НОВИНИ У ТРАВНІ 2015 РОКУ

 

29.05.2015

 

Правопорушення (1995–2014рр.)

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та напоями по містах та районах за 2014 року

Капітальні інвестиції за видами активів за січень−березень 2015 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень−березень 2015 року

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень−березень 2014 року

 

Прес-випуск: До Всесвітнього дня довкілля

Прес-випуск: Заробітна плата працівників Рівненщини

 

Вийшли з друку:

 

Доповідь: “Сфера послуг Рівненщини у 2014 році”

Доповідь: “Про соціально-економічне становище району (міста) за січень–квітень 2015 року”

Статистичний бюлетень: “Заробітна плата та стан її виплати за квітень 2015 року”

Статистичний бюлетень: “Заробітна плата працівників області та використання робочого часу за січень–березень 2015 року”

 

28.05.2015

 

Основні показники поводження з відходами (1994–2014рр.)

Утворення та утилізація відходів за категоріями матеріалів у 2014 році

Експорт-імпорт послуг області за країнами світу за 2014 рік

Структура експорту-імпорту області за видами послуг за 2014 рік

Географічна структура експорту-імпорту послуг області (1996-2014рр.)

 

Прес-випуск: Капітальні інвестиції в економіку області

 

Підготовлено експрес-випуск:

Утворення та поводження з відходами у 2014 році

 

27.05.2015

 

Прес-випуск: Стан злочинності в Рівненській області

Прес-випуск: Чи доступна населенню області «безкоштовна» медична допомога?

 

Підготовлено експрес-випуски:

Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств Рівненської області за січень–березень 2015 року

Заробітна плата найманих працівників за квітень 2015 року

Кількість і робочий час найманих працівників за видами економічної діяльності за квітень 2015 року

Капітальні інвестиції в Рівненську область за січень–березень 2015 року

 

26.05.2015

 

Прес-випуск: Структура роздрібного товарообороту підприємств області за 2014 рік

 

Підготовлено експрес-випуски:

Стан виплати заробітної плати на 1 травня 2015 року

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у квітні 2015 року

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС області за квітень 2015 року

 

25.05.2015

 

Торгівля (1990–2014рр.)

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень–квітень 2015 року

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2015 році

Виробництво основних видів промислової продукції за січень–квітень 2015 року

 

Вийшли з друку:

 

Доповідь: “Самооцінка населенням Рівненської області стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2014 році”

Статистичний бюлетень: “Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств у 2014 році”

 

22.05.2015

 

Індекси будівельної продукції за видами у 2015 році

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у 2015 році

 

Підготовлено експрес-випуск:

Структура роздрібного товарообороту підприємств області за 2014 рік

 

Вийшов з друку:

 

Статистичний бюлетень: Економічне і соціальне становище району (міста) за січень–квітень 2015 року

 

21.05.2015

 

Чисельність населення на 1 квітня 2015 року

Природний рух населення за січень–березень 2015 року

Міграційний рух населення за січень–березень 2015 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Рівненської області за січень–березень 2015 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі Рівненської області за січень–березень 2015 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Рівненської області за січень–березень 2015 року

Структура зовнішньої торгівлі послугами Рівненської області за січень–березень 2015 року

 

Прес-випуск: Діяльність підприємств сфери послуг за І квартал 2015 року

Прес-випуск: Про надання населенню області субсидій у квітні 2015 року

 

Підготовлено експрес-випуски:

Діяльність підприємств сфери послуг за І квартал 2015 року

Про надання населенню субсидій за квітень 2015 року

Лісогосподарська діяльність у січні–березні 2015 року

Мережа роздрібної торгівлі області на 1 січня 2015 року

 

20.05.2015

 

Вантажні перевезення за січень–квітень 2015 року

Пасажирські перевезення за січень–квітень 2015 року

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці Рівненської області станом на 01.04.2015 року

Прийняття в експлуатацію житла

Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери

Соціально-економічне становище Рівненської області за січень–квітень 2015 року

 

Прес-випуск: Будівельна діяльність

Прес-випуск: Іноземне інвестування в економіку області

Прес-випуск: Демографічна ситуація в Рівненській області за січень–березень 2015 року

Прес-випуск: Будівництво на Рівненщині

 

Вийшов з друку:

 

Буклет: Довкілля Рівненщини

 

19.05.2015

 

Попит та пропозиція робочої сили у 2015 році

Зареєстроване безробіття у 2015 році

Працевлаштування зареєстрованих безробітних у 2015 році

Чисельність дітей, усиновлених протягом року (2000–2014рр.)

Відправлення (перевезення) вантажів за видами транспорту (1995–2014рр.)

Відправлення (перевезення) пасажирів за видами транспорту загального користування (1995–2014рр.)

Дорожньо-транспортні пригоди та потерпілі у них (2000–2014рр.)

Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції у 2015 році

Роздрібний товарооборот за січень–квітень 2015 року

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за квітень 2015 року

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у споживачів та постачальників на 1 травня 2015 року

Основні показники соціально-економічного розвитку області за січень–березень 2015 року

 

Підготовлено експрес-випуски:

Рух кадрів та використання робочого часу працівників у січні–березні 2015 року

Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата працівників по містах та районах

Підсумки роботи промисловості області за січень–квітень 2015 року

Виконання будівельних робіт у Рівненській області за січень–квітень 2015 року

Міграційний рух населення у січні–березні 2015 року

Природний рух населення у січні–березні 2015 року

Чисельність населення на 1 квітня 2015 року

Демографічна ситуація у Рівненській області у січні–березні

 

Вийшли з друку:

 

Доповідь: Про соціально-економічне становище Рівненської області за січень–квітень 2015 року

Статистичний бюлетень: Економічне і соціальне становище Рівненської області за січень–квітень 2015 року

Статистичний бюлетень: Реалізація сільськогосподарської продукції за січень–квітень 2015 року

Статистичний бюлетень: Природний та міграційний рух населення Рівненської області за січень–березень 2015 року

 

18.05.2015

 

Індекси обсягів сільськогосподарського виробництва у 2015 році

Поголів’я худоби та птиці у 2015 році

Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2015 році

Витрати на охорону та раціональне використання природних ресурсів за напрямами природоохоронних витрат у 2014 році

 

Прес-випуск: Підсумки роботи транспорту

 

Підготовлено експрес-випуски:

Прямі інвестиції у січні–березні 2015 року

Стан сільського господарства області за січень–квітень 2015 року

Зовнішня торгівля товарами за січень–березень 2015 року

Зовнішня торгівля послугами за січень–березень 2015 року

Підсумки роботи транспорту Рівненської області за січень–квітень 2015 року

Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі у 2014 році

Прийняття в експлуатацію житла у Рівненській області за січень–березень 2015 року

 

Вийшли з друку:

 

Статистичний бюлетень: Виробництво продукції тваринництва та чисельність худоби за січень–квітень 2015 року

Статистичний бюлетень: Сівба сільськогосподарських культур станом на 1 травня 2015року

 

15.05.2015

 

Прес-випуск: Ринок праці Рівненщини

 

Підготовлено експрес-випуск:

Розподіл кількості працівників за розмірами заробітної плати, нарахованої за березень 2015 року

 

14.05.2015

 

Прес-випуск: До Міжнародного дня музею

 

12.05.2015

 

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січень–березень 2015 року

Поголів’я худоби та птиці у 2014 році (остаточні дані)

Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2014 році (остаточні дані)

Тваринництво (1995–2015рр.)

Доходи від надання послуг пошти та зв’язку за січень–березень 2015 року

Засоби телефонного зв’язку станом на 01.04.2015 року

 

08.05.2015

 

Кількість бірж (1992–2015рр.)

Структура укладених угод на біржах за видами товарів (послуг) (1995–2014рр.)

Капітальні інвестиції за видами активів (2010–2014рр.)

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (2010–2014рр.)

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2010–2010рр.)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2015 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2015 році (до грудня попереднього року)

 

Прес-випуск: Ціни і тарифи

 

Підготовлено експрес-випуск:

Індекси споживчих цін

 

Вийшов з друку:

 

Статистичний бюлетень: Оплата населенням житлово-комунальних послуг за березень 2015 року

 

07.05.2015

 

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005–2014рр.)

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі за 2014 рік

Доходи населення (2002–2014рр.)

 

Підготовлено експрес-випуск:

Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі за 2014 рік

 

Вийшли з друку:

 

Статистичний бюлетень: Середні ціни на окремі продовольчі товари у квітні 2015 року

Буклет: Індекси роздрібних цін на споживчі товари у квітні 2015 року

 

05.05.2015

 

Колективні засоби розміщування (2011–2014рр.)

Туристичні потоки (2000–2014рр.)

 

Прес-випуск: Стан оплати населенням області житлово-комунальних послуг

 

Підготовлено експрес-випуски:

Доходи та витрати населення Рівненської області за 2014 рік

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг в області за березень 2015 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січень–березень 2015 року

 

Вийшов з друку:

 

Статистичний бюлетень: Основні показники роботи промисловості за січень–березень 2015 року