КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від 8 листопада 2000 р. N 1659

 

Київ

 

Про затвердження Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі

 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі, що додається.

 

2. Визнати такими, що втратили чинність:

 

постанову Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1214 "Про затвердження Положення про виконання статистичних робіт та надання органами державної статистики послуг на платній основі" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 31, ст. 1179);

 

пункт 15 змін і доповнень, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питання визначення джерел фінансування органів державної влади, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2000 р. N 501 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 12, ст. 457).

 

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2001 року.

 

 

 

Прем'єр-міністр України 

 

В. ЮЩЕНКО

 

 

Інд. 18

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 листопада 2000 р. N 1659 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі

 

1. Це Положення визначає порядок і умови проведення статистичних спостережень (інших робіт) та надання послуг на платній основі органами державної статистики.

 

2. Проведення статистичних спостережень (інших робіт) та надання послуг на платній основі здійснюється за рахунок коштів замовників.

 

3. Статистичні спостереження (інші роботи), послуги на платній основі можуть проводитися (надаватися) органами державної статистики як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку на підставі поданих заявок та укладених договорів за державними фіксованими та регульованими цінами і тарифами, а також за контрактними цінами.

 

4. Проведення статистичних спостережень (інших робіт) та надання послуг на платній основі повинне здійснюватися з використанням методології, що ґрунтується на результатах наукових досліджень, міжнародних стандартах і рекомендаціях, і забезпечувати достовірність та цілісність статистичної інформації, а також відкритість зведених статистичних даних згідно із законодавством. 

 

5. Органи державної статистики зобов'язані забезпечити збереження і захист статистичної інформації, дотримання її конфіденційності.

 

6. Контроль за проведенням статистичних спостережень (інших робіт) та наданням послуг на платній основі, а також за правильністю застосування цін і тарифів здійснюють у межах своєї компетенції відповідні органи державної статистики та інші органи виконавчої влади, на які згідно із законодавством покладено такі функції.

 

7. Органи державної статистики можуть проводити статистичні спостереження (інші роботи) та надавати послуги на платній основі за переліком згідно з додатком.

 

8. Кошти, одержані від статистичних спостережень (інших робіт) та надання послуг на платній основі, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики та територіальними органами державної статистики зараховуються до спеціального фонду державного бюджету.

 

 

 

Додаток

до Положення 

 

 

 

ПЕРЕЛІК

статистичних спостережень (інших робіт) та послуг, які можуть проводитися та надаватися органами державної статистики на платній основі

 

Внесено зміни постановою Кабінету Міністрів України "Про внесення змін у додаток до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі" від 03.08.2011 №820.