Кількість суб’єктів економіки за організаційними формами

 

(на 1 жовтня 2016 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

20280

у тому числі

 

фермерське господарство

583

приватне підприємство

3294

державне підприємство

74

казенне підприємство

комунальне підприємство

258

дочірнє підприємство

274

іноземне підприємство

3

підприємство громадського об'єднання (релігійної організації, профспілки)

53

підприємство споживчої кооперації

54

акціонерні товариства

247

з них

 

приватне акціонерне товариство

72

публічне акціонерне товариство

49

товариство з обмеженою відповідальністю

5666

товариство з додатковою відповідальністю

41

повне товариство

15

командитне товариство

8

кооперативи

607

з них

 

виробничий

78

обслуговуючий

312

споживчий

1

сільськогосподарський виробничий

81

сільськогосподарський обслуговуючий

42

органи влади, організації (установи, заклади)

3098

з них

 

державна організація (установи, заклади)

267

комунальна організація (установи, заклади)

2031

приватна організація (установи, заклади)

19

організація (установа, заклад) громадського об'єднання (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

43

асоціація

35

корпорація

3

консорціум

концерн

1

cпілка споживчих товариств

14

споживче товариство

85

інші об'єднання юридичних осіб

20

політична партія

491

громадська організація

1788

громадська спілка

7

релігійна організація

1315

профспілка, об'єднання профспілок

815

благодійна організація

266

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

744

орган самоорганізації населення

6

товарна біржа

21

кредитна спілка

15

недержавний пенсійний фонд

творча спілка (інша професійна організація)

5

інші організаційні форми

374

 

 

Усього суб’єктів без статусу юридичної особи

935

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

912

представництво

23