 2016р. зросло на 23,2%, зокрема нежитлових – на 31,4%, житлових – на 7,2%. Зведення інженерних споруд збільшилося на 15,1%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 62,9% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – відповідно 17,7% та 19,4%.

 

Транспорт

 

У січні–червні 2017р. усіма видами транспорту перевезено 6258,6 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 5398,7 млн.ткм, що відповідно на 36,8% і 14,1% більше, ніж у відповідному періоді 2016р.

Автомобільним транспортом виконано вантажооборот в обсязі 658,3 млн.ткм та доставлено замовникам 1239,4 тис.т вантажів, що відповідно на 20,5% та 31,4% перевищило обсяги січня–червня попереднього року.

Послугами пасажирського транспорту у січні–червні 2017р. скористалися 71,2 млн. пасажирів, пасажирооборот виконано в обсязі 1307 млн.пас.км, що відповідно на 12,1% та 24,1% більше, ніж у січні–червні 2016р.

Автомобільним транспортом перевезено 51,2 млн. пасажирів, або на 17,2% більше порівняно з відповідним періодом 2016р.

Міським електротранспортом скористалися 17,2 млн. пасажирів, що на 0,6% більше, ніж у січні–червні попереднього року.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

У січні–червні 2017р. експорт товарів становив 179,2 млн.дол. США, імпорт – 139,8 млн.дол. Порівняно з січнем–червнем 2016р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 28,2% і 25,2%. Позитивне сальдо становило 39,4 млн.дол. (у січні–червні 2016р. також позитивне – 28,2 млн.дол.).

Основу товарної структури експорту області складали деревина і вироби з деревини, продукти рослинного походження, скло та вироби із скла, меблі.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 127,8 млн.дол., або 71,3% від загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–червнем 2016р. на 16,8 млн.дол., або на 15,1%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Італії, Угорщини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Білорусі, Туреччини.

Основу товарної структури імпорту області складали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, засоби наземного транспорту, крім залізничного, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 78,4 млн.дол., або 56,1% від загального обсягу, та збільшився проти січня–червня 2016р. на 5,3 млн.дол., або на 7,3%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, США, Білорусі, Китаю.

У січні–червні 2017р. експорт послуг становив 16,5 млн.дол. США, імпорт – 8,3 млн.дол. Порівняно з січнем–червнем 2016р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 43,3% і 21%. Позитивне сальдо становило 8,2 млн.дол. (у січні–червні 2016р. також позитивне – 4,6 млн.дол.).

Найбільші обсяги експорту припадали на транспортні та послуги з переробки матеріальних ресурсів.

Обсяг експорту послуг країнам ЄС становив 5,1 млн.дол. США, або 31,1% загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–червнем 2016р. на 111,6 тис.дол., або на 2,2%.

Головними партнерами в експорті послуг серед країн-членів ЄС були Німеччина, Італія, Польща, серед інших країн світу – Швейцарія, Канада, Російська Федерація.

Основу структури імпорту послуг у січні–червні 2017р. складали транспортні, ділові послуги, послуги, пов’язані з подорожами.

Імпорт послуг від країн ЄС становив 7,7 млн.дол., або 92,9% загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–червнем 2016р. на 1,7 млн.дол., або на 27,5%.

Головними партнерами в імпорті послуг були Польща, Італія, Угорщина, Німеччина.

 

Споживчі ціни

 

Індекс споживчих цін у січні–червні 2017р. по області становив 108,1%.

На споживчому ринку області у січні–червні 2017р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 9,8%. Найбільше подорожчали фрукти та овочі (відповідно на 59,8% та 41,5%). Крім того, на 31,5–1,3% зросли ціни на свинину, яловичину, м’ясо птиці, шоколад, сметану, кондитерські вироби з цукру, хліб, масло, кондитерські вироби з борошна, цукор, безалкогольні напої, продукти переробки зернових, кисломолочну продукцію, рис, макаронні вироби, рибу та продукти з риби, маргарин та інші рослинні жири, сири, олію соняшникову. Водночас суттєво знизилися в ціні яйця (на 39,4%). Молоко та сало подешевшали відповідно на 3,2% та 0,2%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 14,4%, у т.ч. тютюнові вироби – на 23,2%, алкогольні напої – на 9,3%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 8% відбулося в основному за рахунок підвищення тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 34,2%, електроенергію – на 28,1%, каналізацію – на 19,6%, водопостачання – на 10,9%, природний газ – на 1,2%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 5,7%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг (на 66,8%) та мобільного зв’язку (на 7,3%).

Одяг і взуття подорожчали на 2,5%, зокрема одяг – на 2,7%, взуття – на 2,5%.

Ціни на транспорт у цілому підвищилися на 9,3%, насамперед через подорожчання перевезень автодорожнім пасажирським транспортом на 19,5%, автомобілів – на 7,8%, палива та мастил – на 6,2%, перевезень залізничним пасажирським транспортом – на 0,3%.

У сфері відпочинку і культури відбулося підвищення цін на 2,3%, що зумовлено зростанням вартості послуг відпочинку та культури на 5,6%, газет, книжок та канцелярських товарів та туристичних послуг (на 2,8% відповідно), аудіотехніки, фотоапаратури та обладнання для обробки інформації (на 0,4%).

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 2,2%, що насамперед спричинено підвищенням цін на амбулаторні послуги на 8,1%, послуги лікарень – на 5%, фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання – на 1,1%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка подорожчали на 2,2%, зокрема меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів – на 2,5%, домашній текстиль – на 2,4%, побутова техніка – на 0,9%.