Кількість суб’єктів економіки за організаційними формами

 

(на 1 липня 2016 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

20002

у тому числі

 

фермерське господарство

585

приватне підприємство

3290

державне підприємство

76

казенне підприємство

-

комунальне підприємство

256

дочірнє підприємство

273

іноземне підприємство

3

підприємство громадського об'єднання (релігійної організації, профспілки)

53

підприємство споживчої кооперації

55

акціонерні товариства

252

з них

 

приватне акціонерне товариство

51

публічне акціонерне товариство

72

товариство з обмеженою відповідальністю

5530

товариство з додатковою відповідальністю

42

повне товариство

15

командитне товариство

8

кооперативи

575

з них

 

виробничий

78

обслуговуючий

278

споживчий

1

сільськогосподарський виробничий

82

сільськогосподарський обслуговуючий

42

органи влади, організації (установи, заклади)

3112

з них

 

державна організація (установи, заклади)

268

комунальна організація (установи, заклади)

2038

приватна організація (установи, заклади)

19

організація (установа, заклад) громадського об'єднання (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

43

асоціація

34

корпорація

3

консорціум

-

концерн

1

cпілка споживчих товариств

14

споживче товариство

84

інші об'єднання юридичних осіб

20

творча спілка

-

політична партія

490

громадська організація

1764

громадська спілка

6

релігійна організація

1309

профспілка, об'єднання профспілок

815

благодійна організація

264

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

654

орган самоорганізації населення

6

товарна біржа

19

кредитна спілка

16

недержавний пенсійний фонд

-

творча спілка (інша професійна організація)

5

інші організаційні форми

373

 

 

Усього суб’єктів без статусу юридичної особи

841

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

820

представництво

21