Кількість суб’єктів економіки за організаційними формами

 

(на 1 вересня 2016 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

20212

у тому числі

 

фермерське господарство

585

приватне підприємство

3295

державне підприємство

74

казенне підприємство

комунальне підприємство

256

дочірнє підприємство

274

іноземне підприємство

3

підприємство громадського об'єднання (релігійної організації, профспілки)

53

підприємство споживчої кооперації

55

акціонерні товариства

250

з них

 

приватне акціонерне товариство

72

публічне акціонерне товариство

50

товариство з обмеженою відповідальністю

5614

товариство з додатковою відповідальністю

41

повне товариство

15

командитне товариство

8

кооперативи

604

з них

 

виробничий

78

обслуговуючий

307

споживчий

1

сільськогосподарський виробничий

82

сільськогосподарський обслуговуючий

42

органи влади, організації (установи, заклади)

3104

з них

 

державна організація (установи, заклади)

267

комунальна організація (установи, заклади)

2033

приватна організація (установи, заклади)

19

організація (установа, заклад) громадського об'єднання (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

43

асоціація

35

корпорація

3

консорціум

концерн

1

cпілка споживчих товариств

14

споживче товариство

85

інші об'єднання юридичних осіб

20

політична партія

491

громадська організація

1786

громадська спілка

7

релігійна організація

1312

профспілка, об'єднання профспілок

815

благодійна організація

265

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

725

орган самоорганізації населення

6

товарна біржа

21

кредитна спілка

15

недержавний пенсійний фонд

творча спілка (інша професійна організація)

5

інші організаційні форми

375

 

 

Усього суб’єктів без статусу юридичної особи

910

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

888

представництво

22