Кількість суб’єктів економіки за організаційними формами

 

(на 1 серпня 2016 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

20120

у тому числі

 

фермерське господарство

585

приватне підприємство

3293

державне підприємство

75

казенне підприємство

комунальне підприємство

256

дочірнє підприємство

273

іноземне підприємство

3

підприємство громадського об'єднання (релігійної організації, профспілки)

53

підприємство споживчої кооперації

55

акціонерні товариства

250

з них

 

приватне акціонерне товариство

72

публічне акціонерне товариство

50

товариство з обмеженою відповідальністю

5575

товариство з додатковою відповідальністю

42

повне товариство

15

командитне товариство

8

кооперативи

580

з них

 

виробничий

78

обслуговуючий

283

споживчий

1

сільськогосподарський виробничий

82

сільськогосподарський обслуговуючий

42

органи влади, організації (установи, заклади)

3112

з них

 

державна організація (установи, заклади)

268

комунальна організація (установи, заклади)

2038

приватна організація (установи, заклади)

19

організація (установа, заклад) громадського об'єднання (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

43

асоціація

35

корпорація

3

консорціум

концерн

1

cпілка споживчих товариств

14

споживче товариство

85

інші об'єднання юридичних осіб

20

політична партія

490

громадська організація

1775

громадська спілка

7

релігійна організація

1309

профспілка, об'єднання профспілок

815

благодійна організація

264

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

706

орган самоорганізації населення

6

товарна біржа

21

кредитна спілка

15

недержавний пенсійний фонд

творча спілка (інша професійна організація)

5

інші організаційні форми

374

 

 

Усього суб’єктів без статусу юридичної особи

878

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

856

представництво

22